Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Paniková, požární a bezpečnostní kování v rámci platných certifikací a norem

Při projektování nových budov či u rekonstrukcí je jedním z nejdůležitějších kritérií zajištění bezpečnosti návštěvníků a uživatelů. Nejde pouze o bezpečnost z pohledu stavebního zákona, ale především z pohledu bezpečného užívání a bezpečného pohybu veřejnosti po celém objektu. Zejména pak v situaci vzniklé paniky či požáru.

V tomto případě je důležité již při projektování mít důsledně na paměti bezpečnostní normy, které kladou jasné podmínky na jednotlivé prvky výše uvedené ochrany a bezpečnosti budov. A samozřejmě usilovat o jejich realizaci. Konkrétně se jedná o specifikaci a technické vybavení záchranných a únikových cest v budovách.

Základní dělení budov z pohledu bezpečnosti a ochrany

V podstatě se budovy dělí z pohledu ochrany a bezpečnosti na dvě základní kategorie:

Budovy bez přístupu veřejnosti (EN 179 – antipanikové zámky ovládané klikou) Budovy s přístupem veřejnosti, kde v případě nebezpečí hrozí vznik paniky (EN 1125 – antipaniková madla).

Specifikace dle norem

Základní specifikace a požadavky únikových cest dle jednotlivých norem jsou následující:

EN 179 (Budovy bez přístupu veřejnosti)

 • 4.1.1 – uvolnění uzávěru musí nastat v době kratší než 1 s jednou rukou bez použití klíče,
 • 4.1.5 – nouzový uzávěr se musí automaticky vrátit do zabezpečené polohy,
 • 4.1.28 – maximální rozměry křídla uzávěru : hmotnost 200 kg, v = 2500 mm, š = 1300 mm,
 • A.15 – v případě, že je nouzový uzávěr tvořen dvoukřídlými dveřmi s polodrážkou a samozavíracím zařízením, musí být zařízení opatřeno v souladu s EN 1158 koordinátorem zavírání dveří,
 • B.2 – nouzový uzávěr v protipožární nebo protikouřové sestavě musí obsahovat zařízení pro automatické zavření (zavírač),
 • B.3 – nouzový uzávěr nesmí obsahovat další zajišťovací mechanismus, není li schopen spolehlivě uvolnit závoru ve spojení s poplachovým systémem.

EN 1125 (Budovy s přístupem veřejnosti)

 • 4.1.2 – uvolnění uzávěru musí nastat v době kratší než 1 s od okamžiku, kdy madlo dosáhne úplně stisklé polohy – madlo musí být umístěno horizontálně přes vnitřní stranu dveří a ovládáno jedním souvislým pohybem ve směru východu nebo v oblouku dolů bez potřeby použití klíče,
 • 4.1.7 – konstrukce uzávěru na dvoukřídlých dveřích musí umožnit otevření oběma křídlům současně,
 • A.15 – v případě, že je panikový uzávěr tvořen dvoukřídlými dveřmi s polodrážkou a samozavíracím zařízením, musí být zařízení opatřeno v souladu s EN 1158 koordinátorem zavírání dveří,
 • B.2 – panikový uzávěr v protipožárních a protikouřových sestavách musí obsahovat zařízení pro automatické zavření (zavírač),
 • B.3 – panikový uzávěr na požárních dveřích nesmí obsahovat další zajišťovací mechanismus, není li tento schopen spolehlivě automaticky uvolnit závoru ve spojení s poplachovým systémem.

Základní klasifikace dveřního kování

Obecně je možné dveřní kování rozdělit podle způsobu užití do několika základních skupin:

 • Běžné interiérové kování (byty, kanceláře, haly s menším pohybem veřejnosti),
 • bezpečnostní kování s ochrannými prvky proti fyzickému napadení,
 • objektové kování s vysokými nároky na výrazné zatížení (sportovní haly, výrobní haly...),
 • protipožární kování,
 • panikové kování,
 • kování pro skleněné dveře.

Každé kování je oficiálně klasifikováno a charakterizováno osmimístným klasifikačním kódem. Tato klasifikace a označení jsou podrobně popsány v normě Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požavky a zkušební metody ČSN EN 1906:2000, která stanovuje parametry, jež musejí splňovat. Tyto parametry jsou zkoumány a prověřovány metodou praktických zkoušek, ve kterých se testují fyzikální kvality kování. V případě úspěšných výsledků zkoušek kování obdrží certifikát, který potvrzuje jeho kvalitativní a normativní parametry.

Kódovací sytém – klasifikační tabulka – popis jednotlivých pozic

1. Pozice – Kategorie užití (klasifikuje se do čtyř tříd)

 • Třída 1: střední frekvence používání → domovní dveře,
 • Třída 2: střední frekvence používání → interiérové dveře kanceláří,
 • Třída 3: vysoká frekvence používání → veřejné prostory,
 • Třída 4: vysoká frekvence používání → stadióny, kasárna, veřejná WC.

Pozice – Životnost (Klasifikuje se do dvou tříd)

 • Třída 6: 100 000 cyklů,
 • Třída 7: 200 000 cyklů.

3. Pozice – Velikost dveří (Neklasifikuje se).

4. Pozice – Způsobilost na požárních/kouřotěsných dveřích (Klasifikuje se do dvou tříd)

 • Třída 0: žádná způsobilost,
 • Třída 1: způsobilý.

5. Pozice – Bezpečnost (Klasifikuje se do dvou tříd)

 • Třída 0: žádná způsobilost,
 • Třída 1: zvláštní požadavky na bezpečnost.

6. Pozice – Odolnost proti korozi (Klasifikuje se do 5 tříd dle DIN EN 1670:1998)

 • Třída 0: odolnost proti korozi není definována,
 • Třída 1: mírná odolnost (výrobky do interiéru),
 • Třída 2: střední odolnost,
 • Třída 3: vysoká odolnost (exteriérové prostory a vstupní dveře),
 • Třída: 4: velmi vysoká odolnost (znečištěné průmyslové prostředí – haly, chemické technologie).

7. Pozice – Bezpečnostní třídy (Klasifikuje se do pěti tříd 0 – 4)

 • odpovídá značení BT2, BT3, BT4,

8. Pozice – Typ ovládání

 • Typ A: kování s pružinou (pomocná pružina pomáhá vracet kliku do výchozí polohy s tím, že samotná pružina nemusí mít nutně dostatečný moment pro vrácení kliky),
 • Typ B: kování s vratnou pružinou (plnohodnotná pružina s dostatečným momentem umožňující vrátit kliku do výchozí polohy),
 • Typ U: kování bez pružiny

Generální klíč Wilka – ochrana majetku a bezpečí

Dalším prvkem, který napomáhá zvýšit bezpečnost a ochranu budov a snížit ohrožení života a majetku, je systém generálního klíče. Jedná se o jednoduchou kombinaci klíče a vložky (hovorově fabky), kdy jedním klíčem lze otevřít předem určený počet dveří s tím, že každému uživateli je možné určit různá oprávnění vstupů. Tento systém je vhodný pro administrativní budovy, panelové domy, školy, tovární budovy, hotely, penziony a další objekty s přístupen veřejnosti.

Příklad použití SU (sjednoceného uzávěru). Sjednocený uzávěr neboli systém sjednocené vložky je ideální pro rodinné domy či chalupy

Přednosti systému

Jediný klíč místo svazku. Systém generálního klíče umožní každému uživateli objektu mít pouze jediný klíč.

Zvýšení bezpečnosti objektu

Speciální šestistavítková vložka, Ochrana vložky proti odvrtání třídy BT3 a BT4, Chráněný profil klíče zabraňuje jeho volnému kopírování v klíčových studiích.

Snížené riziko ohrožení života. V případě nepředvídané situace, živelné pohromy nebo požáru odemknete Generálním klíčem všechny dveře v objektu.

Zjednodušená správa objektu. Evidence a správa klíčů je přehlednější a snazší. Odpadá složité popisování svazku klíčů, jejich uchovávání a archivace.

Příklad použití generálního klíče. Jeden klíč je „generál“ a odemyká vše, klíče pro běžné uživatele mohou mít rozsah použitelnosti nastaven různě

Systém sjednoceného uzávěru

Další alternativou generálního klíče je systém Sjednoceného uzávěru, nebo také sjednocené vložky. V tomto případě se jedná o klíč, ke kterému náleží několik stejných vložek. Vzorový příklad použití takového systému je např. rodinný domek, kdy jedním klíčem otevřete vstupní dveře, branku, garáž, dílnu nebo visací zámek.

Autor:
Foto: Archiv firmy