Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Okenní profil REHAU GENEO

Vize plastového okna s výjimečnou tuhostí, které se obejde bez ocelové výztuhy, je realitou. Stalo se tak díky mnohaletému inovačnímu úsilí společnosti REHAU, z jejíchž laboratoří přešel do „ostré” výroby profilový materiál RAU-FIPRO®. Odejmutím oceli z profilu se cca o desetinu zlepší hodnota Uf rámu. Další zlepšení se docílí vsunutím pěnové izolace do komory uvolněné po oceli.

Mechanické vlastnosti nového, průmyslově chráněného materiálu RAU-FIPRO®, umožňují okennímu rámu v převážné většině aplikací úplně převzít se zasklívací jednotkou všechny ztužující funkce oceli. Celý profilový systém je navržen tak, že umožňuje osazení termoizolačními dvojskly i trojskly různých tlouštěk při hloubce zasklívací drážky 66 mm. Důležitá je hmotnost skla. V případě velkých oken je vhodné použít dvojskla s fólií Heat Mirror nebo vestavět klasickou ocelovou výztuhu, což nové profily umožňují.

Kromě zásadní materiálové inovace doznala změn i konstrukce profilů. Nový je také koncept těsnění. Výbornou stabilitu zajišťují patentované šroubovací kanály s přídavnou funkcí příčného vyztužení IVS (z něm. zkratky pro integrovaný zesilovací systém). Zkouškami byla mj. potvrzena třída odolnosti proti vloupání WK 2 bez ocelového vyztužení.

Jedinečná tepelná izolace

S hodnotou součinitele prostupu tepla okenním rámem až do úrovně U f = 0,85 W/(m2K) je profil GENEO® ve své třídě nyní zcela ojedinělý. To vše při stavební hloubce 86 mm a pohledové výšce 115 mm. Je toho docíleno tím, že komora určená pro výztuhu je zaplněna pěnovou izolací. Je-li ponechána prázdná, je Uf = 0,91 W/(m2K), a s ocelovou výztuhou je pak Uf = 1,0 W/(m2K).

Význam profilu GENEO® je především v tom, že je vhodný pro osazení sklem s vysokou tepelnou izolací. Rám z profilu GENEO® s Uf = 0,85 W/(m2K), osazený sklem se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/(m2K), má celkovou hodnotu Uw celého okna cca 0,65 W/(m2K). Pro srovnání – běžné pětikomorové či šestikomorové profily o stavební hloubce 70 mm dosahují hodnoty Uf = 1,4 W/(m2K). Při dvojsklu 1,1 W/(m2K) je pak pro celé okno Uw = 1,2 W/(m2K).

Profil GENEO® lze osadit i standardním dvojsklem 1,1 W/(m2K) s výsledkem cca Uw = 1,0 W/(m2K). Izolační vlastnosti profilu nejsou však využity.

Obr. 1: Konstrukční řešení profilu GENEO® je patrné v řezu, kde je zřejmá nosná část z kompozitního materiálu RAU-FIPRO® a výztužný systém IVS.

GENEO® pro stavby s nízkou spotřebou energie

Hodnoty prostupu tepla na úrovni Uw ≈ 0,65 W/(m2K) jsou vhodné vždy, když chceme výrazně snížit tepelné ztráty budovy, na kterých se znatelně podílejí i ztráty okny. V [2] je ukázáno, že v dnešní novostavbě se standardními okny na úrovni Uw = 1,2 W/(m2K), což je doporučení normy ČSN 73 0540-2, uniká až 20 % ztrát tepla okny a dveřmi. Téměř polovině těchto ztrát zabráníme osazením oken z profilů GENEO® s Uw ≈ 0,65 W/(m2K). S okny této kvality počítá také koncept nízkoenergetických domů. Vedle profilů GENEO® s vysokou tepelnou izolační vlastností je pro docílení vysoké tepelné ochrany nutné třívrstvé zasklení. Vedle trojskel, které dosahují až hodnoty Ug = 0,5 W/(m2K), je velmi vhodné už zmíněné dvojsklo s fólií Heat Mirror, které při tloušťce 24 mm a standardní hmotnosti dvojskla dosahuje Ug = 0,6 W/(m2K).

Cena je přitom srovnatelná s produktem obdobných vlastností v trojskle, viz [2]. Fólie dále podstatně omezí vliv proudění vzduchu v meziskelní mezeře zejména v oblasti spodního okraje skla. To spolu s přerušením tepelného mostu zdvojeného distančního ocelového rámečku znamená velmi příznivou povrchovou teplotu v kritické oblasti ve vzdálenosti 0 až 5 cm od spodního okraje skla.

Tento výsledek, znatelně lepší v porovnání s jinými řešeními tzv. teplé hrany u běžných izolačních skel, je potvrzen testy v CSI ve Zlíně. Podobně se chová v profilu GENEO® i trojsklo.

Vysoká povrchová teplota

Dalším, velmi praktickým důsledkem vysoké tepelné izolace oken je zvýšení povrchové teploty na sklech a rámech okna. Stížnosti na rosení oken v zimě bývají slyšet často a stejně často bývají vyřešeny v neprospěch bydlících odkazem na nesprávné užívání stavby, konkrétně špatný režim větrání.

V tab. 1 jsou obyčejným písmem vyneseny povrchové teploty na plochách skel a rámů za předpokladu tepelného odporu při přestupu tepla na vnitřním povrchu 0,13 m2K/W, ustálené vnitřní relativní vlhkosti 50 %, venkovní teplotě –15 °C a vnitřní teplotě +25 °C. To odpovídá přetopené místnosti, což je v našich podmínkách běžný zvyk. Tučně s podbarvením jsou pak vyneseny noční povrchové teploty, kdy se ztlumí vytápění, teplota klesne na +20 °C a v důsledku nevětrání stoupne ustálená vlhkost.

 teplotarelativní
vlhkost
povrchová
teplota
rel. vlhkost
na povrchu
Uf = 1,4 255017,781 %
206913,6100 %
Ug = 1,1 255019,373 %
206915,097 %
Uf = 0,85 255020,667 %
206916,190 %
Ug = 0,6 255021,961 %
206917,383 %
Tab. 1: Ustálená povrchová teplota a relativní vlhkost na povrchu rámů a skel oken při 25 °C a relativní vlhkosti 50 % (obyčejně). Tučně s podbarvením je uvedena povrchová teplota a relativní vlhkost po snížení teploty na 20 °C při uzavřené místnosti.

Při nočním ochlazení z 25 °C na návrhovou teplotu 20 °C se při uzavřených oknech a nedostatečném větrání zvedne vlhkost vzduchu na 69 % RH (relativní vlhkosti). Na dnes běžných oknech při Uf/Ug = 1,4/1,1 se na povrchu zasklení z interiérové strany ustálí teplota 15 °C, na rámu 13,6 °C a na spodním okraji skla ještě o několik stupňů níž. Téměř spolehlivě dojde k rosení povrchu rámu a skel v okolí spodního okraje. Okna z profilů GENEO® s trojvrstným zasklením (tepelně izolační trojsklo nebo dvojsklo s fólií Heat Mirror) se v totožné situaci a při podobné „větrací nekázni" rosení vyhnou.

Stanovení, jestli při zadaných konkrétních podmínkách dochází k rosení oken, si čtenář může provést sám pomocí programu Rosení oken v bytě a kdy nastane.

Obr. 2: Výplně stavebních otvorů vyrobené z profilového systému GENEO® a doplněné odpovídající konstrukcí skla splní náročná kriteria na úsporné stavby.

GENEO® geniálně úsporný profil

Profil GENEO® umožňuje hospodárné skladování a výrobu, manipulace je vzhledem k jeho až o 40 % nižší hmotnosti (oproti profilům s výztuhou) výrazně jednodušší. Důležitá je nezávislost na cenách oceli. Profil má nový koncept těsnění s jednotným tvarem těsnicích komor na vnější straně křídla a rámu. Šetří náklady i díky svařování bez přídavných přítlaků.

Elegantní vzhled

Nový materiál a požadavky na prostorovou tuhost rámu přivedl konstruktéry k novému uspořádání komor a tvaru plastového profilu a také ke změně konceptu, kterým jsou zajištěny funkce okna a jeho ovládání. Další přidanou hodnotou je i velmi elegantní, svěží a lehký vzhled okna. Okna z profilů GENEO® jsou na dobré cestě stát se novým a přitažlivým prvkem i v architektuře.

RAU-FIPRO® mimořádně stabilní

Základem profilů GENEO® firmy REHAU je upravený vláknitý kompozitní materiál na bázi polyvinylchloridu RAU-FIPRO®, který je výsledkem 50 let působení firmy REHAU v oblasti vývoje a inovací. Přesná receptura a postup zpracování dávají vynikající statické vlastnosti.

Materiál se vyznačuje nejvyšší stabilitou a tuhostí v krutu, čímž nastavuje nová kritéria nejen pro plastové, ale veškeré okenní profily.

Nejhmatatelnější a již zmíněná přednost je, že odpadá nutnost přídavného armování profilů a s tím spojených výdajů za ocel a práci. Po leteckém průmyslu a v konstrukcích vozů Formule 1 jsou vláknité kompozity připraveny i pro konstrukce oken s vysokým a dlouhodobým zatížením.

Literatura a zdroje:

[1] Kolektiv: Vyplatí se zvyšovat tepelný odpor zdiva?, Stavebnictví a interiér č. 3/2008.
[2] Dobrovolný, J.: Hejhálek, J.: Směry vývoje izolačního zasklení. Stavebnictví a interiér č. 8/2007.

1 Čerpáno z podkladů společnosti REHAU s.r.o.

Užitečné výpočty:

Součinitel prostupu tepla UW okna (Pokud není nespecifikována hodnota součinitele prostupu tepla celého okna, lze ji při znalosti rozměrů okna spočítat s postačující přesností ze známé hodnoty součinitele prostupu tepla zasklení UG a hodnoty součinitele prostupu tepla rámu UF)

Tepelná izolace obvodové konstrukce s okny (Program počítá celkovou tepelnou izolaci obvodové konstrukce se vsazenými okny. Pro výpočet je nutné znát průměrný součinitel prostupu tepla zdí UZ a průměrný součinitel prostupu okny UsubW a vrací měrnou tepelnou ztrátu celé obvodové konstrukce HT a průměrný součinitel prostupu tepla celou konstrukcí UKCE)

Rosení oken v bytě a kdy nastane (Program počítá počítá povrchové teploty na zasklení a rámech oken a z velikosti rel. vlhkosti vzduchu pak určí, jestli na zasklení nebi rámu dochází ke srážení vodní páry)

Autor:
Foto: Archiv REHAU