Novinky společnosti Rockwool

Tak jako na nás podzim v přírodě nachystal celou paletu barev, podobně i Rockwool právě přináší skupinu novinek. Jedná se o záležitosti unikátní a špičkové a zároveň výrobky zajímavé a aktuálně žádoucí.

Ve dvou případech jde o celé systémy, druhé dva případy se týkají jen samotného izolačního výrobku a všechny souvisí se zateplením betonových nebo zděných konstrukcí.

Frontrock MAX E

Izolace pro vnější zateplení fasád pod omítku do tl. 280 mm včetně!

V roce 2007 byla v Bohumíně zásadně zrekonstruována výrobní linka. Na tomto nejmodernějším zařízení se začaly vyrábět speciální izolace pro běžný trh, ale potřeby nově připravovaných nízkoenergetických a pasivních domů se zvyšovaly. Výsledkem je kromě nejlepších tepelných parametrů na trhu ETICS také dosažení velké tloušťky, protože ve vnějších zateplovacích systémech na sebe nelze vrstvit více než jen jednu desku. Proto je kombinace nejlepších tepelných vlastností a největší výrobní tloušťky jedinečná a přináší velké úspory tepla pro vytápění.

Patentovaný proces výroby této speciální dvouvrstvé desky (vnější strana má tenkou a velmi tuhou „slupku” z lisované kamenné vlny pevně spojenou s polotuhým izolačním jádrem) dává tloušťky až 260 a 280 mm. Desky jsou po zabudování do zateplovacího systému odolné namáhání (např. úderu balónu při míčových hrách), ale zároveň do jisté míry pružné, aby nedošlo k poškození povrchu s omítkou.

Pro ilustraci se dá vyjádřit jejich tepelněizolační schopnost porovnáním: Frontrock MAX E v tloušťce 280 mm odpovídá celkově tloušťce 5,289 m plného cihelného zdiva (tj. asi 18ti násobku rakousko uherského standardu stěn o tl. 30 cm).

Lepení desek Frontrock MAX E na fasádu jako vnější zateplovací systém (ETICS) – dvojitá struktura desky je graficky zvýrazněna

K výhodám izolací Frontrock MAX E patří:

  • dostupnost kompaktních desek v širokém rozsahu tlouštěk, 60 až 280 mm (včetně),
  • o 10 % lepší tepelněizolační vlastnosti na rozdíl od běžných fasádních izolací na trhu (λD = 0,036 W·m-1·K-1),
  • nejlehčí deska pro vnější zateplovací systémy s omítkou na trhu (deska je v poměru k běžným fasádním izolacím lehčí o 35 %),
  • nehořlavá, chrání proti požáru (deska má reakci na oheň A1),
  • prodyšná pro vodní páry,
  • stabilní, neprokreslují se formáty desek vlivem opakovaných dilatací, nesmrštivá,
  • zlepšuje akustiku fasády (neprůzvučnost proti hluku zvenčí).

Systém BETA-ROCK

Systém ochrany betonových stropů proti požáru BETA-ROCK využívá Frontrock MAX E tl. 60–150 mm, či desky Fasrock anebo F-Rock ND tl. 60 mm. Desky montované na sucho pod plný železobetonový strop zvýší jeho požární odolnost na hodnotu REI 120 až 240 minut. Tím lze ušetřit vrstvu betonu 50 až 120 mm potřebnou pro dosažení stejné požární odolnosti u novostavby jako výše, současně se podstatně zvětší tepelněizolační vlastnosti stropní konstrukce. Uvedené izolace se kotví na strop pomocí kovových hmoždinek a povrch lze ponechat holý nebo jej lze opatřit fasádní nebo interiérovou barvou anebo vrstvou malty s výztužnou perlinkou.

Systém je vhodný pro parkovací garáže a technické suterény staveb a přináší řadu výhod – akusticky absorpční povrch, odlehčení stavby, velkou požární odolnost, výborné tepelněizolační vlastnosti.

Systém BETA-ROCK aplikovaný na prostory garážovacích boxů a společného koridoru – slouží současně jako protipožární ochrana betonového stropu a účinné a kvalitní zateplení podlahy bytů v přízemí

Izolace stropů spodem – Fasrock L

Fasrock L – frézovaná lamela pro strukturální povrchy určená pro specialisty i kutily se velmi lehce plnoplošně lepí na stropy splňující podmínky pro podklad zateplovacích systémů. Lamela je úzká, lehká a vhodná pro práci nad hlavou bez velké námahy. Její pohledová hrana je dokola seříznuta o 16 mm pod úhlem 45°, a to dává možnost optického „vyrovnání” u ne zcela ideálně rovných podkladů.

Lamely se kladou na vazbu přesazené o polovinu, případně o čtvrtinu apod. a tvoří tak efektní jemně členěný povrch. Izolaci lze ponechat v technických prostorech (kotelny, garáže) bez další úpravy, při zvýšených nárocích na estetiku (chodby, společné prostory) jde na povrch nanést vnitřní nebo fasádní barvy. Lamely se dodávají v rozměru 200 × 1200 mm, tloušťky 60 a 100 mm. Výhodou je nehořlavost a výborné izolační vlastnosti (např. izolace podlah přízemních bytů vůči studeným sklepům).

Fasrock L – frézovaná lamela: Esteticky čistý a jemně členěný strop v technickém podlaží nebo v prodejně upravený nástřikem v bílé barvě: nevyžaduje speciální rošty nebo jiné konstrukce

Systém vnitřního zateplení INROCK

Tento systém sestává z desek (Inrock – s hydrofilní úpravou) a systémových maltových a omítkových komponent. Doplňují jej kotvy a lišty pro zateplovací systémy.

Systém INROCK je určen pro vnitřní zateplení staveb, které není možno izolovat zvenčí (historické a chráněné objekty, velmi tvarově náročné fasády, nepřístupné stěny nebo budovy s nedostatkem místa před fasádou). Systém se umí vyrovnat s běžnou vlhkostí a teplotou do stupně III. uvnitř objektu a není třeba použít parozábranu na vnitřním povrchu, který je opatřen vnitřní omítkou.

Jelikož se aplikuje izolant Rockwool na bázi čediče, nevzniká riziko požáru a stavba je naopak požárně lépe chráněna než před aplikací. Použití systému INROCK vyžaduje stavební průzkum a projektové řešení včetně detailů a tepelných mostů.

Aplikace systému INROCK na vnitřních stěnách – použito u renovace stavby s klenbami, obloukovými okny a dveřmi (historický objekt, střední Čechy)

Systém byl vyvíjen ve spolupráci s kolektivem odborníků ČVUT Praha a za podpory grantového programu MPO Impuls č. FI-IM3/188.

Bližší informace o uvedených novinkách společnosti Rockwool naleznete na stránkách www.rockwool.cz. Zateplování kvalitními izolacemi je zásadním krokem ke snižování energetické náročnosti budov. Představené produkty ukazují, že společnost Rockwool se maximálně snaží přizpůsobovat požadavkům trhu a vyvíjet nová řešení tak, aby byla použitelná i v případech, kdy klasický vnější zateplovací systém není vhodný.

Autor: Ing. Pavel Matoušek
Foto: Archiv firmy