Ochranu objektu je třeba svěřit odborné firmě! - Diskrétní a účinná ochrana majetku

Společnost MACOM SECURITY byla založena v roce 1992 a celou dobu se zabývá zabezpečovacími systémy a kontrolou vstupu do objektů. Zpočátku se firma věnovala i dovozu komponent pro zabezpečovací systémy, ale s rozvojem tohoto oboru se postupně specializovala pouze na některá unikátní zařízení potřebná pro své instalace.

Společnost se zabývá zabezpečením objektů v elektronickém provedení, systémy EZS – elektrickou zabezpečovací signalizací, EPS – elektrickou požární signalizací, CCTV - kamerovými systémy, kontrolou vstupu a docházky, ochranou zboží v obchodech a systémy příbuznými, které však nemají přímo zabezpečovací funkci, jako jsou strukturované kabeláže či domácí telefony a videotelefony. Systémy jsou instalované do malých objektů, bytů a rodinných domků, stejně jako do velkých objektů se složitou strukturou, jako jsou peněžní ústavy, státní správa nebo průmyslové komplexy. Mnozí zákazníci se vrací, a to je největší ocenění kvality a spolehlivosti instalovaných systémů. O tom, že se firmě daří, svědčí i konsolidovaný tým odborníků, firma nemá žádné problémy s fluktuací pracovníků, zato zkušeností a renomé firmy přibývá.

Kvalita zabezpečovacího systému je na prvním místě při zabezpečení jakéhokoli objektu, ať je to banka, systém v komerčním komplexu o několika stovkách čidel nebo malý rodinný domek.

Služba firmy začíná konzultací se zákazníkem, kde se rozhodne o rozsahu instalace. Jednotlivé systémy jsou stavebnice a cena vyplývá z rozsahu po bezpečnostním posouzení objektu, který je proveden před každou instalací. To má za úkol zhodnotit rizika, které souvisí s typem objektu, s tím co je uvnitř a co se má chránit a zároveň zjistit, jaké jsou potřeby zákazníka. Zástupce firmy spolu s ním upřesní představy o používání zabezpečovacího zařízení, jak je chce využívat, co všechno a proti jakým rizikům je třeba daný prostor chránit. Nabídka může být velmi široká a zákazník musí říci jak má být instalace rozsáhlá a co od ní očekává. Obsluha systému má být co nejjednodušší, aby zákazníka minimálně omezovala při maximálním využití systému; to vždy přináší kompromis mezi rozsahem a cenou. Na základě konzultace je vypracovaná nabídka, případně i v několika variantách včetně předběžného rozpočtu. Samozřejmostí je i výběr prvků schválených pro odpovídající stupeň zabezpečení. Nabídka je podle zákazníka upravena a na jejím základě pokračuje vyhotovení projektu. Pokračuje objednávka, instalace a výchozí revize systému předepsaná ČSN. Servis zařízení se provádí na základě velikosti instalace dle dohody se zákazníkem. Firma běžně nabízí pravidelné kontroly a revize vyplývající z ČSN a garanci zásahu do 24 hodin. Pro mimořádné situace disponuje i nepřetržitou servisní službou.

Projekt, který vypracuje společnost MACOM SECURITY, obsahuje poslední novinky a možnosti z oboru. Společnost se zabývá pouze touto činností a pečlivě sleduje vývoj v této oblasti. Vypracování projektu nabízí i projektantům, kteří mají daleko širší záběr, zato není mnohdy tak detailní. Často se setkává s projekty, které vychází ze zastaralých informací, nejsou dokonalé a nevyužívají dostatečně možností moderní techniky. Ochranných prvků je na trhu nespočetně, trh se prudce vyvíjí a zboží po krátkém čase zastarává. V projektech nejsou výjimkou komponenty, které se již nedováží a nejsou již schváleny pro používání v ČR. Bohužel s přechodem kompetencí ke schvalování prvků zabezpečovací techniky z Policie ČR na soukromé subjekty výrazně vzrostla cena těchto úkonů, což mělo za následek vymizení některých speciálních zařízení z trhu, a tím i jeho nepříjemné ochuzení. Nelze zapomínat ani na možnosti prvků perimetrické ochrany, která je nezastupitelná zvláště při ochraně venkovních prostorů a větších komplexů. Volba vhodného perimetrického systému však vyžaduje značné znalosti a zkušenosti v oboru.

Společnost proto považuje za ideální, když před instalací sama vypracuje projekt nebo figuruje alespoň jako poradce při jeho vypracování. Často se chyby projektu táhnou do instalace a následně do servisu a přinášejí stálé potíže. Velké problémy vznikají, např. i při výstavbě domku, kdy firma, která není odborníkem v této oblasti, slíbí zabezpečení, systém nainstaluje a nakonec není schopna řešit vzniklé problémy nebo dokonce instalaci vůbec uvést do provozu. Zabezpečení objektu je natolik specifická činnost, že je třeba ji svěřit odborné firmě, která dokáže plně vyhovět potřebám zákazníka a navíc odvést bezchybnou práci.

Společnost MACOM SECURITY pracuje s komponenty, které má ověřené při instalacích a vyhýbá se prvkům, které nemá odzkoušené, protože spolehlivost zařízení staví jednoznačně na první místo. Společnost se nesnaží využívat za každou cenu těch nejlevnějších komponentů na trhu, ale naopak se snaží optimalizovat kvalitu s cenou. Realizace je prováděna především vlastními zaměstnanci. Firma však také disponuje týmem externích spolupracovníků, kteří s firmou dlouhodobě kooperují při řešení některých speciálních problémů.

Na běžnou zabezpečovací signalizaci proti vniknutí pachatele v rodinném domku lze napojit jako doplněk i některá další zařízení, jako kouřové hlásiče (není-li v objektu požární signalizace), detektory úniku plynu, zvýšení teploty a další čidla. Tím se výrazně zvětšuje užitná hodnota zařízení.

Velkým problémem dosud zůstává zabezpečení bytů na sídlištích, kde jejich uživatelé si většinou nemohou dovolit instalovat zabezpečovací zařízení, a tak tyto byty zůstávají zcela bez ochrany a velmi často zde dochází k vloupání. Systém nabízený firmou MACOM SECURITY počítá s možností zabezpečení a samostatného ovládání jednotlivých bytů v jednom systému s výstupem na pult centrální ochrany. Vzhledem k tomu, že značná část systému je společná, je možno celé zařízení pořídit za cenu přijatelnou pro většinu nájemníků.

Současný světový trend v zabezpečovací technice směřuje hlavně ke kamerovým systémům a systémům kontroly vstupu. Tento trend je znatelný i u nás, i když jej výrazně brzdí stále ještě poměrně vysoká cena zařízení.

Kamerové systémy však v poslední době jsou na vzestupu i v České republice vzhledem k nástupu digitálních technologií zpracování a záznamu obrazu, které se již blíží cenově analogovým systémům a mají mnohem větší možnosti využití vzhledem k dosahované kvalitě obrazu i jeho záznamu a to i při zhoršených podmínkách. Digitální záznam navíc umožňuje navíc větší využití barevného obrazu, převedení záznamu do běžného počítače a další zpracování obrazu. Tím je možno dosáhnout výrazně lepších výsledků než při analogovém záznamu.

V zahraničí si již dávno uvědomili, že k mnohem větším ztrátám, než při vloupání do průmyslových objektů, dochází při běžném provozu ze strany nepoctivých zaměstnanců. Proto se v zahraničí rozšířily kontroly vstupu, které mají za úkol rozdělit objekt na více částí, ve kterých se pracovníci vzájemně nenavštěvují, i u komerčních objektů a se vstupem zahraničních společností i u nás. Toto je však pouze jeden z důvodů zavádění kontroly vstupu. Základní důvod je však stejný – umožnit přístup do chráněného prostoru pouze tomu, jehož přítomnost je zde nutná. Tato zařízení využívají podle důležitosti různé druhy karet, elektronických či magnetických klíčů často v kombinaci s PIN kódem. Společnost MACOM SECURITY se jako jedna z prvních v republice zabývala i aplikací biometrických snímačů využívajících jedinečné znaky lidského těla, jako otisku prstu, geometrie ruky, sítnice oka, apod., pro identifikaci při kontrole vstupu do přísně střežených objektů. V minulosti provedla již několik desítek úspěšných instalací těchto zařízení. V současné době nabízí několik typů systémů kontroly vstupu podle velikosti a náročnosti aplikace často doplněné i o kontrolu docházky, případně další funkce dle potřeb zákazníka.

Kontrola docházky, která nahrazuje dřívější klasické píchačky, je jednou z častých variant kontroly vstupu. Podklady z kontroly docházky se mohou využít v účtárnách při vypracování výplat zaměstnanců a evidencí počtu odpracovaných hodin v určeném časovém období. V průběhu pracovního dne se dá kontrolovat i pohyb osoby na pracovišti, v kantýně a jiných přístupných místnostech pro zaměstnance. Tyto aplikace jsou vhodné do firem s větším počtem lidí a slouží k usnadnění práce a dokonalém přehledu o větším počtu pracovníků, ale i pro menší firmy, kde zároveň umožňují splnit povinnost zaměstnavatele vést evidenci docházky.

Další aplikace je zabezpečení obchodů proti krádeži zboží a odchod zákazníků bez placení. Toto již dávno není pouze záležitostí supermarketů a velkých obchodních komplexů. Firma nabízí jednoduché systémy s jednou anténou nebo dvojicí antén pro malé prodejny, stejně jako složité systémy pro obchody s mnoha pokladnami, které uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Ochranu vystaveného zboží je však možno řešit i jinými způsoby. I zde však platí, že je třeba vybrat ten nejvhodnější způsob ochrany podle místních podmínek a potřeb zákazníka.

Prozatím jsme věnovali pozornost pouze elektronickému zabezpečení objektů. Je to však pouze jeden ze systémů ochrany majetku. Pracovníci firmy MACOM SECURITY tvrdí, že všechny zabezpečovací systémy spolu musí spolupracovat. Například při ochraně proti vloupání hraje základní úlohu pasivní zabezpečení, jako jsou kvalitní dveře, zámky, mříže, fólie na oknech apod., které slouží ke ztížení neoprávněného vstupu. Je ideální, když při pokusu o překonání těchto zábran je zároveň vyvolán poplach elektronickým zabezpečením, které přivolá pomoc, zatímco pachatel je stále mimo objekt, ale běží čas od vyhlášení poplachu. Samozřejmě je zde třeba pamatovat i na kvalitní pojištění objektu. Jednotlivé systémy je nutné vzájemně provázat tak, aby spolupracovaly a vzájemně se doplňovaly a výsledkem byla minimalizace škody při mimořádné události. Celé zabezpečení by mělo sloužit jako jeden celek. Zabezpečovací signalizace může spolupracovat se zařízením kontroly vstupu či kamerovým systémem a stejně jako požární signalizace, může být využita pro ovládání i různých zařízení, která zvyšují bezpečnost jako jsou například světla, ale také odvětrání, oddělení požárních úseků, apod.

Mnozí zákazníci preferují komplexní dodávku slaboproudých zařízení a rozvodů. Proto společnost MACOM SECURITY nabízí i instalace datových rozvodů, strukturované kabeláže, telefonní rozvody včetně instalace telefonních ústředen atd. Často dodává i systémy domácích telefonů či videotelefonů pro velké budovy i rodinné domky, někdy vybavené skrytou kamerou, která neláká ke zničení nebo odcizení, nebo třeba vybavené kódovým zámkem.

Myslíte si, že to pro běžný dům nemá smysl? Tak si uvědomte, jak strašným cílem je pro zloděje malé dítě s klíčem od bytu na krku. V zahraničí už na to také přišli. Například v Paříži jsou snad všechny činžovní domy vybaveny kódovým zámkem…

Stálá expozice společnosti MACOM SECURITY, s.r.o., bude instalována počátkem měsíce dubna v Průhonicích v rámci výstavního centra Hyperstavebniny v nákupním centru SPEKTRUM naproti marketu MAKRO a HYPERNOVA.

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy