Požární zkoušky konstrukcí FERMACELL

Koncem března letošního roku realizovala společnost Xella, systémy suché výstavby Praha (dále jen Xella–TBS), zkoušky na požární odolnost stropních a nosných stěnových konstrukcí.

Koncem března letošního roku realizovala společnost Xella, systémy suché výstavby Praha (dále jen Xella–TBS), zkoušky na požární odolnost stropních a nosných stěnových konstrukcí.

Zkoušky proběhly na těchto typech konstrukcí:

  • stropní konstrukce s označením 2H21 s požární odolností REI 60 D3
  • stropní konstrukci s označením 2H12 s požární odolností REI 30 D3 – toho je možno dosáhnout již s jedinou deskou FERMACELL 10 mm.

Složení těchto stropních konstrukcí ukazuje tabulka

Nově má Xella–TBS pro výrobce montovaných domů na bázi dřeva k dispozici požární zkoušku nosné konstrukce FERMACELL bez izolace s označením 1HT 14 a požární odolností REI 45D3. Tato konstrukce umožňuje výrobcům dřevostaveb použít všechny schválené izolanty dle vlastní volby např. z ovčí vlny, konopí, skelné vlny nebo celulózových vláken. Konstrukce s deskami FERMACELL 12,5 mm (min. spodní konstrukce 60 x 100 mm) to umožňuje a je tím naprosto bezkonkurenční.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy