Ilustrační foto (zdroj Shuttestock)

Studie CNN: Nejez a zastav globální oteplování

Na internetových stránkách televize CNN se objevila studie o vlivu potravinářství na globální oteplování. ČTK z ní uveřejnila 3. dubna český překlad, v němž je v závěru tato pozoruhodná pasáž:

„Největším zdrojem emisí při výrobě potravin je produkce masa. Chov dobytka v roce 2006 vyprodukoval víc skleníkových plynů než dopravní sektor – 18 % z jejich celkového celosvětového množství, informovala FAO*. Chov zemědělských zvířat má na svědomí 37 % metanu a 65 % procent oxidu dusného, které lidstvo vypouští do atmosféry.“

Zkraje trochu ospalý text nakonec vrcholí: „Podle ekologických aktivistů se maso a mléko z půlky podílí na celkovém ekologickém dopadu pěstování a výroby potravin. Přechod k vegetariánství nebo veganství** se doporučuje jako nejlepší způsob, jak omezit produkci skleníkových plynů. Podle studie Chicagské univerzity má každý konzument masa na svědomí ročně o 1,5 tun emisí více než vegetarián nebo vegan.“

Přírodovědně je to ještě větší blud a demagogie, než hlavní axiom globálního oteplování, že víc skleníkových plynů ve vzduchu znamená vyšší teplotu. Každý ví, že živočichové čerpají všechny ústrojné látky a energii z rostlin. I kdyby nic nečerpali a tedy nežili, odumřelé rostliny by tlely, rozkládaly se, oxidovaly, takže ona „děsivá“ procenta „škodlivých“ emisí by se uvolňovala tak, jako tak. Živočichové i člověk tvoří vlastně obnovitelnou hmotu, která uvolňování skleníkových plynů nezvyšuje. A jestli člověk toho vypěstuje víc, než by vyrostlo v přírodě samo, pak to jen sníží obsah CO2 v ovzduší a mělo by to být dobře.

Obr. 1: Tisíce let nepostradatelné, posledních 10 let podle environmentalistů a politiků smrtelně nebezpečné. Zdroj:www.Snímky.cz.

Čtenář, sběhlý studiem takových zpráv, ví, že čísla zde nejsou důležitá, nýbrž naléhavé poselství: Normální člověk zaviní svým životem tuny škodlivých emisí ročně, konzument masa ještě o 1,5 tuny víc! Jinak řečeno – Hej, člověče, vezmi na vědomí, že jsi globální škůdce, a chval mandelinku bramborovou, že tvé temné plány maří.

Environmentalistický způsob komunikace v poslední větě jsem si vypůjčil, protože považuji za důležité na něho upozornit. Stejně jako na snahu dělit lidi podle domnělého vlivu na životní prostředí: Nejlépe je na tom vegan, zvlášť živí-li se trávou a bobulemi, které volně rostou na dosah. Na druhém místě je ten, kdo nic nedělá, leží, sedí a skoro nic nejí. Naopak lidé, kteří od pěti ráno pracují, cestují, sportují atd., mají špatnou známku, protože čerpají energii a vydechují CO2. A nejvíc podle environmentalistů škodí ten, který kope v zemi, přetváří a přepravuje hmotu, pěstuje rostliny či chová zvířectvo.

Vznikl nový antagonismus, na který mnozí 20 let čekali. Na jedné straně stojí lidé bez motoru, již říkají „nejde to“, na druhé straně jsou tvořiví lidé, kteří se zápalem a nasazením nalézají cesty. Velmi důležité a přelomové je, že tou spravedlivou stranou jsou nyní budižkničemové, zatímco tvůrci, již svou aktivitou prý oteplují planetu, jsou nepřátelé.

Když nedávno dodavatelské a výrobní firmy činné ve stavebnictví pro agenturu Incoma Research uvedly, že se v budoucnu nejvíce obávají zdražovaní energie, byl to vlastně zřetelný projev tohoto rozporu, v němž stavební výroba nechtíc zaujímá roli špatného. Stavební firmy, které se pohybují v drsném prostředí velkých peněz, konkurenčního boje a deformovaných veřejných soutěží, dobře vědí, na rozdíl od tzv. široké veřejnosti, o co dnes jde.

Zdražení energie je ponejvíc umělé. Je vyvolané kampaní o katastrofické změně klimatu a kupčením s emisními povolenkami, které evropské soustátí hodlá v budoucnu přidělovat v dražbách. Chce tak získat peníze pro své divoce bující úřednictvo a výbušně expandující náklady na provoz státu, různé podpory a dotace těm, kteří, ač mohou, nechtějí nic dělat a nic neumějí. Inflaci, která se tak pumpuje do ekonomiky, mají firmy dohnat zvýšenou produktivitou, aby se makroekonomická čísla jakž takž zachovala.

Obr. 2: Přestože rostliny odebírají velké množství oxidu uhličitého z atmosféry, stejně nakonec u environmentalistů skončily na černé listině. Důvodem je, že se jimi živí živočichové, zejména v chovech zvířat pro zásobování masem a mlékem.

V tomto prostředí je důležitý obraz výrobní firmy coby hříšníka, který zavinil tání ledovců, sucho ve Středomoří, měnící se tahy ptáků atd. Nejlépe se totiž vládne lidem s pocitem viny a méněcennosti. V této souvislosti je pozoruhodný postoj veřejnosti. Podle průzkumu Eurobarometr si devět desetin obyvatel EU myslí, že za ochranu životního prostředí odpovídají průmyslové firmy. V ČR tento názor zastává dokonce 98 % respondentů. Postoj „já za nic nemůžu“ je velmi politováníhodný, neboť je jasné, že bez konzumenta nemá průmyslová výroba smysl.

Konzument má ještě pořád na vybranou: Buď se pokusí porozumět, co je podstatou procesů kolem tzv. globálního oteplování a alespoň ty největší magořiny odmítne. Nebo se s falešným, i když možná pohodlným pocitem hříchu z tun „škodlivých“ emisí ročně vzdá své odpovědnosti, a postupně i svobod a práv.

Přečtěte si zajímavý rozhovor Leoše Kyši na toto téma v článku Vědec: Klaus má s globálním oteplováním pravdu, který byl uveřejněn 4. 3. 2008 na serveru www.tyden.cz.


Poznámky

*) FAO, Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství.
**) Veganství je způsob stravování, filozofie a životní styl, odmítající využívání zvířat především pro potravu. Zříká se konzumace masa, ale i vajec, mléčných výrobků nebo dokonce medu. Toto konání je motivováno etickým přesvědčením, že člověk nemá právo vykořisťovat a poté zabíjet zvířata, respektive je trýznit podmínkami ve velkochovech nebo rybolovem. zdroj: cz.wikipedia.org.
***) Organic Consumers Association (OCA), organizace na ochranu zákazníků a prosazování ekologických potravin.

Související odkazy:

1)Užívejme si tepla, dokud trvá
2) Zapomeňte na globální oteplování, možná přichází další malá doba ledová ... na globální ochlazování dnes nejsme připraveni ani psychicky ani energeticky. S touto variantou vůbec nepočítáme, globální ochlazení pro nás představuje něco na způsob sci-fi. Lidstvo přitom mělo v historii problémy právě s globálním ochlazováním, každé globální oteplování vítalo s otevřenou náručí. Teplo představovalo snadný život a úrodu, zima nesnáze, neúrodu, hladomory a války. Až na konci 20. století lidé obrátili na ruby své priority. Čtěte více...

3) Velký podvod s globálním oteplováním.
4) Korupce v Mezivládním panelu o změně klimatu.
5) Země G8 se shodly na omezování emisí a růstu globální teploty.
6) Obama věří v dohodu s rozvojovými státy ohledně klimatických změn.

Poznámka: autor čerpal z dobových materiálů CNN

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Shutterstock