Nová lávka v pardubických Rosicích

Bezpečněji se nyní dostanou přes Labe lidé ze Svítkova či Rosic nad Labem. Po necelých osmi měsících překlenuje řeku lávka pro pěší a cyklisty. Přiléhá k rosickému mostu, který je silně frekventovaný, ale úzký tak, že na něj automobily vpouští kyvadlově semafor. Do nedávna mezi nimi navíc kličkovali i pěší a cyklisté, kteří během světelného signálu nestihli most opustit. Uleví se tedy i motoristům.

Lávka má samonosné železobetonové pilíře, které jsou, stejně jaké železná konstrukce, přimknuty ke stávajícímu mostu. Z pohledu laika tak stavba vypadá jako jeden most. Město projekt připravený městským obvodem Pardubice VI zařadilo prostřednictvím Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace mezi projekty podpořené Evropskou unií a získalo tak na jeho realizaci téměř 35 milionů korun, tedy podstatnou část nákladů.

Jde o největší investici v historii našeho městského obvodu ve výši 41 milionů korun, kterou plně připravil a financoval městský obvod s následným čerpáním dotace z programu ITI (na kterou ještě čekáme).  Stavba skončila nejen dle plánu, ale i nad plán. Smluvní termín dokončení a otevření lávky stanovený na 5. ledna příštího roku jsme mohli díky skvělé práci stavebních firem posunout už na 17. prosince roku letošního. Otevřením lávky otevíráme novou – bezpečnější kapitolu dopravy na místě významném nejen pro oba městské obvody, ale pro celé Pardubice,“ dodal Petr Králíček, starosta Městského obvodu Pardubice VI.

Nová lávka přispěje jak k většímu komfortu cyklistů a chodců, tak k plynulejšímu průjezdu automobilů po komunikaci propojující městské části Svítkov a Rosice. Ta je významná pro obyvatele západní části Pardubic, dojíždějící za prací do průmyslové zóny v Semtíně či ve Starých Čívicích. Trasu přes rosický most a přes Rosice využívá ale také mnoho motoristů z jiných částí města, kteří se snaží v dopravní špičce vyhnout frekventovanému úseku na silnici I/37 u Parama.

Lávka je na levém břehu Labe napojena na cyklostezku od Svítkova, na pravém břehu pak navazuje na cyklostezku vedoucí po pravém břehu Labe směrem na Rosice a Polabiny. Je dlouhá téměř 115 metrů a široká 3,5 metru. Její výstavba nejen zvýší bezpečnosti dopravy v Pardubicích, ale přispěje i k rozšíření a zatraktivnění ekologické dopravy ve městě.  

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv Městského obvodu Pardubice VI

1) Zdroj: www.pardubice.eu, redakčně upraveno