Nezámrzná hloubka

Pojmy a definice

Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem terénu ve venkovním prostředí, kde nedochází k promrzání zeminy ani v průběhu chladné části roku. Na území České republiky je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována úroveň 80 až 140 cm pod povrchem podle konkrétní lokality a druhu zeminy.

Autor: