Nové možnosti s nástřiky od firmy Promat

Firma Promat s.r.o., lídr na českém trhu s protipožárními materiály,rozšířila v loňském roce svoji nabídku o další produkty – nástřiky (PROMASPRAY® F250, PROMASPRAY® P300, PROMASPRAY® T a Cafco FENDOLITE® MII). A to nejen s protipožární funkcí, ale také tepelně a zvukově izolační. Nástřiky s sebou přinášejí řadu výhod – rychlou aplikaci, vysoké užitné vlastnosti a příznivou cenu. Vše, co v moderním stavebním průmyslu každý hledá.

PROMASPRAY® F250

PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs složená z biorozpustných minerálních vláken a cementových pojiv. Je určena ke zvyšování požární odolnosti u stavebních konstrukcí ve vnitřním prostředí.

Nástřik PROMASPRAY® F250

Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou klasifikovány následující hodnoty požární odolnosti:

 • ocelové nosné konstrukce R15 – R240
 • betonové nosné konstrukce R15 – R180
 • ocelobetonové spřažené konstrukce REI15 – REI120
 • dřevěné trámové stropy REI15 – REI120

Nástřik se aplikuje speciálním strojním zařízením metodou „suchého” stříkání – suchá omítková směs se přistříkává na povrch stavební konstrukce tlakovou vodou. Při tomto postupu se vnáší do stavby výrazně méně vody, než u klasických omítkovin.

Výhody nástřiku PROMASPRAY® F250:

 • Neomezená životnost – není třeba jej obnovovat.
 • Pružnost – při průhybu konstrukce nepraská.
 • Malá hmotnost – nepřitěžuje konstrukci.
 • Flexibilita – možnost aplikace na tvarově složité konstrukce.
 • Rychlost a jednoduchost provedení.
 • Výborné tepelně izolační vlastnosti – λ = 0,043 W/(mK).

Protipožární nástřik PROMASPRAY® P300

PROMASPRAY® P300 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs na bázi sádrových pojiv a vermikulitu. Je účinnou požární ochranou pro ocelové, betonové, ocelobetonové a dřevěné konstrukce při malých tloušťkách ochranné vrstvy nástřiku.

Nástřik PROMASPRAY® P300

Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou klasifikovány následující hodnoty požární odolnosti:

 • ocelové nosné konstrukce R15 – R240,
 • betonové nosné konstrukce R15 – R240,
 • ocelobetonové spřažené konstrukce REI15 – REI240,
 • dřevěné trámové stropy REI15 – REI120.

Nástřik je také určen do suchého vnitřního prostředí. Aplikace se však provádí již klasickým „mokrým” procesem, tedy na povrch konstrukce se stříká běžným omítacím zařízením zavlhlá omítková směs.

Výhody nástřiku PROMASPRAY® P300:

 • Jednoduchost – provádí se běžným omítacím zařízením.
 • Neomezená životnost – není třeba jej obnovovat.
 • Malá hmotnost – nepřitěžuje konstrukci.
 • Flexibilita – možnost aplikace na tvarově složité konstrukce.
 • Možnost povrchové úpravy – nástřik se dá vyhladit do hladka a přetřít.

Protipožární nástřik Cafco FENDOLITE® MII

Cafko FENDOLITE® MII je speciální omítková směs portlandského cementu a vermikulitu. Tento nástřik je určen specificky pro použití v petrochemickém průmyslu a tunelových stavbách na ochranu ocelových a betonových konstrukcí.

Hotový nástřik Cafco FENDOLITE® MII zajišťuje požární odolnost konstrukcí až R240. Velmi dobře odolává teplotním šokům, např. při vysoké intenzitě požáru uhlovodíků. Také má výbornou odolnost proti oprýskání v případě výbuchu. Nástřik je použitelný ve vnitřním i vnějším prostředí. Aplikace se provádí klasickým „mokrým” procesem, tedy na povrch konstrukce se stříká běžným omítacím zařízením zavlhlá omítková směs.

Nástřik Cafko FENDOLITE® MII

Výhody nástřiku Cafco FENDOLITE® MII:

 • Neomezená životnost – není třeba jej obnovovat.
 • Vysoká mechanická odolnost – neoprýskává, nedrolí se.
 • Odolnost vůči vodě – použitelný i ve vnějším prostředí.
 • Flexibilita – možnost aplikace na tvarově složité konstrukce.
 • Možnost povrchové úpravy – nástřik se dá vyhladit do hladka a přetřít.

Tepelně izolační nástřik PROMASPRAY® T

PROMASPRAY® T je nástřik určený na zlepšení tepelných parametrů u betonových a ocelobetonových konstrukcí, zejména stropů. Vzhledem ke svým vlastnostem zlepšuje také akusticképarametry – je zvukově pohltivý.

Nástřik se dodává jako suchá omítková směs složená z biorozpustných minerálních vláken a cementových pojiv. Je určena k použití do vnitřního prostředí.

Nástřik PROMASPRAY® T

Fyzikální vlastnosti nástřiku PROMASPRAY® T:

 • Součinitel tepelné vodivosti:0,041 W/(mK).
 • Faktor difúzního odporu:2,47.
 • Vzduchová neprůzvučnost:Rw (C; Ctr) = 58 (-2; -8) dB při tloušťce betonové desky 140 mm a tloušťce nástřiku 160 mm.
 • Koeficient zvukové pohltivosti: αw = 0,8 při tloušťce nástřiku 60 – 80 mm.
 • Třída reakce na oheň:A1.
 • Objemová hmotnost:165 kg/m3 (± 9 %).

Výhody nástřiku PROMASPRAY® T proti deskovým izolačním materiálům:

 • Celistvost – souvislá vrstva bez jakýchkoliv spár.
 • Pružnost – při průhybu konstrukce nepraská.
 • Flexibilita – možnost jednoduché aplikace na tvarově složité konstrukce.
 • Bez kotevních prvků – v ploše nevznikají žádné tepelné mosty.

Autor: Ing. Miroslav Viktorín
Foto: Archiv firmy