Box z purenitu zohledňuje všechny konstrukční detaily, takže po jeho zapravení do omítky nebo dřevěného obkladu nevznikají estetické nedostatky.

Podomítkové PURboxy pro exteriérové stínění oslovují investory

S rostoucími požadavky na energetickou úspornost budov a s postupným zlepšováním termoizolačních vlastností obálkových konstrukcí domů roste i nutnost chránit v létě interiéry proti přehřívání. Venkovní žaluzie, rolety nebo screeny se tak stávají běžnou součástí rodinných domů a bytů. Zkrátka chceme se v obydlích cítit co nejlépe, a tak hledáme i estetická řešení. Jmenované stínící prvky se snažíme schovat a udělat „neviditelnými“.

Při realizaci stínicí techniky u novostaveb nebo v rámci zateplování rodinných domů je logickým řešením umisťování boxu pod fasádu. V něm stínicí technika nezabírá místo v okenním otvoru, motor a další technické části jsou skryté. Naopak přiznaná montáž zůstává typická pro administrativní a průmyslové budovy, kde je často součástí architektonické koncepce. Podmínkou podomítkového zhotovení stínicí techniky je včasné plánování, nejlépe již v projektové přípravě domu. Ideální volbou je systémové řešení, které při správném provedení eliminuje tepelné mosty a zaručí správnou funkci celé stavby.

Možnosti řešení

Variant, jak správně umístit stínicí techniku pod fasádu, je několik. Uveďme si alespoň jejich základní přehled:

  • Montáž do kontaktního zateplovacího systému.
  • Montáž do bezkontaktních (větraných) fasád.
  • Montáž v rámci zdicího systému (systémové překlady s prostorem pro stínicí techniku).
  • Montáž do připravené kapsy v konstrukci (zděné stavby, dřevostavby).
Box připravený k montáži žaluzie. Společně s ostěním je hezky vyřešen i jinak pracný detail skrytého vedení žaluzií.

Zúžíme-li výběr stínicí techniky na nejvíce používané exteriérové žaluzie, nalezneme v nabídce výrobců následující produkty:

Podomítkové hliníkové krycí plechy

Jde o jedno z častých provedení; důvodem je pravděpodobně to, že zpočátku vypadá jako nejlevnější. Nicméně instalace krycích plechů (pro stínicí techniku) je poměrně složitá a náročná je i na koordinaci kroků mezi montážní firmou a dalšími řemeslníky. Součástí krycích plechů totiž není izolace (tu musí realizovat stavba) a už vůbec neřeší rovinnost stavby, kdy se na nesourodou konstrukci musí kotvit držáky tak, aby plech vytvořil rovinný detail s oknem i s budoucí fasádou. Někdo argumentuje úsporou prostoru v kontaktním zateplení, ale pokud se má tento prvek provést opravdu kvalitně, je naopak na prostor náročnější. Oproti podomítkovým boxům z purenitu jsou zde navíc držáky krycího plechu a krycí plech se musí z přední části opařit nosnou deskou (nejčastěji z expandovaného polystyrénu XPS 20), na kterou se teprve může nanášet vlastní fasáda. Plech tak v tomto případě degradujeme jen na prvek, který vytváří prostor pro žaluzii.

Shrneme-li výše uvedené, použití krycího plechu bychom nedoporučovali z důvodu časové náročnosti, složitosti a neefektivnosti provedení. Jiným problémem podomítkových krycích plechů je bohužel i to, že jsou z hliníku, který významně reaguje na změny teploty, proto je zde tak veliké riziko dilatace a vzniku prasklin fasády. Pokud budeme hledat ideální využití krycích plechů, je to především jejich použití v přiznané formě.

Keramické překladové bloky s prostorem pro žaluzie

Toto řešení se nabízí nejčastěji v kombinaci s cihelným zdicím systémem. Výhodou i nevýhodou zároveň je nutnost instalace už v rámci hrubé stavby a fakt, že vzhledem k vysoké hmotnosti je při instalaci nutný jeřáb nebo jiná manipulační technika. Problémem je i to že tyto překlady pak neřeší ani připojovací okenní spáry a montáž okenních pásek.

Podomítkové boxy z Purenitu (PURbox)

Jde o řešení umístění exteriérových žaluzií a screenových rolet pod fasádu. Boxy se montují do prostoru kontaktního zateplovacího systému a díky použitým materiálům (purenit a PIR izolace) jsou vhodným řešením i pro pasivní domy. Purenit dodává boxu pevnost a stálost vůči vlhkosti a stavební chemii. Izolace PIR umístěná směrem k budově poskytne patřičnou tepelnou izolaci. Tloušťku termoizolační PIR desky lze upravovat dle potřeby a možností stavby. Box zohledňuje všechny konstrukční detaily, takže po jeho zapravení do omítky nebo dřevěného obkladu nevznikají estetické nedostatky. Zakládací lišta, která nejblíže sousedí s okenním rámem, může být upravena tak, aby vypadala jako jeho součást. Velkou výhodou je rychlost montáže a její kompletnost – vytvoření prostoru pro žaluzie a izolace překladu v jednom kroku.

Řez (3D model) PURboxu v kontaktním zateplovacím systému. V detailu prefabrikované ostění s integrovanou vodicí lištou pro žaluzie.

Zakládací profil purenitového boxu pro venkovní stínění

Tento prvek, známý také jako montážní U profil, je důležitým prvkem pro montáž purenitových boxů. Je montován do okenního rámu a zajišťuje horizontální rovinnost boxu. Box zároveň vytváří funkční a estetický detail tím, že propojuje okenní rám s izolací okna a navíc umožňuje dilataci okna v rámci stavby.

Boxy se montují do prostoru kontaktního zateplovacího systému a jsou vhodným řešením i pro pasivní domy.

Zakládací profil se používá většinou v šířce izolace boxu. Nicméně, pokud je okno oproti zdivu „utopeno”, může se použít zakládací profil hlubší, aby se kompenzoval tento rozdíl. Snadno tak vytvoříme detail, který bychom zednicky realizovali složitě.

Zájemci o purenitové boxy se také ptají, proč je zakládací profil o 5 mm hlubší, než použitá izolace boxu. Je to proto, abychom mohli při nerovnosti stavby nebo při použití přesahu paropropustné pásky okna srovnat box do horizontální roviny a umožnili tak ideální montáž venkovní žaluzie nebo screenové rolety. Systémově díky tomu vyřešíme běžné nedokonalosti stavby.

Více informací o purenitových boxech naleznete na www.isoparts.cz.

Autor: ISOparts s.r.o. 1)
Foto: ISOparts

1) Z textu společnosti redakčně upravil RNDr. Jiří Hejhálek.