Foto: Francesco Scatena, Shutterstock

Podivné globální oteplování

Problémem kolem tzv. globálního oteplování je, že pravda a nestrannost jsou zbytečné. Kdysi snad dobrá myšlenka slouží nyní hlavně jako cesta ke zviditelnění a získání vlivu. Vědecké slabiny teorií o globálním oteplování a ekonomická neudržitelnost řešení IPCC1 jsou mlženy s tím, že i „děti už vědí“, co oponent ještě neví. Televizí a politiky pěstěná představa, že jen jeden z tisíců vědců neuznává diagnózu a léčbu IPCC, je však mylná.

Kdo se chlubí nepřátelstvím k prezidentu republiky a nadšením pro boj proti globálnímu oteplování, tomu se dnes dokořán otevřou dveře v televizi, v rádiu a v novinách. „Dvacet tisíc sešikovaných vědců prý volá po okamžité AKCI proti změnám klimatu, ale Klaus si pořád vede svou” říká ČTK. „Ostrovní státy, které asi zaplaví voda z tajících ledovců, budou hlasovat proti členství ČR v Radě bezpečnosti OSN,” varuje Bursík.

Vyvrcholilo to projevem prezidenta v OSN v pondělí 24. září 2007. Ozvali se snad všichni. Zejména novináři, vzděláním humanisté, kteří nemají o vědě a technice ani tušení. Klimatolog Jan Pretel se nechal slyšet, že „prezident projevil dost zásadní nepochopení celého problému, protože skutečně nejde o globální oteplování. Existuje spousta důkazů o změně ekosystémů. Mění se tahy ptáků, výskyt housenek, brouků, dalších živočichů a to je důsledek toho, že se prodlužuje období tepla, že teplo nastává dříve a trvá déle,” řekl pro ČTK.

Lépe by Jan Pretel udělal, kdyby si kritiku Klausových schopností rozumět odbornému textu nechal buď pro sebe nebo ji adresoval i lidem jako jsou Pan Ki-mun, generální tajemník OSN, Albert Gore, Tony Blair, Angela Merkelová, Chosé Manuel Barroso, Arnold Schwarzenegger atd., kteří výraz globální oteplování také rádi používají.

Ve skutečnosti prezident vyprovokoval svým newyorským projevem mnoho lidí právě proto, že procesy v souvislosti s klimatickou změnou nastudoval a dobře jim porozuměl. Hlavně pochopil, že celá doktrína globálního oteplování či klimatických změn sešla z cest hledání pravdy a stala se ideologií kariéristů, potenciálních diktátorů, dobrodruhů, neúspěšných aspirantů na prezidentství atd., kteří se hrnou do politiky a k moci.

Ti všichni oblékli kabát „dobrovolných hasičů,” povolaných zachránit lidstvo před ním samým. Budují atmosféru trvalé pohotovosti: „Je třeba okamžitě jednat, jinak se oteplí a nebude cesty zpět.” Na nějaké diskuze či práva a svobody jednotlivců už není čas... Před veřejností nastavují vlídnou tvář: boj proti globálnímu oteplování je komunikován tak, že bohatým se bude brát a chudým dávat.

Technicky je boj proti globálnímu oteplování zakládán často na pozoruhodných nesmyslech. Jeden velmi podstatný si přiblížíme.

Měřiče zatím jen pro krávy?

Podle zprávy ze servisu ČTK z 19. září 2007 zahájili britští vegetariáni inzertní kampaň proti dobytku. Po světě šíří inzeráty s obrázkem zadku krávy a s hlavním heslem Tiché, ale smrtelné. Vegetariáni upozorňují, že světové stádo asi 1,4 miliardy krav produkuje při přežvykování značné množství plynů, které zatěžují světové klima.

Našli přitom spojence, Organizaci Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), která publikovala výsledek měření, že se „zemědělství podílí na skleníkovém efektu 18 %, což je více než globální doprava a téměř tolik jako Spojené státy.

Britská Vegetariánská společnost zatím byla proti pojídání masa především z etických důvodů. Nyní k tomu přidala důvody ekologické,” píše se ve zprávě. Vegetariánská akce má podle mluvčího společnosti přimět čtenáře, aby se zamysleli nad vztahem jídla a životního prostředí.

Britští vegetariáni nejsou první”, pokračuje dále ČTK, „kteří se snaží záležitost řešit.” Zemědělská univerzita Hohenheim ve Stuttgartu v březnu oznámila, že vyvíjí tablety proti říhání, škytání a pšoukání hospodářského dobytka, kterým se do ovzduší dostává metan. „Koncentrace metanu v ovzduší se v posledních letech šestkrát zvýšila a podílí se až 20 % na skleníkovém efektu,” řekl profesor Winfried Drochner z univerzitního ústavu pro výživu zvířat, který pilulku zkouší. Pilulka, kterou vědci vymysleli, je velká asi jako pěst, obsahuje látky, které omezují tvorbu metanu a má prý působit až šest týdnů. „Pilulka přináší zvířatům i lepší látkovou výměnu. Krávy budou po ní zdravější a budou i s menším množstvím krmiva podávat lepší výkony, pokud jde o produkci mléka a masa”, končí profesor i zpráva ČTK.

Spletl se Stvořitel?

Tato zpráva ukazuje, kam dospěl boj proti globálnímu oteplování. Skončila doba, kdy by si lidstvo mělo jen zamést před i za vlastním prahem. Environmentalisté se už cítí povoláni, aby napravili škody, které "napáchal" Stvořitel, když zapomněl na globální oteplování.

Domýšlivé zásahy do planetárního potravinového řetězce, které bují díky štědrému přídělu z veřejných prostředků pro boj s globálním oteplováním, nic nezmění a už vůbec nezlepší. Hlavně proto, že potřeby občana zde nejsou v pořadí. Vlastně jde jen o novelu komunistických výzev poručíme větru, dešti. Mohou ale vydatně zprotivit miliardám lidí život.

Ponechme stranou etickou stránku procesů v souvislostí s tzv. globálním oteplováním a pokusme se technicky analyzovat, jak a kdy metan CH4 a oxid uhličitý CO2 „otepluje” planetu.

Jak metan a oxid uhličitý oteplují planetu

Mám-li citovat panel IPCC, Sira Johna Houghtona a další, pak oxid uhličitý otepluje atmosféru hodně a methan ještě 20× až 50× více. Alarmující „skutečnosti” o metanu se dokonce dostaly do dokumentace BREF na MPO.

Na obrázku je graf, který vydala NASA a který ukazuje procentuální podíl tepelného záření, které je pohlcováno plyny obsaženými v zemské atmosféře. S tímto grafem by environmentalisté neměli mít problém, protože americká národní vesmírná agentura NASA „kope” svědomitě v jejich barvách.

Na grafu jsou absorpční charakteristiky také pro metan (druhý řádek) a pro oxid uhličitý (pátý řádek). Laik se nemusí ničeho děsit, interpretace grafu je velmi jednoduchá.

Vlnové délky tepelného záření, které metan v atmosféře pohlcuje, jsou podle grafu 3,3 mikrometrů (μm) a 7,9 μm (mikrometr je miliontina metru). Podle Planckova vyzařovacího zákona, za který dostal tento vědec v roce 1918 Nobelovu cenu, a z něho odvozeného Wienova, tzv. posunovacího zákona, můžeme spočítat teplotu, kterou musí mít zemský povrch, aby vyzařoval tepelné záření s uvedenými vlnovými délkami. Wienův zákon má jednoduchý tvar:

Jak metan otepluje atmosféru

Nyní si můžeme vzít kalkulačku a do vzorce dosadit vlnovou délku tepelného záření 3,3 μm, které by atmosféra podle grafu NASA pohlcovala. Dostaneme teplotu 605 °C. Je to taková teplota zemského povrchu, aby vyzařoval tepelné záření s maximem vlnové délky2 3,3 μm, které metan v atmosféře pohltí. Vidíme, že je to zcela nerealistická teplota, která vylučuje život na Zemi.

V záloze máme ještě druhou vlnovou délku tepelného záření 7,9 μm, kterou metan pohlcuje. Po dosazení do vzorce dostaneme teplotu 94 °C. Pro environmentalisty to je to už mnohem nadějnější výsledek, přesto je i tato teplota stále velmi vzdálená realitě. Povrch Země se jen výjimečně přirozeně (sluncem) rozpálí na 94 °C nebo nejspíš nikdy. Metan tedy absorbuje záření jen z okraje Planckovy rozdělovací křivky, nejvýše jednotky procent z celkové vyzařované energie2.

Závěr zní, že methan na globální oteplování nemá žádný vliv, protože se nikde na Zemi nevyskytují tak vysoké povrchové teploty, aby odpovídající zemské tepelné záření mohla atmosféra s metanem významněji pohlcovat. Tento závěr bude platit tak dlouho, dokud novodobý politik a úředník nevydá nový zákon nebo vládní nařízení, že Planckův vyzařovací zákon v rozpravě o globálním oteplování neplatí. Ale to bychom my, obyčejní lidé, už opravdu neměli dopustit.

Jak oxid uhličitý otepluje atmosféru

O moc lépe než metan nedopadá ani oxid uhličitý CO2. Dva výrazné absorpční pásy se u tohoto plynu objevují při vlnových délkách 2,6 μm a 4,3 μm, což odpovídá povrchovým teplotám 841 °C resp. 400 °C. To je opět vzdálené realistickým podmínkám na Zemi. Dva nevýrazné absorpční pásy má tento plyn pro vlnové délky 9,5 μm a 10,5 μm. Absorpce těchto vln se uplatní při teplotě povrchu 32 °C a 3 °C.

Závěr pro oxid uhličitý zní, že tento plyn vliv na oteplení má, protože sice slabě a jen někdy, ale přesto pohlcuje tepelné záření, které zemský povrch sálá při teplotách kolem 3 °C a 30 °C.

V tropech však jeho vliv bude zanedbatelný, a to nejen proto, že zde bývá teplota mnohem vyšší, ale hlavně proto, že zde zcela převažuje vliv vodní páry, dalšího skleníkového plynu, který je ve vzduchu obsažen desetkrát až stokrát více. Také na zemských pólech a v jejich okolí je slabý vliv CO2 ještě oslaben tím, že je tam většinou chladněji.

Co říci na konec?

Když se my obyčejní lidé spolehneme, že environmentalisté, kterým nyní fandíme, za nás všechno vyřeší, může nás čekat nejedno překvapení. Jednou nám třeba pošta doručí stejně nečekaně, jak se začala pod vládním dozorem ředit nafta řepkovým esterem, obálku s tabletami a přístrojem, který si připevníme na zadek a který bude podávat hlášení po mobilní síti. V obálce bude ještě faktura, číslo účtu, kam zasílat peníze za tablety, přístroj a emise, a citace z vládní vyhlášky, která stanoví povinnost tablety a přístroj používat. A komu by se to nelíbilo, nalezne tam i likvidační sankce.

Přečtěte si zajímavý rozhovor Leoše Kyši na toto téma v článku Vědec: Klaus má s globálním oteplováním pravdu, který byl uveřejněn 4. 3. 2008 na serveru www.tyden.cz.

1 IPCC (Mezivládní panel ke klimatické změně)
Nezávislý vědeckotechnický orgán zaměřený na podporu poznání podstaty klimatické změny a hodnocení jejích environmentálních a sociálních důsledků. Tři pracovní skupiny IPCC jsou zaměřené na otázky vědecké podstaty problému, na dopady klimatické změny a na analýzy strategií vedoucích ke zmírnění následků, čtvrtá skupina sleduje přípravu inventur emisí skleníkových plynů.
2 Šikmý text byl zařazen dodatečně a zdůrazňuje polychromatický charakter tepelného záření.

Související odkazy:

1)Užívejme si tepla, dokud trvá
2) Zapomeňte na globální oteplování, možná přichází další malá doba ledová ... na globální ochlazování dnes nejsme připraveni ani psychicky ani energeticky. S touto variantou vůbec nepočítáme, globální ochlazení pro nás představuje něco na způsob sci-fi. Lidstvo přitom mělo v historii problémy právě s globálním ochlazováním, každé globální oteplování vítalo s otevřenou náručí. Teplo představovalo snadný život a úrodu, zima nesnáze, neúrodu, hladomory a války. Až na konci 20. století lidé obrátili na ruby své priority. (Čtěte více...)

3) Velký podvod s globálním oteplováním.
4) Korupce v Mezivládním panelu o změně klimatu.
5) Země G8 se shodly na omezování emisí a růstu globální teploty.
6) Obama věří v dohodu s rozvojovými státy ohledně klimatických změn.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Shutterstock