Nové topné rohože MST a MDT pro venkovní aplikace

Od října letošního roku přišla firma Fenix Jeseník s novinkou – lepenými topnými rohožemi MST a MDT pro instalaci do betonu a pro venkovní aplikace. Tyto strojně lepené rohože nahradí předchozí výrobně náročné šité rohože MPSV a MADPSP.

Z venkovních ploch, jako jsou chodníky, schody, vstupy do objektů, vozovky, parkovací plochy nebo nájezdové rampy, je nutno v zimním období pracně odstraňovat sníh nebo náledí.

Následně pak musíte tyto plochy posypávat štěrkem nebo solit. Při kalamitních situacích je tato údržba velmi nákladná nebo téměř nemožná. Na venkovních plochách s většími sklony nebo na schodištích může vlivem kluzkého povrchu docházet i k vážným úrazům. Značné škody, jejichž odstraňování je poměrně nákladnou záležitostí, způsobuje voda, která při tání velkého množství sněhu zatéká do stavebních konstrukcí. Společnost Fenix Jeseník, výrobce elektrických topných systémů, měla pro tyto případy až do konce září 2008 v nabídce šité rohože MPSV a MADPSP. Dnes je nahradila lepenými topnými rohožemi MST a MDT.

Lepené topné rohože MST a MDT

Rohože MST se vyrábí s jednožilovým kabelem MPSV, rohože MDT jsou vyráběny s dvoužilovým kabelem MADPSP. Šíře rohoží je 0,5 a 1 m a jsou vyráběny pro jmenovité napětí 230 i 400 V. Plošný příkon rohoží MST je 280 W/m2, u rohoží MDT je to 300 W/m2. Nové lepené rohože nejsou přichyceny k nosné tkanině, tu svou pevností spolehlivě nahradí použité lepící pásky vyztužené skelnými vlákny.

Snadnější instalace

Velkou výhodou tohoto řešení je snadnější instalace rohože do písku nebo betonu i při větší zrnitosti kamene, což platí zejména u venkovních aplikací. Rohož je tak betonem dokonale obtečena a nedochází k riziku vzniku vzduchových mezer.

Asymetrická délka u připojovacích vodičů

Rozhodující inovací rohoží MST oproti šitým MPSV je asymetrická délka připojovacích vodičů, kdy jeden vodič je o délce 5 m a druhý o délce rovnající se délce rohože + 5 m.

Toto řešení umožňuje výrazně snadnější instalaci i dlouhých rohoží s velkým příkonem, kdy není nutno při instalaci brát zřetel na připojení vzdálenějšího konce. V praxi to znamená, že pokud má rohož délku 10 m, délka studených konců je 5 a 15 m.

Rohože MST se tedy jednoduchostí instalace vyrovnají rohožím s dvoužilovým kabelem a najdou uplatnění při instalaci do betonu jak u vnitřních, tak i u venkovních aplikací. Rohože MDT jsou potom díky robustní konstrukci a třídě mechanické odolnosti C ideální pro pokládku do písku pod zámkovou dlažbu nebo do asfaltu u příjezdových komunikací, vjezdů apod.

Speciální termostaty

Regulace je řešena speciálním termostatem EBERLE EM 52489 nebo OJ ELEKTRONIK ETO1550 se sondami snímajícími teplotu a zároveň vlhkost povrchu chodníků a komunikací. V případě poklesu teploty na nastavenou hodnotu a současné přítomnosti vody, ledu nebo sněhu je systém automaticky uveden do provozu.

Rohože nebo kabely jsou ukládány do vrstvy betonu nebo do pískového lože. Pro zvýšení účinnosti je vhodné vrstvu s kabely odizolovat od podkladu nestlačitelnou a nenavlhavou izolací. Nejvhodnější jsou polyuretanové izolační desky. Kabely a rohože ECOFLOOR MST a MDT je nutno uložit co nejblíže povrchu betonové vrstvy. Ideálním povrchem vytápěných komunikací je prostý beton nebo tenká dlažba (např. čedičová dlažba), při použití zámkové dlažby jsou vhodnější výkonnější rohože MDT s výkonem 300 W/m2.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy FENIX Trading, s.r.o.