Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

NIKOBUS - technika s lidskou tváří

Současná vysoká technická úroveň celé řady výrobků může mít v některých případech záporný vliv na vztah uživatele k těmto produktům. Stále totiž existuje (a podle našeho názoru bude existovat v nějaké podobě vždy) velká skupina lidí, která používá pouze malou část funkcí mobilního telefonu, počítače, digitálního fotoaparátu nebo videa. Pro tento typ uživatelů bude vždy na prvním místě jednoduchá intuitivní obsluha bez nároku na podrobnější znalosti problematiky příslušné technologie.

NIKOBUS

K předním výrobcům, kteří mají na mysli hlavně uživatelský komfort a snadno pochopitelné ovládání, se řadí firma Moeller se svým systémem NIKOBUS pro ovládání běžných spotřebičů jako osvětlení, žaluzie, pohony, audio systémy apod.

NIKOBUS je zaměřen na použití v privátní sféře, aplikace pro jiné účely je však možná také. Cílem výrobce bylo přinést takový systém, který bude na nejvyšší technické úrovni, přitom bude srozumitelný jak pro projektanta a montážní firmu, tak pro konečného uživatele. Není velkým problémem opatřit nějaký produkt množstvím tlačítek, každé s více funkcemi, a ještě tato tlačítka provázat závislostmi mezi sebou. Potíže však nastanou, jakmile se o ovládání pokouší osoba bez podrobné znalosti těchto funkcí nebo se dokonce ztratí návod na obsluhu!

Systém NIKOBUS nabízí jednoduché a srozumitelné ovládání, přitom však poskytuje všechny technické vymoženosti. Rozhraní mezi člověkem a chladným technickým produktem je uživatelsky přátelské a neodrazuje méně technicky založené osoby.

Ideální využití nachází NIKOBUS v bytech, rodinných domech a vilách, objektech pro sport a rekreaci, prezentačních a jednacích místnostech, prodejnách, pensionech apod.

Svítidla ovládaná systémem mohou být opatřena žárovkami, halogenovými žárovkami na napětí 12V nebo zářivkami. Osvětlení lze zapínat, vypínat nebo stmívat. Ovládací místo může být umístěno libovolně a nejčastěji se používá tlačítko nebo vícenásobný tlačítkový ovladač. Každému tlačítku je možno při aktivaci systému přiřadit různé funkce tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatele.

V místnosti (například v obývacím pokoji) může být instalováno více světelných okruhů, např. stropní lustr, nástěnná svítidla nad obrazy, stojací lampa. Zde se uplatní typická přednost systému NIKOBUS: použijeme tlačítkový ovladač se třemi klapkami a můžeme ovládat každý okruh samostatně, případně určíme každé z klapek funkci světelné scény. Světelná scéna je určité nastavení uvedených třech okruhů. Stisknutí jedné z klapek pak přivolá určitou – dříve nastavenou – atmosféru. Podstatnou výhodou je skutečnost, že toto nastavení si může provést uživatel sám bez potřeby povolat odborníka.

Jednotlivé povely od každého ovladače v objektu jsou přenášeny digitálně, a proto jsou umožněny také vzdálené a centrální povely. Typickým centrálním povelem je použití jednoho, k tomu účelu instalovaného, tlačítka u vstupu do bytu nebo domu. Stisknutím tlačítka se rozsvítí ty místnosti a v takové intenzitě, jaká je pro majitele vyhovující. Všechny tyto místnosti mají samozřejmě své místní ovladače, jejichž funkčnost zůstává zachována.

Obdobnou, ale obrácenou funkci mívá druhé tlačítko u vstupu, kterým lze při odchodu veškeré, případně pouze vybrané místnosti zhasnout, spustit žaluzie, vypnout topení apod.

Centrální funkce mohou být obecně aktivovány právě tlačítky, ale lze využít také časových modulů, které tyto nebo podobné povely posílají do systému automaticky. Protože systémem lze ovládat také žaluzie, markýzy, spotřebiče a AV techniku, lze do centrálních funkcí zahrnout také tyto prvky. Typickým příkladem komplexní centrální funkce je simulace přítomnosti po dobu dovolených, služebních cest apod. Časový modul vysílá buď předem definované nebo náhodné povely ke svítidlům a žaluziím, případně audio technice a celý objekt „žije" i v době nepřítomnosti majitelů. Systém tak přispívá k bezpečnosti objektů.

Jak bylo zmíněno dříve, další technické funkce jsou v systému implementovány a mají za cíl maximálně usnadnit jeho užívání. Patří sem zejména různé ovladače infra nebo radiové, pohybová čidla, časové moduly, moduly pro připojení telefonu a dálkové ovládání nebo rozhraní pro připojení PC a správu systému. Hlavní výhodou zůstává fakt, že všechny tyto funkce jsou dostupné, ale nejsou nezbytné. Uživatel může sám rozhodnout, jak složitý systém nejlépe odpovídá jeho představám a NIKOBUS je pak realizován podle těchto podkladů.

Pozdější úpravy jsou samozřejmě možné a v praxi bývají obvyklé, protože zákazník má jen velmi zřídka jasnou představu a konečný názor si udělá teprve po určité době užívání systému.

Tím se dostáváme k další podstatné výhodě systému NIKOBUS, totiž k jeho variabilitě. Je-li třeba později cokoliv upravit, přidat moduly nebo změnit funkci tlačítek, lze to provést snadno a bez potřeby změny software za účasti počítačového experta.

Jednoznačnou výhodou také zůstává snadná instalace, která nevyžaduje speciální nástroje ani montážní materiál.

PRONTO

Pro opravdové zájemce o nejpokročilejší techniku uvádíme zmínku o ovladači PRONTO. Jedná se vlastně o malý přenosný dotykový panel, sloužící pro dálkové ovládání spotřebičů s těmito hlavními funkcemi:

  • IR / RF přenos povelů
  • dotykový LCD display
  • možnost uživatelsky měnit grafické prostředí ovladače - vkládat bitmapy
  • vkládat / upravovat tlačítka, měnit jejich funkčnost
  • ovládání systému NIKOBUS přes RF nebo IR
  • plně programovatelný

Na ovladači PRONTO lze navolit režim pro osvětlení, žaluzie, televizi, video, DVD apod. Do paměti mohou být uloženy obrázky a náčrtky, které slouží ke snadnější orientaci.. Na displeji se například zobrazí půdorys místnosti se svítidly a žaluziemi, které lze následně ovládat. Stručně řečeno, počet funkcí a možností dozajista uspokojí i nejnáročnějšího uživatele a opravdového fandu techniky.

Je samozřejmostí, že ovladač PRONTO může být použit spolu s těmi nejjednoduššími ovladači a je tak důkazem o variabilitě systému NIKOBUS a jeho přístupnosti všem typům uživatelů.

Zbývá poslední otázka: kam pro systém Nikobus? Firma Moeller Elektrotechnika s.r.o. má dnes řadu systémových partnerů po celé České republice. Stačí si jen vybrat region a vyhledat případného partnera na našem webu www.Xcomfort.com. Systémový partner je firma certifikovaná společností Moeller Elektrotechnika s.r.o. k jednání, navrhování, projektování, realizaci a následnému servisu systému Xcomfort, ať již se jedná o variantu Nikobus, nebo radiofrekvenční systém. Obrázky v článku jsou ukázky realizace systému Nikobus jednoho z našich systémových partnerů, firmy Elios lighting s.r.o. Na obrázcích jsou patrné designy ovládacích prvků systému Nikobus, které jsou shodné s prvky klasické elektroinstalace: zásuvky a vypínače.


1) Ing. Richard Kaloč, Project Manager Xcomfort, Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Autor: Richard Kaloč
Foto: Archiv firmy