Parkovací dům v Dolních Břežanech

V Dolních Břežanech vznikla nedávno nová dvoupatrová železobetonová stavba s pojezdovou střechou. Umožní parkování až dvěma stovkám aut ve třech úrovních. Půdorysně tvoří trojúhelník s jednou konvexně prohnutou stranou, využívá svažitosti pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozice zahrnuje parkovací prostory s rampou a dvěma komunikačními jádry.

Fasádu parkovacího domu tvoří od severu silniční svodidla s větrací funkcí. Ta jsou ohýbána do poloměru fasády – zatáčky. Naproti tomu východní a jižní fasády jsou železobetonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu, jež budou časem porůstat popínavými rostlinami. Tyto otvory jsou zkonstruovány z fragmentů silničních svodidel stejného typu jako na severní fasádě a použitými jako ztracené bednění. Jsou k sobě svařeny pod různými úhly a mají zabránit tomu, aby reflektory automobilů oslňovaly v nočních hodinách okolní rodinné domy. Uvnitř pak umožňují filtrované nasvětlení interiéru rozptýleným fragmentovaným světlem, podobným, jaké známe z orientální architektury. Takto použité prvky žárově zinkovaných svodidel opticky a výrazově propojují všechny tři fasády objektu.

LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťovou vodu, a pomáhá tak retenci k užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší úrovni objektu jsou pokryty vegetací. Celý objekt by se měl v budoucnu „utopit” v zeleni.

Použité materiály

ocel – svodidla

železobeton – konstrukce

Autor

Zdeněk Fránek se narodil v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Od roku 2012 do roku 2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, přednášel na mnohých zahraničních univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu, Santiagu de Chile, Pekingu, v hlavním městě Mexika, New Orleans, Vídni a dalších.

Autor: Autorská zpráva 1)
Foto: Petr Polák, petrpolak.photo, polak@studiopetrohrad.cz, Pavel Kučera, www.pkucera-photo.com, pkuceraphoto@gmail.com

1) redakčně upraveno