Novinky KNAUF pro rok 2015

Zvuková izolace konstrukcí s názvem Knauf RED Piano, nový odlehčený podhled Knauf D114L EASE a pytle Knauf s ideální hmotností 30 kg jsou hned tři novinky, které byly v květnu vedením firmy KNAUF Praha, spol. s r.o. představeny novinářům na tiskové konferenci v Praze.

Každá z těchto novinek je něčím významná či prospěšná pro stavebnictví a stojí za to se o ní dozvědět více. Nás osobně nejvíce zaujala zvuková izolace s názvem Knauf RED Piano.

Knauf RED Piano – vstupenka do ticha

Jsme přesvědčeni, že si sádrokartonová deska s názvem RED Piano díky svým výborným zvukovým vlastnostem rychle najde uplatnění všude tam, kde je a bude třeba vylepšit zvukovou izolaci místností nebo akustického prostoru. Navíc i cenově je zajímavá, neboť je levnější, než její sourozenci, akustické desky Knauf.

Zvukovou izolaci nám představil Ing. Miroslav Nyč, vedoucí produktmanagementu firmy, který o ní a jejím významu řekl: „Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu umožňující relaxaci, srovnání našich myšlenek, či soustředění na práci. Nadměrnému hluku je totiž vystaveno, ať již doma či na pracovišti, stále více lidí. Ač se to na první pohled nezdá, jedním z nejúčinnějších, ale také nejlevnějších prostředků, jak hluk redukovat, je zdánlivě primitivní kombinace sádry a kartonu v podobě sádrokartonových desek. Ty dokáží v podstatě vyloučit hluk pronikají z místnosti do místnosti (zvuková izolace), ale také výrazně omezit hluk vznikající v samotné místnosti (prostorová akustika)”. A dále pokračoval: „Význam pohltivosti resp. prostorové akustiky každý z nás denně prožívá při práci v kanceláři či restauraci, kdy slyší nebo také neslyší, co si povídá kolega o dva stoly vedle. Přestože je sádrokarton zdánlivě jednoduchý druh konstrukce, můžeme ho rozdělit z hlediska zvukové izolace do několika výkonnostních tříd, mezi nimiž je rozdíl jako mezi koloběžkou a závodním motocyklem. Přičemž ani jedna výkonnostní třída není vyloženě špatná. Jen záleží, čeho chceme s danou výkonnostní třídou dosáhnout”.

Třídy jsou zjednodušeně dány typem konstrukce a použitými deskami, případně jejich kombinacemi. Zatímco na začátku výkonnostní řady stojí základní desky Knauf WHITE, na zcela opačném konci jsou desky Knauf Silentboard. Nová sádrokartonová deska Knauf RED Piano zlepšuje akustické vlastnosti základní konstrukce, tedy nad rámec dosažitelný běžnými deskami Knauf WHITE. V základní skladbě příček W111, W112 respektive W115 lze například dosáhnout použitím desky Knauf RED Piano zlepšení vzduchové neprůzvučnosti o 3 dB. Podobně jako v jiných případech lze v konstrukcích kombinovat jednotlivé desky tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. Například u konstrukce příčky W115 je možné kombinací desky Knauf RED Piano a Knauf Diamant dosáhnout zlepšení vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB.

Sádrokartonová deska Knauf RED Piano je vstupenka vedoucí do neuvěřitelně výkonného a tichého světa speciálních sádrokartonových desek.

Knauf D114L EASE – odlehčený podhled

Cílem tohoto nového podhladu s názvem Knauf D114L EASE je dosáhnout maximální efektivity a usnadnění práce při montáži s minimálním počtem použitých prvků všude tam, kde je požadováno pouhé dekorativní zakrytí stropů.

Podhled Knauf D114L EASE využívá nové konstrukce hlavních profilů (TRAG PROFIL) s integrovanými křížovými závěsy a velmi jednoduchým systémem zavěšení pomocí nově zavedených závěsů. Hlavní profily jsou doplněny okrajovými L profily zcela nové a patentované konstrukce s podobnou fixační funkcí jako mají UD profily u běžného podhledu D112. Sestavu doplňují prostorově úsporné CD profily se samonaklapávací funkcí na hlavní profily. Systém je kompletován sádrokartonovu deskou, která byla optimalizována pro snadnou manipulaci i dopravu.

Nový podhled nabízí díky své unikátní konstrukci zvětšení osových vzdáleností závěsných bodů na 1200 mm a osovou vzdálenost hlavních profilů až 1100 mm. V důsledku toho došlo ke snížení počtu závěsů a profilů na metr čtvereční plochy. To samo o sobě velmi zjednodušuje práci montážní firmy a šetří finance investora.

Podhled Knauf D114L EASE najde uplatnění zejména v jednoduchých konstrukcích interiérů novostaveb, obchodních i kancelářských ploch, ve kterých nejsou na podhledy kladeny jiné než estetické požadavky. Podhled je ideální pro hladké podhledy bez výškových změn a množství okrasných prvků.

Pytle Knauf s hmotností 30 kg

A jako poslední novinku, kterou firma Knauf představila, jsou pytle se sníženou hmotností. Váží 30 kg a brzy nahradí pytle, které váží 40 kg. Proč? Je to především proto, že Knauf dbá na pohodlí a zdraví zákazníků, neboť nosit na stavbě těžké 40kilogramové pytle není snadné.

S lehčími pytli se snáze manipuluje, lze je lépe uspořádat na paletě, takže každou paletu je možné bez problémů zafóliovat. To omezuje možnost porušení pytlů a ztráty jejich obsahu během transportu. Přestože menší balení a foliování každé palety znamená pro výrobce vyšší náklady, jednotková cena se pro zákazníky nemění. Se změnou obalů nedošlo ani k žádným změnám v kvalitě výrobku či obalů.

Zmenšení balení bylo plánované a dlouhodobě testované především ve výrobě. Po úpravách balicího zařízení se firmě podařilo vylepšit výrobní proces, a právě jeho zkvalitnění umožnilo firmě zachovat původní ceny za tunu i u nově balených výrobků. Uvedení nového balení na trh Knauf načasoval na 1. červen 2015, kdy vstupují v celé Evropě v platnost nové legislativní požadavky na bezpečnostní značení obalů. Změna s sebou přinese i vizuální sjednocení podoby pytlů – nově budou mít pytle s výrobky značky Knauf celosvětově stejný vzhled. V orientaci zákazníkům při výběru produktů pomohou i zjednodušené piktogramy na všech nových pytlích.

¹) Z tiskových podkladů a informací získaných na tiskové konferenci redakčně zpracovala Mgr. Helena Hejhálková
Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: Archiv firmy