Mezi obloukové překlady lze umístit jak keramické, tak betonové vložky, jejichž výška je volitelná a odvíjí se od zatížení budoucí klenby. Foto: Roman Čejka

Prefabrikované zahradní klenuté sklepy, ideální cesta k potravinové soběstačnosti

Zahradní sklep nabízí možnost posezení s přáteli a sklenkou vína ve stylovém prostředí, ale také uskladnění ovoce a zeleniny. S využitím prefabrikovaných železobetonových nosníků je stavba takového sklepa rychlou a jednoduchou záležitostí.

V minulosti byl téměř každý rodinný dům podsklepen. Důvod je zřejmý – tyto prostory sloužily (a stále slouží) k uskladnění zeleniny a ovoce, jejichž trvanlivost by v jiných podmínkách byla minimální. V posledních třiceti letech však význam privátního sklepení v souvislosti s rostoucí dostupností rozmanitých čerstvých, mnohdy i exotických potravin, upadal, stavebníci se sklepů za účelem maximalizace úspor raději vzdávali a investovali do výstavby jednoduchých objektů typu nepodsklepený bungalov.

V současnosti však lidé začínají znovu preferovat lokální suroviny a čím dál více se oddávají zdravému životnímu stylu, jehož součástí je často také vlastní rostlinná produkce. Brambory, kořenová zelenina, jablka a další ovoce, různé kompoty, kvašená zelenina, či dokonce nápoje jako mošty a sirupy – to vše je zapotřebí uskladnit v adekvátní spižírně a soukromý sklep je k tomuto účelu ideální.

Výhody vlastního sklepa ocení také milovníci vína. Lze přitom vybudovat jak sklep mokrý, tak suchý, či dokonce oboje v jednom, takže tam víno či potraviny mohou být nejen uskladněny, ale rovněž konzumovány – třeba v dobré společnosti přátel a rodiny. Sklep je samozřejmě možné využít také jako sklad nářadí nebo zahradního nábytku. Za určitých podmínek do něj lze umístit i saunu.

Výstavbu zahradního sklepa si lze usnadnit i objednávkou prefabrikovaných železobetonových obloukových překladů, díky kterým se projekt stane jednoduchou a rychlou záležitostí, které se lze zhostit i svépomocí.

Železobetonové obloukové nosníky jsou vyráběny v nejrůznějších rozměrech v rozpětí od 60 centimetrů do 4,5 metru. Foto: Roman Čejka

Způsob výstavby

Pro uskladnění ovoce, zeleniny či okopanin je zapotřebí, aby byla ve sklepě přirozená vlhkost. Toho můžeme dosáhnout podlahou bez izolace. Pokud naopak chceme sklep určený k posezení, je vhodné podlahu odizolovat. V rámci jednoho sklepa lze obě tyto varianty kombinovat – vlhký prostor od toho suchého oddělíme příčkou. V kaž dém prostoru bychom potom měli mít zvlášť přívod čerstvého vzduchu a odvětrání. Zejména při skladování brambor je třeba myslet na to, že jsou aromatické, a je tedy nutné umístit je odděleně.

Společnost ATBET: výrobce obloukových překladů ze železobetonu

Od roku 2004 se firma ATBET zabývá výrobou obloukových překladů ze železobetonu, které jsou vhodné pro stavbu a rekonstrukci klenutých zahradních a vinných sklepů, pro vytvoření dveří, oken, klenutých schodišť a mnoho dalšího. Už od nepaměti je známo, že klenutý sklep je nejlepší konstrukcí pro uskladnění ovoce a zeleniny nebo k uskladnění vína. Stavba menšího sklípku v zahradě s použitím železobetonových nosníků navíc není složitá a lze ji provést i svépomocí. Dobrý sklep má konstantní teplotu v rozmezí od 8 do 13 °C a také stálou relativní vlhkost v rozmezí 40 až 55 %, což umožní právě klenba. Následně už jen záleží na uspořádání izolace proti vlhkosti a skladbě podlahy. V minulosti byla klenba většinou cihlová či kamenná, dnes se již běžně používají prefabrikované obloukové překlady v kombinaci s keramickými stropními vložkami nebo cihlami.

Při plánování výstavby sklepa se nabízí více možností. Sklep lze zapustit do země úplně, nebo v případě nepřízně geologických podmínek, třeba vysoké spodní vody, ho můžeme zahloubit jen zčásti a následně obklopit zeminou. Další možností je sklípek postavit zapuštěný ve svahu. V každém případě je vhodné, aby bylo nad klenbou alespoň 90 centimetrů zeminy, a to z důvodu zajištění správné teploty uvnitř.

Při výstavbě sklepa je důležité počítat s odvětráním, což znamená zajistit odvod použitého vzduchu ve vrcholu klenby a u podlahy nasávání vzduchu čerstvého. Foto: Roman Čejka

Konstrukce klenby

Klenba je konstrukční prvek známý od nepaměti. Její výhodou je nejen dobrá nosnost, ale také schopnost navodit unikátní mikroklima. Železobetonové obloukové nosníky jsou vyráběny v nejrůznějších rozměrech v rozpětí od 60 centimetrů do 4,5 metru. Tato variabilita umožňuje vytvořit prostor přesně podle představ investora a také vybudovat přístupové chodby a schodiště.

Mezi obloukové nosníky položené v dané osové vzdálenosti se nejčastěji vkládá výplň tvořená stropními Miako vložkami, cihlami nebo speciálními tvarovými deskami. Vzniklou klenbu je nutné shora přebetonovat prostým betonem s kari sítí a následně opatřit hydroizolací a nopovou fólií či geotextilií. Při výstavbě sklepa je důležité počítat s odvětráním, což znamená zajistit odvod použitého vzduchu ve vrcholu klenby a u podlahy nasávání vzduchu čerstvého. Právě systém odvětrání společně s klenbou nám umožní získat unikátní mikroklima, kterého není možné u rovného stropu dosáhnout (v jeho rozích i pod stropem se hromadí použitý vzduch, který nelze vyvětrat).

Fotogalerie

Autor: Roman Čejka
Foto: Roman Čejka