Pokládání základního kamene dálnice D1, stavba Vyškov-Mořice

Po mnohaleté odmlce počínaje 11. dubnem 2002 pokračuje stavba nejstarší české dálnice D1. Za účasti představitelů vlády premiéra Miloše Zemana a ministra dopravy a spojů Jaroslava Šlinga, investora, dodavatelů a dalších významných hostů byl u Vyškova položen základní kámen nového úseku dálnice z Vyškova do Mořic. Celá dálnice D1 bude po dokončení pokračovat na Kroměříž a Přerov do Lipníka n. Bečvou.

  Připravovaný úsek dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Mořice, navazující na stavbu dokončeného úseku dálnice D1 Praha – Brno – Vyškov, bude součástí páteřního dálničního tahu České republiky. Délka budovaného úseku je 16,084 km v navrhované kategorii D 26,5/120. Již zahájená výstavba úseku potrvá do května roku 2006.
   Součástí stavby, budované na území okresů Vyškov a Prostějov, jsou tří dálniční křižovatky a Středisko správy a údržby dálnice. Nejvýznamnější dopravní vazbou je napojení rychlostní silnice I/46 od Olomouce ve Vyškově, další se silnicí II/148 je navrženo v Ivanovicích na Hané a se silnicí II/433 v Mořicích. Navazující stavbou dálnice D1 je úsek stavby 0134.1 Mořice – Kojetín v celkové délce cca 8 km.
   Velká pozornost byla věnována ochraně životního prostředí. Na základě dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) bylo provedeno začlenění stavby dálnice do krajiny, jemuž slouží především rozsáhlé vegetační úpravy. Dále byla značná pozornost věnována bezeškodnému odvedení srážkových vod z povrchu vozovek a ochraně obyvatel před účinky provozu na dálnici. Podél dálnice bude vybudováno celkem 11 protihlukových zdí a valů o celkové délce přes 6980 m.
   Náročnost stavby, budované na katastrech obcí Vyškov, Topolany, Hoštice-Heroltice, Medlovice, Ivanovice na Hané, Tištín, Těšice, Nezamyslice, Vrchoslavice a Němčice nad Hanou, dokládá například nutnost odstranění 66200 m3 ornice a vyhloubení 1 620 000 m3 výkopů, vybudováno bude celkem více než 1 870 000 m3 násypů, z toho 430 000 m3 materiálu je nutno odvézt ze zemníku. Bude vybudováno celkem 342 000 m2 dálniční vozovky, z toho 305 000 m2 cementobetonové, dále bude provedeno přes 30 km přeložek a oprav komunikací II. a III. třídy a účelových komunikací.
   Stavba obsahuje rozhodující stavební objekty jako tři mimoúrovňové křižovatky, devět objektů přeložek silnic I., II. a III. třídy, pět objektů provizorních přeložek komunikací, dvacet dva mosty o celkové délce přes 1322 m, jednu opěrnou zeď, sedm protihlukových zdí a čtyři zemní valy.
   Zadavatelem stavby je státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, řízená Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Zástupcem zadavatele je Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, státní organizace. Projektovou dokumentaci vypracovala firma HBH Projekt, spol. s.r.o., Brno.
   Dodavatelem je Sdružení D1 Vyškov-Mořice. Ve sdružení jsou partnery DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. (80 %) jako vedoucí člen sdružení a Stavby silnic a železnic a.s. Praha (20 %). Vztahy jsou řešeny smlouvou o sdružení a jednoznačně stanoveny odpovědnosti a kompetence. Akciová společnost DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING se v lednu 1999 stala dceřinnou společností největší české stavební firmy IPS a.s., která se v následujícím roce stala součástí nadnárodní stavební společnosti SKANSKA GROUP a od července 2001 vystupuje pod obchodním jménem IPS SKANSKA.
   Stavby silnic a železnic – SSŽ jsou přední stavebně-inženýrskou společností sektoru dopravního stavitelství České republiky. Založeny byly v roce 1951. V roce 1992 se transformovaly na akciovou společnost s majoritním francouzským vlastníkem. Následně se postupně kapitálově rozvíjely, uplatnily nové technologie a upevnily své pozice na trhu stavebních prací. Svým technickým vybavením, kvalifikovanými pracovníky a moderními technologiemi jsou garantem splnění všech sjednaných smluvních podmínek, především v kvalitě provedených prací, podle řady ČSN EN ISO 9000 a 14 001. 
Autor: Mgr. Dagmar Poláchová
Foto: Archiv firmy