K bourání lehkých příček stavební povolení nepotřebujete. Foto: anatoliy_gleb, Shutterstock

Nosné zdi. Jak je poznat od příček a co si pohlídat rekonstrukcí?

Chystáte se rekonstruovat a bojíte se, abyste nezasáhli nosnou zeď? Neodborným zásahem riskujete nejen pokutu, ale v horším případě zborcení střechy nad hlavou. Jak nosnou stěnu rozpoznat a proč by měl mít při posuzování konečné slovo vždy a jen statik?

Potřebujete vytvořit nový otvor pro okno či dveře nebo chcete propojit více místností v jednu? Před zahájením rekonstrukcí a bourání je nezbytné si zjistit, zda je daná zeď nosná, nebo jde „jen” o příčku. Zatímco nosné zdi jsou provázány s dalšími navazujícími konstrukcemi, jako jsou stropy, základy, střešní konstrukce a krovy, příčky pouze rozdělují prostor do jednotlivých místností a jejich bourání nepředstavuje (většinou) takové riziko. V tomto článku vám představíme 5 aspektů, podle nichž se lze při určování typu zdi řídit. Základem úspěchu je snažit se získat o zdi co nejvíce informací – od tloušťky po materiál. Dodejme, že ve většině případů lze zasáhnout i do nosných zdí – je třeba však mít na mysli, že takový zásah vyžaduje posouzení statika a povolení od stavebního úřadu.

1. Pozice zdi v budově

Začněme tím nejjednodušším. Obvodové stěny, tedy ty, které najdeme po obvodu domu, jsou téměř vždy nosné. Jelikož samotné obvodové zdivo by nedokázalo zajistit dostatečnou oporu pro další konstrukce, nachází se nosné zdi též v interiérové části stavby.

Pokud je stěna přerušena sloupem nebo průvlakem, půjde o nosnou konstrukci. Foto: Jiří Hejhálek

2. Strukturální prvky

Na vnitřní nosné zdi obvykle navazují další nosné konstrukce – kolmo uložené stropní (střešní) konstrukční prvky (panely, trámy) či se o patro výše v místě nad nosnou zdí nacházejí další nosné prvky (sloupy, zdi...). Další indicií, že se jedná o nosnou zeď, může být i umístění schodiště v domě a pozice stropních otvorů – jejich delší rozměr většinou bývá právě ve směru nosných prvků.

Všímejte si i sloupů a průvlaků. Pokud je totiž stěna přerušena sloupem nebo průvlakem, půjde pravděpodobně o nosnou konstrukci.

Stropní konstrukce Miako posazená kolmo na nosné zdi. Foto: HELUZ

3. Materiál a tloušťka

Obvykle platí, že nosné stěny jsou oproti příčkám silnější (mají zpravidla minimálně 150 mm). Existují ale i domy, kde můžete narazit i na poměrně tenké nosné stěny. Na druhou stranu se nenechte zmást akustickými a zdvojenými příčkami, které mohou být naopak široké až 250 mm. Materiálově bývají nosné zdi vyrobeny z pevnějších materiálů – betonu, cihel, pórobetonem s vysokou pevností nebo kamene. Oproti tomu lehké příčky jsou vyhotovovány většinou z lehkého pórobetonu, překližky, sádrokartonu nebo dřevotřísky.

4. Projektová dokumentace

Prostudování si stavebních plánů je sázkou na jistotu. Nejvíce vám poslouží zejména skladby stropních a stěnových panelů s popisem všech prvků. Dále se nosné zdi zpravidla nacházení nad betonovými patkami nebo základovými pásy.

Nejsou-li výkresy kompletní, nabízí se provedení stavebně-technického průzkumu sondou, k němuž se následně vyjádří statik.

Že jde o nosnou zeď naznačí též schodiště a překlady. Foto: Jiří Hejhálek ml.

5. Posudek od statika

Pokud nebudete 100% schopni vyloučit, že stavebními úpravami nezasáhnete do nosné konstrukce, zkonzultujte svůj záměr s autorizovaným statikem, který pozná, jakým způsobem stavba funguje, a poradí, co je možné vybourat a co ne. V případě těžkých příček z cihel, betonových panelů a tvárnic je konzultace s odborníkem dokonce nevyhnutelná. Totéž platí u starých budov, v nichž mohou být původní nosné stěny narušené, a i kdybyste do nich nechtěli zasahovat, statik vám může doporučit je podepřít, vyztužit nebo opravit.

Kdy zajít na stavební úřad?

Před zásahem do nosné zdi vás nemine návštěva stavebního úřadu a vyřízení stavebního povolení. Jeho součástí musí být kromě projektu i zmiňované posouzení od statika. Pozor na to, že i příčky v systému panelové výstavby mohou podepírat stropní panel nebo část schodiště. Tento jev můžeme pozorovat zejména u předválečných domů, v nichž bývají zděné stropy spojené s příčkami ocelovými nosníky (jde o tzv. Kleinův strop). Samotné bourací práce by poté měla provádět pouze firma s příslušnými oprávněními.

Závěrem

Tento článek slouží pouze pro předběžný odhad. Identifikace nosných zdí je náročný a komplexní úkol vyžadující pečlivé posouzení a jediným člověkem, kdo by o nich měl rozhodovat, je jen statik. Pokud si tedy nejste 100% jistí, do rekonstrukce se sami nepouštějte. Investice do odborného posudku se vám vyplatí – náklady na jeho vypracování budou několikanásobně nižší než výdaje na opravy problémů, které by mohly vzniknout nepromyšleným a neodborným zásahem.

Zdroje:

[1] Nosníkové stropní konstrukce. stavebnikomunita.cz.
[2] Seznámení s konstrukcí stavby. publi.cz/books/170/01.html
[3] BURGER, Libuše: Jak rozeznat nosnou zeď od příčky. www.dumazahrada.cz

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: viz popisky