Na návštěvě v cihlářské kuchyni

Českým a slovenským novinářům se v minulém týdnu otevřely brány areálu HELUZ v Dolním Bukovsku. Měli výjimečnou možnost nahlédnout do výrobních prostor tradičního českého producenta cihel a prozkoumat zbrusu novou budovu sídla společnosti, která byla nedávno zkolaudována. Operuje v ní mimo jiné i oddělení technického rozvoje, které si pro přítomné připravilo přednášku o svém fungování včetně praktické ukázky provozu testovacích center. Ta nabídla atraktivní podívanou a setkala se se zájmem návštěvníků.

Zástupcům médií, kteří se dne 15. září akce zúčastnili, bylo umožněno absolvovat prohlídku dolnobukovského komplexu budov, který byl vybudován v místech, kde v minulosti ležel rodný dům Jana Řehoře, zakladatele společnosti. Právě on na tomto místě v roce 1876 postavil první žárovou pec a vypálil v ní z místně vytěžené hlíny první cihly. Od té doby uběhlo již mnoho let, během kterých se původně malý český podnik rozvinul v současnou moderní společnost.

Vývoj a kontrola kvality

K nejdůležitějším oddělením firmy patří oddělení technického rozvoje. Nově je provozováno v nedávno vybudované budově společnosti, již HELUZ dokončil v roce 2021. Vzniklo zde špičkové výzkumné centrum s laboratořemi, které zaměstnanci firmy rádi nazývají jako „cihlářská kuchyně“. Právě zde vznikají nové „receptury“, podle kterých jsou následně vyráběny inovativní pálené zdicí prvky. Probíhají zde nezbytné zkoušky, jejichž prostřednictvím jsou prověřovány materiály, výrobky i konstrukce. Na novinářské akci jsme byli svědky testování materiálu, cihlové tvárnice jako celku a dokonce i fragmentu cihlové zdi.

Cihly přichystané na cestu do pece.

V chemicko-technologické části výzkumného centra probíhá výběr a kontrola surovin, jež tvoří výrobní směsi. S ohledem na získané výsledky pak technologové dovedou stanovit například délku doby odležení těsta, určit optimální režim sušení a pálení či ideální teplotu výpalu. Laboratoř je mimo jiné vybavena pecemi a klimatickými komorami, které umožňují simulovat různé povětrnostní vlivy.

V mechanické části výzkumného centra již dochází k ověřování hotových výrobků a konstrukcí, zejména cihel a stropních vložek. Pevnost v tlaku nebo pevnost v tahu za ohybu je testována na zkušebních lisech. Zkušebna je také zařízena robustní lámací dráhou osazenou pístem, který zvládne vyvinout tlakovou sílu až 2 700 kilonewtonů, což odpovídá zátěži 270 tun. Ta je určena k ověřování vlastností vybraných konstrukcí, tedy určité kombinace cihel a malty. Jsou jí testovány jak celé stěny, tak vodorovné konstrukce jako překlady nebo stropy.

Výzkumnému centr HELUZ dominuje lámací dráha. Foto:

Vedle praktických zkoušek se v technickém rozvoji firmy zabývají též technologií výroby, interním vzděláváním i edukací externích partnerů a řemeslníků, procesní podporou chodu cihelen či digitalizací, v jejímž rámci nejsou opomenuty důležité webové nástroje sloužící jak laické, tak odborné veřejnosti. Řeč je o Selektoru konstrukcí, v němž je možné dohledat veškeré parametry a vlastnosti jednotlivých produktů, jejich detailů i konstrukčních celků. Čím dál větší důraz je v HELUZU kladen rovněž na recyklaci a mezi projekty, jimiž se zde zabývají, patří i výzkum možností využití sypaného cihelného recyklátu, který lze zpětně využít pro výrobu cihel, jako kamenivo nebo třeba jako roznášecí vrstvu pro suché podlahy. Zajímavostí je, že může jít o vysoce zvukověpohltivý materiál. Vedle toho probíhá rovněž vývoj cihlobetonu.

Pohled do mechanické části výzkumného centra.

Izolační zasklení

Oddělení technického rozvoje se aktuálně zabývá také testováním izolačních skel, které jsou produkovány v celkem třech výrobních závodech firmy IZOS, jejíž akvizici realizovala HELUZ GROUP v loňském roce. Vybraná zasklení v minulosti dodávala například do pražského Main Pointu Karlín či olomoucké Galerie Šantovka. Sortiment zahrnuje nejen běžná dvoj- a trojskla, ale též skla, jež efektivně pracují se slunečním zářením tak, aby byl interiér adekvátně prosvětlen a přirozeně vyhříván. Aktuálně je jejich nabídka k vidění na největším českém stavebním veletrhu v pražských Letňanech. Pozornost zde poutají mimo jiné i příklady celoplošného potisku velkoplošných skel s vysokým rozlišením. Společnost je tak aktuálně schopna zajistit bezmála kompletní dodávku obálkové konstrukce – cihly, překlady, stropy, zasklení i komínové sestavy –, a tak systémovým způsobem napomoci optimalizovat její vliv na spotřebu energie staveb.

Výstavba komínu „raz dva“

U komínů chvilku zůstaneme. Novinářům byla na akci totiž představena novinka v podobě komínového kompletu HELUZ SMART. Je určen pro suchý i mokrý provoz a všechny druhy paliv i spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Také on je v těchto dnech představován na For Archu. Je konstruován tak, aby byla maximálně usnadněna jeho montáž a minimalizováno riziko chybného provedení. Skládá se z jednodílné keramické tvárnice a z výroby izolované izostatické vložky. Díky velmi malému půdorysu je vhodným řešením do domů s nedostatkem místa.

Výstavba komínu HELUZ SMART je maximálně jednoduchá a bezpečná.

Zářijové prohlídky výrobních závodů

Na závěr dodejme, že i veřejnost bude mít možnost prohlédnout si technologie na výrobu cihel. V Hevlíně, Libochovicích a v Dolním Bukovsku proběhnou ve vybraných dnech posledního zářijového týdnu dny otevřených dveří a dorazivší budou mít možnost seznámit se s celým výrobním procesem a historií závodů. Rozpis komentovaných prohlídek je dostupný na stránkách výrobce.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv autorky a firmy HELUZ