Nové materiály a izolační systémy Dehtochema Bitumat a.s.

Akciová společnost Dehtochema Bitumat zaujímá již několik let nejvýznamnější postavení na českém trhu v oblasti hydroizolačních materiálů na bázi asfaltu, zejména díky kompletnímu sortimentu asfaltovaných izolačních pásů. Výrobky společnosti i celé kompletní izolační systémy se prostřednictvím dceřiných obchodních firem a dalších kooperujících partnerů výrazně uplatňují také na zahraničních trzích, zvláště pak v Polsku, na Slovensku, v Bulharsku, na Ukrajině, v Německu, Chorvatsku a jinde.

Společnost se soustřeďuje zvláště na oblast střech, avšak v nabídce jsou i speciální výrobky pro izolace spodních a podzemních staveb, pro izolace všech typů mostních konstrukcí a další izolační použití. Každým rokem se výrazným způsobem zvyšuje objem výroby a prodeje pásů s modifikovanou povlakovou hmotou, z nichž řada výrobků modifikovaných elastomery (SBS) je opakovaně oceňována značkou Czech made.

Novinky roku 2002 – ASFALTOVÉ ŠINDELE

Akciová společnost Dehtochema Bitumat, která je největším českým a na českém trhu také nejvýznamnějším výrobcem asfaltovaných izolačních pásů, vyrábí v obou svých závodech v Bělé pod Bezdězem i v Oslavanech u Brna již po několik let také asfaltové šindele. Typy obdélník, bobrovka a zejména delta našly své uplatnění na stovkách šikmých střech rodinných domů, rekreačních staveb, obchodních i průmyslových objektů, sportovních pavilonů i staveb historických. Módní vlna tohoto typu krytiny přišla do Evropy ze Severní Ameriky již před mnoha lety a stále se zvyšující objem výroby a prodej asfaltových šindelů nejen na našem trhu svědčí o tom, že i v budoucnu asfaltový šindel bude na stavebním trhu úspěšným konkurentem pro ostatní typy skládaných krytin. S tím samozřejmě úzce souvisí stálá inovace v nabídce asfaltových šindelů. Na trhu se dnes běžně setkáváme s mnoha tvary šindelů, které se dodávají v široké barevné škále včetně barev melírovaných a kombinovaných, zvyšuje se kvalita používaných základních surovin – asfaltů, minerálních plniv, nosných textilních vložek.

Aplikaci »šindelových« střech usnadňují a stupeň jejich spolehlivé funkce zvyšují kvalitní podkladní pásy nebo folie, doplňkové prvky jako odvětrávače, lapače sněhu, veškeré prvky klempířské z osvědčených materiálů, nerezavějící kotvicí prvky a samozřejmě vlastní šindelové šablony opatřené samolepicími body z vysoce lepivého asfaltu nebo dokonce šablony se samolepící úpravou jejich spodního líce. Spolehlivé utěsnění veškerých střešních prostupů a styků krytiny s oplechováním a jinými konstrukčními prvky zajišťují vysoce kvalitní trvale plastické tmely a lepidla.     Vedle zmiňované velmi vysoké technické a technologické úrovně dnešních asfaltových šindelů a doplňujících prvků zákazníci u tohoto typu skládané krytiny oceňují zejména:

• nízkou plošnou hmotnost povlakové krytiny (kolem 10 kg/m2), která je ideální pro nové pokrytí stávajících sanovaných střech a u novostaveb přináší úsporu na střešní konstrukci;
• možnost aplikace na sklonech střech od 15 do 90° s možností jednoduchých opatření v případech, blížících se těmto mezním hodnotám;

• širokou škálu barev a tvarů;
• vysokou variabilitu při aplikaci včetně veškerých doplňkových prvků;
• nízkou pořizovací cenu materiálu;
• rychlou a jednoduchou aplikaci s možností svépomocné aplikace, což nadále výrazně snižuje celkové náklady na výstavbu střechy;
• prakticky žádnou nutnost údržby krytiny po celou dobu její životnosti;
• vysokou životnost krytiny 40 – 50 let a tomu odpovídající záruční dobu poskytovanou běžně v délce 10 – 15 let.

Všechny výše uvedené skutečnosti, které jsou již po mnoho let dokládány praktickými zkušenostmi, vedly u společnosti Dehtochema Bitumat k rozhodnutí o vybudování zcela nového výrobního zařízení v závodě Oslavany výhradně pro výrobu asfaltových šindelů. Kapacitní ani technologické možnosti stávajících zařízení neumožňovaly zvýšení objemu výroby ani výrobní škály a navíc výroba šindelů probíhala na úkor výroby žádaných asfaltovaných izolačních pásů.
    Jak je už u dynamicky se rozvíjející společnosti Dehtochema Bitumat zvykem, od definitivního rozhodnutí k jeho realizaci nebývá příliš daleko. A tak během několika měsíců byla v oslavanském závodě vybudována kompletní moderní linka, jejíž základní technologická součást řízená počítačem zajišťující míchání různých barev posypového materiálu byla v měsíci červenci 2002 dodána od špičkové zámořské firmy. Toto zařízení, známé v odborných kruzích pod názvem BLENDER, umožňuje nastavení libovolných barevných kombinací vždy z několika základních barev, které pozvolna přecházejí z jednoho odstínu do druhého a vytvářejí na střeše efektní estetický dojem.
    Součástí výrobního zařízení je také kompletně nové asfaltové hospodářství, umožňující pracovat se speciálními druhy asfaltů, určenými pro šikmé a strmé plochy a to zcela nezávisle na stávajícím hospodářství, které je součástí výrobní linky pro asfaltové pásy. V souvislosti s tím se na sklonku léta dokončuje v závodě Bělá pod Bezdězem nová oxidační kolona, která plně pokryje spotřebu asfaltu nové výrobní linky v Oslavanech.
    V měsíci září 2002, po kompletaci celého zařízení mnohamilionové hodnoty, byl u společnosti Dehtochema Bitumat zahájen zkušební provoz asfaltových šindelů nové generace. Jako první přijde v roce 2003 na řadu typ OBDÉLNÍK v barevných kombinacích šedočerná a černá, červenočerná a červená a následně kombinace na bázi zelené, hnědé a další dle zájmu zákazníků. Následovat bude tvar hexagonál, který bude vynikat mimo jiné mimořádně zajímavou cenou, a dále tvary bobrovka a delta. Po nájezdu na plnou výrobní kapacitu bude zastavena výroba stávajících šindelů Delta a Bobrovka v závodě Bělá.
    Avšak tímto výčet nových výrobků společnosti Dehtochema Bitumat nekončí. Jak se zde již stalo tradicí, výroba nových šindelů bude doplněna vším potřebným tak, aby zákazník obdržel vždy kompletní systém a komplexní služby. Nadále budou dodávány odvětrávací prvky pro všechny typy šindelů, doplňkový sortiment bude dále rozšířen o těsnicí za studena zpracovatelné tmely a lepidla, zákazník bude mít možnost využít prefabrikované vysoce kvalitní těsnicí hmoty Elastibit S.
    V průběhu roku 2003 bude představen nový typ podkladního pásu pod nové šindele s modifikovanou asfaltovou hmotou, který nahradí současně používaný pás V 13. Tento nízkogramážní výrobek bude znamenat další úsporu hmotnosti krytiny jako celku, zejména však úsporu pracnosti a výrazně lepší užitné vlastnosti.
    Šindele opatřené samolepicími body budou později doplněny o typ šindele se samolepicím spodním lícem a v kombinaci s podkladním samolepicím pásem ELASTOLEP EXTRA PR 3 umožní aplikaci skládané šindelové krytiny na minimálním spádu podkladu.
    V rámci rozšiřování služeb zákazníkům bude společnost Dehtochema Bitumat od roku 2003 nabízet kompletní provedení střešní šindelové krytiny včetně potřebných doplňkových prvků prostřednictvím svých smluvních partnerů – autorizovaných aplikačních firem, rozmístěných na celém území České republiky. Zákazník tak bude mít možnost zadat provedení střešní krytiny tzv. na klíč přímo jejímu výrobci, který mu poskytne sám příslušné záruky na funkčnost této krytiny jako celku. Tato záruka je garantovaná jednak vysokým ekonomickým potenciálem spol. Dehtochema Bitumat, jednak pojistnou smlouvou u České pojišťovny, týkající se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti na výrobek na pojistnou částku 10 mil. Kč.

Autor: Ing. Karel Matějů, CSc.
Foto: Archiv firmy