Nová konstrukce nahradila dosluhující Most plukovníka Šrámka. Nosnou konstrukci tvoří podélně předpjatá betonová monolitická deska s krajními betonovými trámy, jež jsou zavěšeny na ocelové oblouky. Zdroj: Pavlína Pospíšilová MMHK

Nový ocelový most ve Svinarech slouží už přes rok veřejnosti a ředí místní dopravu

V dubnu minulého roku byl dokončen nový most přes řeku Orlici ve Svinarech, který nahradil původní 111 let starý Most plukovníka Šrámka. Nový most zjednodušil místní dopravu, využívají ho také obyvatelé centra Hradce Králové a Třebechovic. Královéhradecký kraj za stavbu zaplatil 80 milionů korun. Jde o jednu z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších dopravních staveb v Královéhradeckém kraji v posledních letech. Pro místní znamenalo otevření mostu velkou úlevu.

Původní dosluhující Most plukovníka Šrámka z roku 1907 musel být uzavřen v lednu roku 2017 kvůli havarijnímu stavu. Jeho uspořádání navíc neumožňovalo průjezd dvou vozidel současně. Na původní most nemohly vjíždět ani autobusy s výjimkou městské hromadné dopravy. Nový ocelový most už těmito nedostatky nedisponuje. V průběhu příprav a analýz byl podán v roce 2014 návrh na prohlášení původního mostu za kulturní památku, čemuž však nebylo nakonec vyhověno.

Výstavba nového mostu probíhala za plné uzavírky, která ztížila život tisícům lidí a rozdělila místní část Hradce Králové – Svinary. Během demolice mostu v roce 2018, která začala po zprovoznění provizorní lávky, bylo jedno pole mostu rozděleno na dvě části, jež byly přemístěny do přilehlého parku. Nový most byl financován z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje. Náklady na jeho stavbu se vyšplhaly k vysoutěžené ceně 80 milionů korun včetně DPH. Stavbu prováděla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ve sdružení se společností Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Nový most slouží pěším, cyklistům, automobilům i městské hromadné dopravě. Dostanou se přes něj i nákladní automobily. Jediné omezení platí pro vozidla delší než 12 metrů. Váhové omezení stavba nemá. Fotografie zachycuje průběh stavby. Zdroj: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Stavba byla náročná na koordinaci prací i čas

Tato stavba má velký význam pro celou širší oblast, protože ve zhruba dvanáctikilometrovém úseku řeky Orlice se nenachází žádný jiný most pro silniční dopravu,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Nejbližší mosty přes Orlici se nachází na silničním okruhu města a pak až v Krňovicích.

Nový most je jednopólový bez střední opěry. Při případných povodních tak nebude docházet k zátarase před středním pilířem. Nejnižší bod nosné konstrukce je 1,13 metrů nad hladinou stoleté vody. Most s rozpětím 76 metrů převádí přes řeku silnici III. třídy, chodník a taktéž inženýrské sítě. Konstrukci zpevňuje na 100 tun betonářské výztuže. Při betonáži se použilo 530 kubických metrů betonu.

Po betonování a vytvrdnutí pokračovali stavaři s montáží ocelových oblouků, jež jsou pro nový most charakteristické. Po následném předepnutí konstrukce mohla být odstraněna podpěrná skruž. Oblouky jsou vyvedeny v modré barvě, podél jedné části mostu se nachází chodník pro pěší a cyklisty. Právě v mostárně společnosti Firesta-Fišer probíhala výroba ocelové konstrukce mostu. Jednotlivé etapy výroby a montáže se odvíjely od technologického postupu výstavby mostu. Během výroby oblouků probíhala také výroba mostních táhel systému Protah.

Konečnou fází byla montáž mostního příslušenství, a to roštu inženýrských sítí, zábradlí a svodidel. Samotnému zprovoznění svinarského mostu předcházela zatěžkávací zkouška odborníků z pražského Českého vysokého učení technického. Ke zkoušce posloužilo deset nákladních automobilů Tatra o celkové hmotnosti 220 tun. Stejně jako most starý nese i ten nový jméno svinarského rodáka Bohumila Jana Šrámka, který se za 2. světové války zapojil do domácí odbojové organizace Obrana národa. Po zatčení gestapem a mučení byl vězněn v Terezíně a na následky útrap z vězení zemřel v roce 1946. Pan Josef Boukal, který znal plukovníka osobně, tak znovu prosadil, aby byla i tato stavba nositelem jeho jména.

Fotogalerie

Autor: Kateřina Slezáková
Foto: Viz popisky