Odhlučněná domovní kanalizace RAUPIANO aneb již žádné kompromisy

Původní rozvody vody i kanalizace v bytových i panelových domech byly zhotovovány z materiálů s omezenou životností. Netěsnost, zatékání, rušivé zvuky a často i možné ohrožení obyvatel a jejich majetku – to jsou důsledky havarijního a špatného stavu kanalizačních rozvodů a rozvodů pitné vody v starších bytových domech.

Částečné opravy kanalizačních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají v čase do budoucna. Obzvlášť unikající splašková voda a s tím spojená koroze plynového potrubí představují bezpečnostní riziko. Proto se tato problematika logicky zařadila mezi priority, které bude muset v krátké době řešit většina společenstev vlastníků, či bytových družstev.

Firma REHAU patří celosvětově k předním výrobcům polymerních materiálů – plastů. V oblasti instalací technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme více než třicetiletými zkušenostmi ověřenými praxí v novostavbách i při sanacích.

Odhlučněná kanalizace RAUPIANO PLUS

Kanalizační potrubí se v panelových bytových domech starších 30 let dostávají na hranici své životnosti. Poruchy, jako například netěsnosti, zápach a korozí ohrožené potrubí vody a plynu, představují ohrožení majetku a bezpečnosti obyvatel. Výměna je nutná.

Základy zvukové techniky – přenos hluku ze svislé kanalizace. Běžná trubka z plastu umožní únik hluku

Proč právě RAUPIANO?

Podle průzkumů uskutečněných v zemích Evropské unie je právě hluk jednou z hlavních příčin nespokojenosti s vlastním bydlením. Jedním z nejvýraznějších zdrojů hluku je přitom sanitární zařízení s příslušným odpadním potrubím z azbestocementu nebo PVC.

Nejčastějším místem vzniku hluku v rámci vnitřní kanalizace jsou hlavní stoupací potrubí, která ruší více uživatelů bytových domů zároveň. Mnozí z nás tuto situaci pociťují denně na vlastní kůži. Navíc staré potrubí z azbestocementu, vzhledem ke své vysoké hmotnosti, nevykazuje až tak špatné akustické vlastnosti. Běžné potrubí z plastu (polypropylen nebo PVC) je na tom výrazně hůře. Bylo by proto hříchem při rekonstrukci nahradit staré potrubí novým s ještě horšími vlastnostmi.

Systém RAUPIANO PLUS splňuje ty nejvyšší požadavky na zvukovou izolaci a zabraňuje rozsáhlému šíření hluku vytvářeného průtokem odpadní vody v potrubí:

  • vyhovuje požadavkům na hlukový útlum dle DIN 4109 (30dB(A)) a splňuje i přísnější požadavky VDI-směrnice 4100 (20 dB(A)),
  • spoje jsou těsné do vnitřního přetlaku vody do 0,5 baru (5 m sloupce vody),
  • trubky a tvarovky vydrží teplotu vody až do 95 °C (krátkodobě).

Dále je vysoce těsný s dlouhou životností. Montáž potrubí je jednoduchá – bez lepení, zápachu či špíny, jen zasouváním hrdel s těsněním.

Patentované vysoce odhlučněné upevnění se skládá z podpůrné a fixační objímky a minimalizuje hluk šířící se hmotou
Přehledné, bezpečné a přitom elegantní umístění veškerého potrubí do šachty

RAUPIANO PLUS protipožární manžety

Šachty jsou nejrychlejší cestou šíření plamene a podceněním požárního rizika riskujete život vlastní, svých blízkých i obyvatelů celého domu. Pro vysokou bezpečnost je systém doplněn o RAUPIANO PLUS protipožární manžety o rozměrech DN 50 do DN 200, které lze instalovat flexibilně na stěnu a strop nebo je lze zabetonovat do betonové konstrukce stavby. V případě požáru, při teplotě nad 160 °C, zvětší speciální intumescentní materiál manžety svůj objem 18krát a uzavře prostup potrubí.

Tímto se zamezí rozšíření požáru do vyšších pater budovy nebo sousedních prostor.

RAUPIANO PLUS protipožární manžety

Komplexní služby

REHAU se v oblasti sanitace bytových domů neomezuje jen na dodávky kvalitních materiálů.

Na základě nabytých zkušeností nabízíme komplexní řešení pro výměnu stoupaček:

  • poradenství před realizací,
  • prohlídky staveb a zpracování komplexní nabídky,
  • zorganizujeme výměnu rozvodů prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů – ARP,
  • realizace rovněž zahrnuje i likvidaci azbestu jako nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních předpisů ČR.

Zvýhodněné ceny materiálů pro sanaci bytových domů! Vše k Vaší maximální spokojenosti!

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy