Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Nejčerstvější informace o R+T 2015 pochází z Istanbulu

Ve dnech 15. až 17. října pozvala organizace Messe Stuttgart vybrané novináře z celé Evropy do Istanbulu, kde pro ně připravila nejen zajímavou tiskovou konferenci k příležitosti připravovaného veletrhu R+T 2015, ale také velmi pěkný doprovodný program. Akce jsme se zúčastnili a rádi bychom se o poznatky s vámi podělili.

Pro ty, kteří jste v Istanbulu nikdy nebyli, nejdříve přiblížíme samotný Istanbul. Následně vybereme jednu část z tiskové konference k veletrhu R+T 2015. A protože jsme byli pro Českou republiku vybráni jako tzv. Golden Partner všech veletrhů R+T ve světě, budeme se k této tématice vracet až do konání R+T 2015 ve Stuttgartu pravidelně každý měsíc.

Istanbul a krátce o jeho historii

Istanbul2) se do historie zapsal pod různými jmény: Byzantion, Konstantinopol či Cařihrad.

Rozkládá se na dvou kontinentech – Evropa a Asie. Oba kontinenty spojuje a zároveň rozděluje úžina Bospor. V evropské části se nachází většina významných památek z dob byzantské říše a také historické centrum města, původem ještě z dob Římské říše. Bospor byl a je strategickou mořskou úžinou, která je dopravně velmi využívaná. Její název znamená „Ten s úzkým hrdlem”. Hloubka tohoto průlivu činí 118 metrů, dlouhý je 31,5 km. Tato mořská cesta spojuje Černé moře s Marmarským. Přibližně 20 kilometrů jižně od Istanbulu se nachází Severoanatolský zlom, litosférické rozhraní s častým výskytem různě silných a ničivých zemětřesení.

Historie Istanbulu sahá až do antiky. Původně vznikl jako malá osada, jejíž osud ovlivnil Konstantin I. Veliký, který ji přetvořil v metropoli celé východořímské říše. Nejdříve bylo pojmenováno Nova Roma (Nový Řím), to si ale Konstantin brzy rozmyslel a přejmenoval ho po sobě, jako Konstantinopolis. Město se stalo i centrem řecké kultury a později i pravoslavné církve. Vzniklo spoustu významných církevních staveb, z nichž nejznámější je Hagie Sofia, ve své době největší stavba svého druhu na světě. V roce 1204 byla Konstantinopol vypleněna vojsky 4. křížové výpravy. V roce 1453 dobyli město Turci. Ti sem přesunuli své hlavní město, ležící dříve v Malé Asii, začali rozšiřovat do té doby velmi cizí islám a přejmenovali město na Instanbul. Vznikly nové mešity (Modrá mešita, Tulipánová mešita, Sulejmanovoa mešita). Podle islámu byla přebudována i katedrála Hagia Sofia. Velký počet velmi bohatě zdobených chrámů z Osmanské doby je pozůstatkem pravidla, podle něhož každý panovník postavil na svojí počest vlastní mešitu. Usazovali se zde obchodníci z porobených států, kterými bylo Řecko, Srbsko, Bulharsko nebo Arménie. Istanbul tak získával kosmopolitní ráz. Ke konci 19. století byl už moderním milionovým městem s podzemní3) a tramvajovou dráhou, železniční spojení do Evropy bylo samozřejmostí.

Jak postupně Osmanská říše slábla, hrozilo stále více, že bude Istanbul obsazen cizími vojsky. Výslovně mělo o získání metropole někdejší Byzance zájem Rusko, ale získat se mu ho nepodařilo.

Zde jsme v Istanbulu bydleli

Dnes je Istanbul největším tureckým městem, důležitou obchodní křižovatkou a bránou do Orientu.

Vedle památek v něm naleznete řadu luxusních hotelů či obrovských nákupních středisek, takže každý zde zajisté najde něco pro sebe. Osobně jsem byla velmi překvapena četností žlutých taxíků a cenami za ně. A také umem místních taxikářů, jak se dokáží bravurně proplétat pro nás v neuvěřitelném dopravním ruchu. Dobře se však cestuje i autobusy. Svezli jsme se rovněž lodí a měli možnost vidět nejzajímavější stavby na pobřeží evropské a asijské pevniny. Fascinovaly mě dva místní visuté mosty, které jsme podpluli. Ten starší se jmenuje Bosporský most a spojuje oba břehy města na Bosporské úžině. Je dlouhý 1 560 metrů a široký 33,4 metrů. Vzdálenost mezi dvěma pilíři je 1 074 metrů. Mezi hladinou a mostem je 64 metrů. Při dokončení v roce 1973 byl 4. nejdelším visutým mostem na světě. Denně přes něj přejede až 180 000 automobilů. Po obou stranách je chodník, takže ho mohou přejít i chodci.

Most Sultána Mehmeta byl postaven v roce 1988 a je nazván po osmanském sultánovi Mehmedovi dobyvateli a patří k nejdelším na světě. Je 1 510 m dlouhý a jeho vozovka se nachází 64 m nad hladinou moře, takže pod ním mohou proplouvat i ty největší lodě. A kolik lidí v Istanbulu žije? Dle posledních údajů z roku 2010 jich bylo 13 624 240.

Z projížďky na lodi

Více o R+T 2015 ve Stuttgartu

Tento veletrh se koná každé tři roky a je největším veletrhem na světě zaměřeným na žaluzie, sluneční clony a ostatní stínicí předměty. Konat se bude dne 24.– 28. 2. 2015 ve Stuttgartu a dá se říci, že je vyvrcholením všech veletrhů R+T po světě. Předcházejí mu veletrhy R+T v Turecku, Austrálii a Asii.

Na tiskové konferenci k nám promluvili: Peter Winters, prezident European Solar-Shading Organization (Evropské organizace protisluneční ochrany), Ulrich Kromer von Baerle, jednatel Messe Stuttgart, Sebastian Schmid, R+T projektový manažer. Georg Nüssgens, prezident Bundesverband Rolladen + Sonnenschutz e.V. (Spolkového svazu odvětví rolet a ochrany proti slunci), Dr. Claus Schwenzer, předseda BVT – Verband Tore (Svaz odvětví vrat), Oliver Hopert, prezident Industrieverband Technische Textilien – Rolladen – Sonnenschultz e.V (Průmyslový svaz odvětví technických textilií – rolet – ochrany proti slunci) a prof. Ulrich Sieberath, vedoucí institutu ift Rosenhein, Institut für Fenstertechnik e.V. (Institut pro okenní techniku).

Naši řečníci na tiskové konferenci

V tomto čísle uvádíme část z projevu jednatele Messe Stuttgart, pana Ulricha Kromera von Baerle.

V portfoliu Messe Stuttgart zaujímá veletrh R+T zvláštní místo. Jedná se o vedoucí světový veletrh rolet, vrat a protisluneční ochrany, a tedy o jeden z veletrhů s nejvyšším podílem mezinárodních vystavovatelů a návštěvníků. Skutečnost, že se dnes setkáváme v Istanbulu, abychom hovořili o R+T, ukazuje, jakou pozoruhodnou cestu tato akce od svých začátků do tohoto okamžiku urazila. Příští rok oslavíme padesát let existence veletrhu R+T, který je na nejlepší cestě k pokračování v úspěšném kurzu. Než budeme hovořit o budoucnosti, chtěl bych se s vámi nejprve ohlédnout za jedinečnou úspěšnou historií R+T. Musíme přitom v kalendáři listovat o padesát let nazpět a začít v roce 1965. V tomto roce byli prezident Spojených států Lyndon B. Johnson a francouzský prezident Charles de Gaulle potvrzeni ve svých úřadech, první člověk se odvážil vystoupit do kosmického prostoru a Franz Beckenbauer nastoupil ke svému prvnímu mezinárodnímu utkání za německou reprezentaci. Padesát let je velmi dlouhá doba, v níž se mnoho změnilo. Platí to i pro R+T.

Všechno tehdy začalo v hlavním městě Bádenska-Württemberska jako ctižádostivý projekt: V roce 1965 otevřel své brány mezinárodní odborný veletrh rolet „R65”. Tehdy se zaměřoval výhradně na rolety, jak naznačuje písmeno R v názvu „R65”. Výstaviště na stuttgartském Killesbergu v té době svou plochou ještě naprosto dostačovalo. V jediné hale našlo místo celkem 117 vystavovatelů z osmi zemí. Experiment „R65” se pro vystavující, návštěvníky i pořadatele rychle ukázal jako úspěch. Všechny tehdy dotázané firmy ujišťovaly, že se příštího mezinárodního odborného veletrhu rolet znovu zúčastní. V následujících letech se potom veletrh nerozšiřoval pouze prostorově: V roce 1969 bylo již rezervováno pět hal, počet vystavujících se do roku 1971 zdvojnásobil na téměř 222. Navzdory velkému nárůstu byla vždy v centru pozornosti osobní výměna zkušeností a informativní rozhovory odborníků. Co na začátku vědomě započalo v malém rozsahu, se v následujících letech rozvinulo v nejvýznamnější platformu odvětví rolet, vrat a protisluneční ochrany. V roce 1971 již veletrh přilákal 2 000 návštěvníků z 31 zemí a 5 kontinentů. Od roku 1979 byl interval prodloužen ze dvou na tři roky. Důvodem byla především skutečnost, aby se R+T přizpůsobil inovačnímu rytmu odvětví. Místo prezentace pouhého daného stavu vývoje se veletrh sám stal impulzem inovace a konjunktury. Osmdesátá léta byla v mnoha ohledech „zlatým” obdobím: R+T zaznamenával od jedné akce ke druhé nárůst návštěvníků ve výši 30 %. Vedle funkčních aspektů se v této době do centra pozornosti stále více dostával také design výrobků, což rozšířilo cílovou skupinu o architekty, stavební inženýry a interiérové architekty. Další známkou toho, že se R+T stále silněji prosazoval jako vůdčí impulz světového trhu, je první propůjčení ceny za design v roce 1991. Peter Frank, vedoucí centra designu ve Stuttgartu, dříve kritizoval design mnoha průmyslových výrobků, kterému bylo tehdy věnováno málo pozornosti. Frank se významně podílel na zavedení ceny za design, která se později stala cenou za inovaci. Dnes je toto ocenění udělováno v devíti kategoriích technicky výjimečným výrobkům. Cena vždy v minulosti vyvolávala v odborném světě velký ohlas. Zaměření na vysoce kvalitní výrobky orientované do budoucnosti dodnes přispívá k úspěchu veletrhu R+T.

Celá naše skupina na večírku

Dalším důležitým milníkem v dějinách R+T byla událost z roku 1991: Veletrh, který se do té doby specializoval na rolety, byl rozšířen o oblast vrat a příslušenství a do názvu si mohl přidat písmeno „T”. Vznikl tak R+T, jak jej známe dnes. Již v roce 1965 přišlo 21 % vystavovatelů ze zahraničí, u návštěvníků činil příslušný podíl dokonce až 40 %. Tento trend pokračoval i v následujících letech: V roce 1988 bylo zahraničních vystavovatelů 46 % a odborných návštěvníků 40 %. A platí do dnešních dnů: Veletrh R+T 2012 obsadilo 66 % zahraničních vystavovatelů celkem z 39 zemí. Návštěvníci přicestovali dokonce ze 125 různých zemí a představovali 50 % odborného publika. R+T tak plní roli celosvětově nejvýznamnější platformy odvětví. V roce 2000 překročil počet návštěvníků hranici 50 000 a s tímto útokem publika se současně objevil nový problém: Staré výstaviště na Killesbergu přestalo dostačovat z kapacitních důvodů. Se začátkem stavebních prací na novém výstavišti v oblasti Filderstadtu v roce 2004 se také pojila naděje na přiměřený prostor pro neustále rostoucí veletrh R+T. Tuto naději nové výstaviště nezklamalo: V roce 2009 se mohla akce R+T představit ve vysoce moderním architektonickém prostředí a s novým leskem. S celkem 747 vystavovateli, což odpovídá nárůstu 37,6 %, a zhruba 57 000 návštěvníky vyslalo odvětví jasný signál, že má navzdory hospodářské krizi pevný základ a že se díky schopnosti inovace vyzbrojilo pro budoucnost. Veletrhu R+T v roce 2012 dominovala aktuální politická témata energetického obratu a tendence na trhu, jako např. energetická účinnost a technologie Smart Home. Minulý veletrh znovu jasně prokázal, že drží krok s dobou, což je zásadní faktor jeho úspěchu. Význam R+T jako vedoucího světového trhu se neodráží jen v číslech, ale i v ohlasech vystavujících. Stále znovu slyšíme, že je veletrh nejvýznamnější platformou pro nové výrobky. Kromě novinek, které se zde představují, jde na veletrhu samozřejmě i o uzavírání obchodů: Na akci R+T 2012 z dotazníku Messe Stuttgart vyplynula vysoká investiční pohotovost vystavovatelů i návštěvníků. Budoucí investice byly u návštěvníků jednou z nejčastějších odpovědí na otázku, proč se veletrhu zúčastnili. Tato skutečnost je zdůrazněna i tím, že téměř polovinu návštěvníků tvořili členové vrcholového managementu: Celých 45 % návštěvníků R+T 2012 byli vedoucí pracovníci. Naši vystavovatelé proto zdůrazňovali jak dobré kontakty, které mohli na R+T navázat, tak i vynikající obchody po skončení veletrhu. R+T má díky své pověsti globálního místa setkání pro odvětví rolet, vrat a protisluneční ochrany velký význam pro region Stuttgartu. My, pracovníci Messe Stuttgart, jsme si stanovili cíl úspěšně spojovat podniky a lidi a vytvářet ideální rámec pro dialog a obchod. S veletrhem R+T kráčíme touto cestou úspěšně a společně s vystavovateli a návštěvníky v ní pokračujeme.

V únoru 2015 bude ve Stuttgartu zvlášť husto, protože budeme slavit padesátileté jubileum R+T. Při kulatých narozeninách se můžeme ohlížet na mimořádně úspěšnou historii. Z odborného veletrhu „R65” na stuttgartském Killesbergu se stal vedoucí světový veletrh odvětví rolet, vrat a protisluneční ochrany, jehož pobočky v Asii, Austrálii – a v neposlední řadě zde v Turecku – slaví velké úspěchy. Přitom máme vždy na paměti přednosti R+T, které jsou příčinou jeho úspěchu: kvalitu, inovaci a internacionalitu. Touto cestou půjdeme i v budoucnu. Těším se, že vás budu moci příští rok přivítat na jubilejním veletrhu R+T 2015, který – a to vám mohu prozradit již nyní – znovu slibuje, že překoná všechny dosavadní rekordy.

¹) Čerpáno z tiskové zprávy z 14. května 2008 a www.messe-stuttgart.de ²) Čerpáno z cs.wikipedia.org ³) Podzemní dráha je druhou nejstarší na světě (nejstarší je v Londýně)
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv Messe Stuttgart, Helena Hejhálková