Míchat maltu z písku, cementu, vápna a vody není dnes nutné. Stačí maltovinová směs, voda a písek.

Omítka svépomocí: Jak namíchat správnou maltu

Vyrobit na staveništi omítkovou směs ze základních surovin není snadné. Minimálně pokud chceme zaručit správné složení, vlastnosti a kvalitu. Dnes naštěstí existuje řešení, které zvládne i úplný laik. A co víc. Výsledek bude perfektní a levný.

Každého asi na prvním místě napadne tradiční způsob přípravy omítek a malt z výchozích surovin přímo na stavbě. Z několika druhů omítek se rozhodne pro vápenocementovou variantu a dozví se, že pro její přípravu je potřeba cement, hašené vápno (případně vápenný hydrát), písek a voda. Až potud je to jednoznačné, při následném pídění po „správném“ poměru cementu, vápna a písku však nastává problém. Doporučení mistrů zedníků se značně liší a pohybuje se od 1 lopaty cementu + 1 lopaty vápna + 3 lopat písku až po 1 lopatu cementu + 2 lopaty vápna + 6 lopat písku. A to nemluvím o rozhodování mezi hašeným vápnem respektive vápenným hydrátem.

TIP: Zajímá vás kompletní postup (omítka svépomocí od přípravy malty po štukování) při realizaci omítky? Navštivte článek Jak na hezkou omítku svépomocí.

Současné požadavky

Různý poměr a různá kvalita vstupních surovin přitom zásadně ovlivňují nejenom to, jestli bude omítka při nahazování „držet“, nýbrž především její zpracovatelské technické vlastnosti a životnost. Proto taky existuje soubor technických norem ČSN EN 1015-x, který se maltovým směsím věnuje.

Srovnané platle s omítníky před nahozením omítky (vlevo) a po nahození a stažení (vpravo)

Suché maltové směsi - ideální pro omítky svépomocí

V reakci na stálou jakost se od poloviny minulého století začaly v USA a západní Evropě objevovat tzv „suché maltové směsi“, které výrazně přispěly nejen ke zkrácení doby výstavby, nýbrž i k úsporám v materiálové oblasti a v oblasti lidských zdrojů.

Výhodou těchto směsí je především fakt, že jsou vyráběny průmyslově ve specializovaných výrobnách, kde je dbáno na to, aby všechny vstupní komponenty byly ve správném poměru a jakosti. Je tak zaručeno konstantní složení malty a zaručena jakost výsledných omítek, která je navíc laboratorně testována.

Většina omítkových a maltových směsí je dodávána v suchém stavu, přičemž čerstvá malta je z nich připravována smísením s předepsaným množstvím vody. Pro malé stavby se tato směs prodává v 25kg nebo 40kg pytlích, což se bohužel projevuje ve vyšší ceně.

Písek není potřeba kupovat v pytlích

Naštěstí dnes existují řešení, kdy si v pytlích koupíme pouze maltovou směs bez písku a písek dovezeme na stavbu zvlášť obvyklým způsobem na korbě nákladního automobilu. Pod názvem Multibat PLUS ho vyrábí cementárna v Čížkovicích (asi 5 km od Lovosic).

Příprava malty na omítání je už jednoduchá. Smícháme Multibat PLUS s pískem v poměru 1 : 6 a následně do míchačky přidáme vodu do požadované konzistence, obvykle 20 litrů na 25 kg Multibatu PLUS (dávka vody je závislá na vlhkosti písku a konzistenci, které chceme dosáhnout). Na konec celou směs mícháme minimálně 3 minuty a je hotovo.

Multibat PLUS je vhodný nejenom pro omítky

Univerzálnost je jednou z hlavních výhod Multibatu PLUS. Díky ní Multibat PLUS nabízí široké spektrum použití: Je ideálním pojivem pro stavby z cihel nebo kamene, pro spojování keramických bloků i betonových tvárnic. Je určen pro vnější a vnitřní omítky na novostavby i při renovaci fasád.

Z jednoho materiálu tedy připravíte jak zdicí malty, tak omítky. Rozdíl je pouze ve vzájemném poměru Multibatu PLUS a písku. Pro zdicí malty připadá na 1 díl Multibatu PLUS 4,5 dílu písku, pro omítky smíchejte 1 díl Multibatu PLUS se 6 díly písku.

Na závěr bych vyzdvihl ještě dvě věci. Za prvé je to hmotnost pytle 25 kg, která ušetří při manipulaci zbytečnou námahu. Za druhé pak ochranná fólie proti vlhkosti uvnitř papírového vnějšího obalu pytle, která značně prodlužuje skladovatelnost. Zatímco cement v běžném papírovém pytli je už tuhý jak kámen, Multibat zůstává stále sypký a použitelný.

TIP: Více informací o maltovinové směsi, a to včetně cenového srovnání, najdete v článku Multibat PLUS: tak nenahraditelný, jak malta sama.

Multibat PLUS stačí promíchat s pískem a vodou
Autor: Jiří Hejhálek ml.
Foto: Archiv redakce