Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Návštěva Alp Transit Informations Zentrum v Sedrunu a přehrady Val Nalps ve Švýcarsku

V Alp Transit Informations Zentrum v Sedrunu jsme získali informace o stavbě 57 km dlouhého železničního tunelu Alp Transit Gotthard. Na rozdíl od původního tunelu Sv. Gottharda je projektován s dvojicí tunelových rour určeným pro vysokorychlostní vlaky ICE pro rychlosti do 250 km/h. Tunel má být předán do provozu v letech 2010 až 2011 (včetně železniční technologie). Tento nejdelší železniční tunel bude součástí připravované trasy pro vysokorychlostní vlaky mezi Curichem a Luganem.

Ražba Alp Transit Gotthard tunelu je rozdělena do 5ti úseků.
Severní Ersfeld délky 7,4 km, je ražen v prvé části v otevřeném výkopu, který bude později zakryt.
Druhý úsek Amsted je 11,4 km dlouhý a má 1,8 km přívodních štol, jež budou později využity k uložení železniční techniky.
Třetí úsek Sedrun má délku 6,2 km a jeden kilometr dlouhé přístupové štoly a 800 m hlubokou slepou šachtu. Je doplněn výstavbou pomocných záchranných zařízení.
Čtvrtý úsek Faido je dlouhý 15,1 km s 2,65 km přístupových štol.
Pátý úsek Bodio je nejdelší, 16,6 km. V jeho jižním portálu vznikají přístupové štoly, které umožňují spojit důlní pracoviště a v provozní fázi mohou sloužit jako rezervoár podzemních vod.
Ražba zahájená v roce 1995 se provádí s využitím důlních vrtných zařízení TBM a razícího systému Jumbo (6 vrtů se provádí současně), řízené laserovou technikou. Předpokládaná rychlost ražby je podle geologické situace až 20 m/den, v trojsměnném provozu, která však může klesnout až na 1 m/den. Při nutnosti použití trhacích prací se sníží rychlost ražby až na 6 - 9 m/den.
Předpokládá se použití předvrtů a geofyzikálních metod (převážně seismiky) ke snížení rizika průvalů vod z kaveren.
Při stavbě tunelů bude třeba přemístit 13,3 mil. m3, což představuje pět krát větší hmotu, než kterou má Cheopsova pyramida v Egyptě (2,6 mil. m3). Stavbaři se snaží část vytěženého materiálu využit jako plnivo do betonu a tak ušetřit náklady na přepravu. Hlavní důlní pracoviště Alp Transit Gotthard tunelu a nová elektrocentrála byly vybudovány v Sedrunu. Jsou vyraženy již některé překopy a slepá svislá jáma hloubky 800 m. Při geodetických pracích se využívá nejmodernější geodetická a důlně - měřická technika včetně gyroteodolitů, optických provažovačů, totálních stanic a systémů GPS.
Přesnost prorážky mezi severním (v Ernstfeldu) a jižním portálem (v Bodio) dosahuje méně jak 10 mm v poloze a ve výšce. Do výsledků měření je nutno zavádět korekce na tížnicové odchylky geoidu od rotačního elipsoidu.
Navštívili jsme rovněž 110 m vysokou přehradní hráz Val Nalps v nadmořské výšce 1900 m (Sedrun leží ve výšce cca 1000 m), kde Alp Transit Informations Centrum monitoruje od října 2000 deformaci přehradní hráze a bezprostředního okolí s pomocí totálních stanic, systémů GPS a pomocí dalších zařízení se senzory. Ražený Alp Transit Gotthard tunel probíhá právě pod touto stavbou. Síť sledovaných bodů vytváří dvě nezávislé soustavy pevných bodů s požadovanou přesností sledování 4,0 mm. Monitorovací stanice osazené totálními stanicemi Leica TPS 2003 sledují nepřetržitě polohu sousedních bodů. Vlastní obsluha se dostává k monitorovacím stanicím jen obtížně, v zimním období jen pomocí helikoptéry. Okolní strmá úbočí jsou lavinová (nebezpečí lavin).

Literatura:Prospektový materiál Alp Transit Gotthard - Sant Gothardo; www.alptransit.ch

Cesta se uskutečnila s podporou Výzkumného záměru MŠMT ČR č. J04-098:21 00000 22.
Autor:
Foto: Milan Kašpar