Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Nové produkty pod značkou Primalex

Akciová společnost Primalex, člen skupiny SigmaKalon, razantně vstoupila do segmentu dekorativních vodou ředitelných a syntetických barev na kov a dřevo. Kompletní řada nových produktů Primalex obsahuje: prostředky na úpravu podkladů (napouštědlo, tmely), základní barvy (antikorozní, na dřevo), vrchní barvy (na kov a dřevo, na radiátory, na okna) a lazury (silnovrstvé a tenkovrstvé).

Produkty byly poprvé představeny odborné i laické veřejnosti na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně (duben 2005) a následně byla zahájena distribuce do maloobchodní sítě speciálních prodejen barev a laků. Před vlastním uvedením produktů provedla společnost Primalex rozsáhlé testování hlavních konkurenčních vodou ředitelných a syntetických barev společně s připravovanými produkty ze skupiny. V laboratořích byly prověřovány všechny měřitelné ukazatele vybraných produktů (kryvost, vydatnost, rozliv, zasychání atd.) a prostřednictvím profesionálních malířů a lakýrníků byly ověřovány aplikační vlastnosti. Aplikačního testování se účastnilo cca 40 profesionálů, kteří byli vybráni z řad Cechu malířů a lakýrníků ČR. Na základě výsledků testování byla připravena ucelená řada nových produktů Primalex, které jsou vyráběny v rámci skupiny SigmaKalon.

Z nových produktů Primalex Vám dnes blíže představíme syntetické vrchní barvy na radiátory a na okna a Lazuru tenkovrstvou.

Primalex Barva na radiátory

Primalex Barva na radiátory
Primalex Barva na radiátory

Charakteristika

Syntetická lesklá vrchní barva určena k nátěrům radiátorů, ohřívačů vody a teplovodních vedení. Barva má velmi dobrou přilnavost, pružnost, rychle schne, nežloutne a je vysoce odolná proti nárazům. Barva je určena pro nátěry povrchů s maximální teplotou do 100°C.

Vydatnost

V jedné vrstvě 14 - 16 m2/l dle způsobu nanášení a kvality povrchu.

Doba schnutí při teplotě 23°C

Zasychání proti prachu 3 hodiny, úplné zaschnutí 24 hodin.

Aplikace

Před vlastní aplikací barvy je nutné dokonale připravit podklad: zbavit rzi, očistit od případné mastnoty a staré vrstvy nesoudržných nátěrů odstranit. Primalex Barvu na radiátory lze přímo použít na očištěný povrch. Pro zvýšení životnosti je vhodné nejprve povrch natřít 1 - 2 vrstvami Primalex Základní barvou antikorozní syntetickou. Primalex Barva na radiátory se nanáší v 1 - 2 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami v případě způsobu „mokrý na mokrý" do 3 hodin, nebo po dokonalém zaschnutí tj. 24 hodin. V případě aplikace štětcem je možné barvu ředit ředidlem S 6006 a při aplikaci stříkáním ředidlem S 6001.

Primalex Barva na radiátory je k dispozici v základním bílém odstínu, v balení 0,75 l a 5 l.

Primalex Barva na okna

Primalex Barva na okna
Primalex Barva na okna

Charakteristika

Syntetická lesklá vrchní barva určená k vrchním nátěrům dřevěných okenních rámů a dveří. Nátěr má výbornou kryvost, vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, je tvrdý a přitom velmi pružný.

Vydatnost

V jedné vrstvě 18,5 m2/l dle způsobu nanášení a kvality povrchu.

Doba schnutí při teplotě 23°C

Zasychání proti prachu 5 hodin, úplné zaschnutí 24 hodin.

Aplikace

Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen (brusný papír č. 120 - 180) a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné ošetřit povrch impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. Pro vnitřní prostředí zvolte impregnaci napouštěcí fermeží. Nerovnosti povrchu můžete vyspravit Primalex Univerzálním tmelem nebo Primalex Tmelem pod syntetické barvy. Poté může být povrch natřen Primalex Základní barvou na dřevo syntetickou. Po jejím zaschnutí můžete nanášet Primalex Barvu na okna v 1 - 2 vrstvách.

V případě aplikace štětcem je možné barvu ředit ředidlem S 6006 a při aplikaci stříkáním nebo válečkem ředidlem S 6001.

Primalex Barva na okna je k dispozici v základním bílém odstínu, v balení 0,75 l a 5 l.

Primalex Lazura tenkovrstvá

Charakteristika

Syntetická lazura tenkovrstvá je určena k dekoračním vrchním nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí. Lazura zvýrazňuje kresbu dřeva a zvyšuje odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům včetně UV záření. Neobsahuje žádné toxické látky (fungicidy, insekticidy).

Vydatnost

V jedné vrstvě 18 m2/l dle jakosti povrchu a způsobu aplikace.

Doba schnutí při teplotě 23°C

Úplné zaschnutí 24 hodin.

Aplikace

Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je nutné ošetřit dřevo impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. V ostatních případech doporučujeme pro snížení savosti povrchu dřeva použít napouštěcí fermež. Z již natřeného povrchu musí být nátěr odstraněn broušením nebo odstraňovačem nátěrů. Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Lazuru tenkovrstvou ve 2 – 3 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami je 24 hodin. Z určitých druhů tropického dřeva se mohou rozpouštět pigmenty, které mohou zhoršovat konečný estetický vzhled. Některé druhy dřeva zpomalují schnutí nátěru. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést praktickou zkoušku.

Primalex Lazura tenkovrstvá je k dispozici v 9 základních odstínech, v balení 0,9 l a 5 l.

·

Bližší informace o nových produktech Primalex naleznete na www.primalex.cz nebo se můžete obrátit na zelenou linku: 800 100 752 (doba volání 6.00 – 15.00 hod.).

Autor: Ing. Petr Pešek
Foto: Archiv firmy