OSB Firestop

Požár je schopen zničit budovy, vybavení i životy. Důležitost rychlé evakuace osob a s tím spojené správné navržení únikových cest s vhodně vybranými materiály pro finální povrchové obložení stěn a stropů, hraje důležitou roli v počáteční fázi požáru. To je důvod, proč dnešní prozíraví stavitelé spoléhají na sofistikované materiály jako jsou desky OSB Firestop, které poskytují konstrukční pevnost a zároveň odolnost proti prohoření.

Deska OSB Firestop kromě výborných požárních vlastností nabízí i finální povrchovou úpravu vlastnostmi podobnou omítkám či sádrokartonu. Navíc, na rozdíl od sádrokartonových desek, jsou desky OSB Firestop vysoce odolné vůči praskání a poškození během manipulace, montáže i provozního zatížení jak v době používání, tak i v případě požáru.

Požár – každá vteřina rozhoduje

Požár roste z místa jeho vzniku, dochází ke vznícení hořlavých materiálů a šíření na ostatní hořlavé materiály. Rozhodující je počáteční etapa, v níž mají velký význam, jak na zahájení požáru, tak i jeho následný vývoj, použité povrchové materiály konstrukcí a vnitřní vybavení budov, např. nábytek apod. Pro rozsah požáru je důležité počáteční stádium, které může mít značnou časovou variabilitu - od několika minut až po několik hodin. Prodloužení doby do rozvinutí požáru poskytne čas na evakuaci ohrožených osob a dává možnost k uhašení požáru před vznikem nenávratných škod (viz graf 1).

Vybavení budovy není regulováno stavebně-právními předpisy. Naopak použití povrchových materiálů stavebních konstrukcí je stanoveno ve většině stavebních předpisů zemí EU požadavkem na minimální třídu reakce na oheň, popř. dalšími požárně bezpečnostními předpisy.

OSB Firestop

Základem je běžná deska OSB Superfinish ECO, charakterizovaná normou EN 300 jako OSB 3, opatřená patentově chráněnou požárně odolnou úpravou Pyrotit® na jedné, popř. obou stranách.

Povrchová úprava Pyrotite® se skládá z protipožární látky na bázi oxidu hořečnatého, vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Tato úprava poskytuje velmi pevné spojení s OSB deskou a kromě vysoké odolnosti proti prohoření zvyšuje pevnost OSB desky v ohybu i smyku ve všech tloušťkových kategoriích.

Oproti běžným deskám na bázi dřeva, desky OSB Firestop disponují lepší klasifikací v hodnocení reakce na oheň. Podle evropské klasifikace (EN 13501-1) je dosažena třída B-s1,d0.

Vrstva Pyrotite® na povrchu desky OSB Superfinish ECO obsahuje krystalicky vázané molekuly vody. V případě, že je povrch desky vystaven intenzivnímu teplu, vytvořenému ohněm (vzrůst teploty cca nad 100 °C), začne se krystalická voda uvolňovat. Z jedné desky 2,5 × 1,25 m se při požáru uvolní až 2 litry vody. Vznikající vodní pára ochlazuje povrch konstrukce a tím napomáhá odolávat prohoření a zpomalí šíření ohně.

Pyrotite® je šetrný k životnímu prostředí. Neobsahuje nebezpečné chemické látky, proto není nutné mimořádné zacházení s odpadem či skladováním zbytků. Instaluje se jako standardní opláštění, bez potřeby speciálních nástrojů a ochranných pomůcek.

Použitím desek OSB Firestop lze prodloužit dobu do celkového vzplanutí z několika mála minut až na desítky minut

Výhody

 • Mechanická pevnost a únosnost ve třídě OSB 3 podle EN 300.
 • Třída reakce na oheň B-s1,d0.
 • P(2,5 × 1,25 m) se při požáru uvolní a zvýší tak odolnost proti prohoření.
 • Skladba povrchové vrstvy Pyrotite® se skelnými vlákny zvyšuje pevnostní vlastnosti OSB desky.
 • Umožňuje rychlejší a cenově výhodnější řešení než konstrukce v kombinaci se sádrokartonem.
 • Lehčí a jednodušší manipulace a opracování oproti silikátovým deskám (sádrokartonové, sádrovláknité a cementové desky).
 • Vysoká neprůvzdušnost pro užití v obvodových konstrukcích budov.
 • Více než patnáctiletá zkušenost z praxe.
 • Vysoká rozměrová přesnost a stabilita.
 • Odolná vůči nárazům či poškození při manipulaci.
 • Vysoká rychlost suché výstavby.
 • Uplatnění v seismických oblastech.
 • Šetrné k životnímu prostředí, ani při požáru neunikají žádné nebezpečné chemické látky.

Oblast použití

Nosné a nenosné konstrukce

 • Vnitřní obložení stěn a stropů.
 • Konstrukce zastřešení či přístřešků.
 • Vnitřní vybavení – výstavní stánky, televizní a divadelní scény.

Obaly

 • Palety pro chemický průmysl.
 • Armádní vybavení, např. přepravní bedny a kontejnery.

Především u konstrukcí budov, kde jsou vyžadovány materiály s třídou reakce na oheň B-s1,d0. Jedná se o vícepodlažní bytové domy, řadové rodinné domy a veřejné budovy.

V národních požárně bezpečnostních předpisech jednotlivých zemí EU je požadováno použití materiálů s třídou reakce na oheň B-s1,d0, a to zejména pro finální obložení únikových cest nebo shromažďovacích prostor. U veletržních staveb to jsou nároky na materiály použité pro výstavbu výstavních stánků.

Opracování a montáž

Ačkoliv vrstva Pyrotite® vytváří tvrdou vrstvu na povrchu OSB desky, lze desky OSB Firestop opracovávat a instalovat jako standardní deskové materiály na bázi dřeva. Řezání, vrtání a přibíjení pomocí šroubů či sponek je bez problému možné. Pilové kotouče a ostatní nástroje pro řezání, vrtání desek OSB Firestop mohou být obroušeny nebo vyměněny o 20 % častěji než při řezání standardních panelů.

U desek OSB Firestop lze vytvářet styky, hrany či rohy podobně jako u sádrokartonu. Stejným způsobem lze povrch desky i finálně upravovat běžnými malířskými technikami.

Další informace získáte na stránkách www.kronospan-express.cz.

Autor: Ing. Jan Kníže
Foto: Archiv firmy