Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Omítková směs Kerastuk K

Ve výrobním sortimentu akciové společnosti Sedlecký kaolin, která patří mezi významné dodavatele plavených kaolinů a produktů na bázi kaolinu, jsou i materiály pro stavebnictví - omítkové směsi, malířské nátěry a fasádní barvy. Tyto výrobky jsou určeny jak pro stavební a malířské firmy, tak pro drobné spotřebitele. Tenkkovrstvá vnitřní omítka a Kerastuk K vytvářáří jedinečný jemný povrch stěn a snadno se zpracovává.

Kerastuk K je omítková směs pastovité konzistence, určená pro vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů. Materiál je připraven pro okamžité použití ve všech typech interiérů, pro tenkovrstvé omítky na panelové povrchy a pro štukové omítky na základní jádrové omítky. Po zaschnutí je povrch šedobílý až bílý. Je vhodným podkladem pro malířské nátěry známé pod značkou SUPERLEX, ale i jiné. Povrchovou úpravu je vhodné provádět až po čtyřech týdnech, kdy je povrch již vyzrálý.


Sedlecký kaolin a.s. - závod Božíčany

Jak připravit podklad u jádrové omítky na cihlovém nebo tvárnicovém zdivu Než začnete omítku nanášet, věnujte pozornost jejímu podkladu. Chcete-li být s výsledkem spokojeni, dodržte následující pravidla:

  • podklad musí být rovný s maximální odchylkou 2 mm na délku 2 m, minimálně 14 dní vyzrálý, nepřeschlý, s přirozenou vlhkostí a bez trhlin,
  • starý podklad musí být soudržný bez tzv. hnízd, zbavený starých omítek a nátěrů,
  • spáry se doporučují překrýt pletivem, popř. zatřít a výstupky odstranit,
  • zdivo sklepů a přízemí je nutné kvalitně izolovat proti zemní a vzlínající vlhkosti,
  • plochy nesmí být bioticky napadené (plísně, houby apod.),


Kerastuk K 15 kg balení

Kerastuk K 40 kg balení

U starších omítek (přezimovaných) poklepem ověřte, zda nedošlo k oddělení od konstrukce. Pokud nosná konstrukce sestává z více materiálů (např. cihly a tvárnice), měla by jádrová omítka být vyztužena pletivem. Omítejte až po dokončení veškerých řemeslných řemeslných prací a dokončení instalačních rozvodů pod omítkou, prostupy ústředního topení stropem musí být oddilatovány od stropní desky. U poškozených hran ostění zajistěte vyspravení jádrovou (vápenocementovou) omítkou. Zkontrolujte, zda není omítka narušena nedohašenými kousky vápna.

Jak připravit podklad u vnitřních a obvodových betonových panelů

V dříve dokončených domech musí být důsledně odstraněny původní povrchové úpravy (stěrka, tapety, zbytky lepidel, apod.) až na holý betonový panel. U novostaveb odstraňte vyteklé nebo jinak přečnívající zálivky svislých a vodorovných spár, povrch svislých spár začistěte do roviny panelů (odchylka maxim. 2 mm). Zkontrolujte, zda na povrch panelů neprostupuje korodující výztuž. Výrazně hladké plochy s uzavřenými póry mechanicky zdrsněte (rotačním kartáčem, bruskou apod.).
U starších konstrukčních systémů zajistěte výměnu křivě zabudovaných zárubní. Důsledky nedodržení technologie výroby panelů (např. tzv. „spařené“ povrchy) musí být dokonale odstraněny (např. očištěním na soudržné jádro). Vyčkejte až po dokončení hrubé instalace (elektro, zdravotní technika, ústřední topení) včetně střešních svodů a dokončení střešního pláště. U novostaveb nechte radiátory ústředního vytápění sejmuté z konzol. Přiznané spáry mezi stropními panely musí být pročištěny od zálivkového betonu.

Můžeme začít omítat

Podle kvality povrchu podkladu budeme počítat se spotřebou 2 – 3 kg/m2 Kerastuku K. Kovové prvky je vhodné chránit antikorozním nátěrem, zárubně, okna, radiátory apod. před omítáním zakryjeme.
Podklad očistíme od prachu, mastných skvrn a jiných nečistot, například omytím vodou s mýdlem nebo saponátem.

Příliš hladké podklady z betonu natřeme vhodným penetračním přípravkem pro sjednocení a omezení savosti podkladu a stěrkovou hmotu nanášíme ještě před úplným zaschnutím penetračního nátěru (cca po 2 – 3 hodinách). Nezapomínejme hmotu v kbelíku před použitím dokonale rozmíchat. K ručnímu nanášení lze užít špachtli, zednickou lžíci nebo zednické hladítko. Omítku lze nanášet i stříkáním strojní omítačkou. Po částečném zaschnutí a zatuhnutí se povrch omítky vyrovná hladítkem s měkkým porézním povrchem.

Důležité maličkosti

V omítaných prostorách nenechte během nanášení teplotu klesnout pod +5°C. Tato teplota se musí udržovat po celou dobu prací včetně mimopracovních dnů a během následného zrání štukové omítky po dobu nejméně nejméně dvou týdnů. Zajistěte plynulé vysoušení omítek, bez intenzivního přitápění a průvanu. Na ojíněný podklad se štuková vrstva nanášet nesmí. Do výrobku nepřidávejte jiné komponenty. Konečná tloušťka vrstvy má být v rozmezí 2 - 5 mm. Hotová stěrka se neodlupuje a povrch tenkovrstvé omítky je hladký, bez pórů a výstupků. Povrch vyzraje za cca 30 dní, pak teprve přijdou na řadu malířské nátěry a barvy, z nichž jsou doporučeny materiálově sladěné dekorativní přípravky od stejné společnosti Sedlecký kaolin.

Tato konečná povrchová úprava přinese do vašeho obydlí pravé kouzlo vašeho domova s pocitem čistoty. Opřeno o dlouhodobou zkušenost toto řešení nezevšední a neokouká se. Při dodržení všech zmíněných pravidel je navíc velmi trvanlivé.

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000

Autor: Mgr. Jarmila Burešová
Foto: Michal Sadílek