Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Nový program HPI pro ploché střechy

Společnost HPI – CZ, specialista na střešní systémy a zateplování budov, přichází v letošním roce s ucelenou nabídkou příslušenství pro ploché střechy. Reaguje tak na potřeby trhu i státem podporovaný program Zelená úsporám.

Veškerý sortiment šroubů, podložek, hmoždinek, ventilačního příslušenství a fólií je dodáván ve vysoké kvalitě a při dodržování správných montážních postupů zaručuje vysokou životnost a nadstandardní užitné vlastnosti.

Správné postupy a technologická kázeň

Ploché střechy se v dnešní době dostávají do popředí zájmu investorů, a to zejména díky výstavbě průmyslových objektů jako jsou logistická centra, sklady, nákupní střediska atd. Stále častěji se s nimi můžeme setkat ale i ve sféře výstavby rodinných domů, kde pak tvoří jeden z hlavních detailů moderní architektury. Dalším neméně důležitým segmentem budov v oblasti plochých střech je panelová výstavba.

 talířová podložka
EJOT talířová podložka HTV
 talířová podložka
EJOT talířová podložka HTK 50

Jejich realizace je oproti „klasickým” sedlovým střechám náročnější, proto upozorňujeme, že většině problémů by se zabránilo, kdyby realizační firmy používaly kvalitní materiály a dodržovaly správné postupy. Přinejmenším stejně důležitá je však také technologická kázeň.

 talířová podložka
EJOT talířová podložka EcoTek 50
 talířová hmoždinka
EJOT EJOT talířová hmoždinka FDD 50

Kotevní prvky

Mechanické kotvení je dnes tradiční metodou montáže střešního souvrství. Naše nabídka zahrnuje kompletní řadu upevňovacích prvků společnosti EJOT. Kotevní prvky volíme dle typu nosné konstrukce (beton, ocelové plechy, alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce). Na každý projekt je nutné zpracovat kotevní plán s ohledem na typ, výšku, tvar objektu, klimatické podmínky a druh použité hydroizolace. V rámci servisu zákazníkům nabízí společnost HPI-CZ možnost provedení výtažných zkoušek a dále pak poradenství s návrhem kotevního plánu (typ podložky, spojovacího materiálu, množství).

Šrouby Climadur

EJOT talířové podložky HTV (materiál ocel s povrchovou úpravu Aluzinek), HTK 50 (materiál polyamid) a EcoTEK 50 (materiál do délky 105 mm polyetylen, delší polyamid) jsou určeny pro upevňování hydroizolačních pásů. Dále pak polyamidová talířová hmoždinka FDD pro použití na beton, pórobeton, dlaždice, hurdisky a podobné nosné střešní vrstvy.

Šrouby Climadur Dabo TKR – 4,8 (vrtací kapacita 2 mm), Calimadur Dabo TK – 4,8 určené pro nosné konstrukce z ocelových plechů. Šrouby do betonu Climadur FBS – R – 6,3. Všechny typy jsou ze zušlechtěné pozinkované oceli.

Větrací komínky HPI-TOP

Větrací komínky odvětrávacího potrubí jsou univerzální prvky příslušenství pro ploché střechy. Jsou určeny pro všechny typy fóliových a asfaltových povlakových hydroizolací. V případě prémiové řady HPI-TOP jsou všechny díly prvků vyrobeny z tvrdého PVC se zvýšenou nárazuvzdorností, požární třídy B2 dle DIN 4102.

Komínek sanitární PVC

Větrací komínky HPI-TOP slouží k odvětrání prostoru dvouplášťových střech a odvedení vlhkosti ze zvlhlého střešního souvrství jednoplášťové zateplené střechy. K odvodnění těchto střech nabízíme také několik typů střešních vpustí v řadě HPI-TOP s aplikovanou bitumenouvou manžetou, dále pak lapače listí a atikovou vpusť Standard.

 Komínek větrací
Komínek větrací Bitumen
 Lapač listí
Lapač listí HPI-TOP

Další novinky

Z dalších novinek v nabídce HPI-CZ uvádíme například krycí pás pro ře šení detailů, nopovou fólii ISO-DRAIN 20, Ge otextilii Netex A a Geotextilie Typar® SF.

Krycí pás pro řešení detailů je vyroben ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi SBS a je vyztužen vložkou ze skelné tkaniny. Horní povrch je tvořen plasticky profilovanou hliníkovou vrstvou o tloušťce 80 μm. Kovový povrch slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům a odráží sluneční paprsky, čímž zvyšuje životnost pásu. Je vhodný pro občanské i průmyslové objekty, kde jsou speciální architektonické a estetické požadavky, a pro opracování detailů, kde imituje oplechování. Používá se jako horní vrstva dvouvrstvých hydroizolačních systémů na střechách s dostatečným spádem.

Nopová HDPE fólie ISO-DRAIN 20 perforovaná, nabízí nejlepší ochranu pro zelené střechy. Nopy na „listu” působí jako kontinuální nádrž, regulující akumulaci vody na střeše a brání hromadění tepla. Tloušťky 1 mm, prodejní balení 2500 × 1200 mm, výška nopu 20 mm, teplotní odolnost od –40 do +80 °C. Vyniká velkou pevností v tlaku 150 kN/m².

Geotextilie Netex A se vyrábí z vysoce kvalitních polypropylenových (PP) vláken speciální technologií vpichování a pro zlepšení některých mechanicko-fyzikálních vlastností je případně upravena kalandrováním. Geosyntetika plní různou funkci podle účelu použití, a to: výztužnou, separační, drenážní, filtrační a ochrannou.

Geotextilie DuPont Typar® SF nepři jímá vodu (nemůže zmrznout), nezvětšuje svůj objem, takže se snadno pokládá i při teplotách pod bodem mrazu. Rovněž eliminuje riziko zabudování vlhkosti do konstrukce. Zabezpečí lepší drenáž. K dalším výhodám této geotextilie patří stejná propustnost i pod zatížením. DuPont™ Typar® SF se nezanáší a nemůže se tak nikdy úplně ucpat. V neposlední řadě je výhodou i samotná manipulace a skladování geotextilie, která je díky přetlačené struktuře v rolích menší a lehčí.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy