Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Proč používat FERMACELL v dřevostavbách?

Obchodní úspěchy sádrovláknitých desek FERMACELL vzbuzují otázku, proč jsou vlastně tyto desky u výrobců dřevostaveb u nás i v zahraničí tak oblíbené. Důvodů je jako vždy více a jen jejich vzájemné propojení umožnilo masivní průnik do tohoto segmentu trhu. Je to nejen kvalitní produkt, ale také vynikající servis ze strany výrobce, konkurenceschopná cena, jedinečné vlastnosti materiálu, evropské a tuzemské certifikáty, usnadňující jejich aplikaci při realizaci montovaných dřevostaveb.

Nejlepší reklama je dobrý produkt

Mnozí výrobci oceňují široký rozsah použití desek FERMACELL. Lze je použít např. pro montáž dělicích nosných nebo nenosných příček, předsazených stěn a fasádních desek, pro montáž zavěšených podhledů, nosných stropních konstrukcí, výstavbu podroví či pro montáž podlahových systémů. FERMACELL je rovněž vhodný do vlhkých prostor. Výhodou je i kompletní příslušenství, možnost využít jeden systém od jednoho výrobce, na sebe odladěný materiál a jeden druh konstrukce v celé stavbě. Nasazení desek FERMACELL v dřevostavbě slouží ke zvýšení pevnosti a únosnosti nenosných dělicích příček, ke zvýšení požární odolnosti stěn, podlah, stropů a podhledů, ke zlepšení akustických vlastností a ke zlepšení regulace vlhkosti v interiéru.

O

Vítězný servis

V obchodě rozhoduje mnoho faktorů a jedním z těch nejdůležitějších je i servis. Společnost Xella systémy suché výstavby poskytuje svým obchodním partnerům řadu služeb, usnadňujících využití desek FERMACELL. Jsou to např. individuální návrhy konstrukcí a konstrukčních systémů, návrhy ekonomicky výhodných skladeb konstrukcí a technologických postupů. Malí i velcí výrobci ocení dodávky délkových formátů desek bez příplatku k ceně při odběru materiálu na pouhé 1 až 2 domy, dozorování montáží ve výrobě i na staveništi, jedinečnou technickou podporu přes Hot-line linku a řadu certifikačních školení, umožňujících získat Certifikát na montáž sádrovláknitých desek FERMACELL.

O

O peníze jde až v první řadě

S deskami FERMACELL se velmi snadno kalkuluje, protože pro všechny typy stěn se montuje jen jeden typ desek. Jednoduchá je i logistika, vždyť stačí objednat jeden druh desek a dobré plánování, umožňující optimální skladové zásoby pro výrobce. Jednoduché je i projektování, u něhož odpadají pomocné konstrukce pro radiátory, rozvaděče nebo kuchyňské skříňky, což opět snižuje výrobní a skladové náklady. A jednoduchá je i montáž desek FERMACELL – namísto dvou desek se připevňuje jen jedna, což opět šetří náklady při výrobě.

O

Univerzální a přesto špičkové vlastnosti

Sádrovláknité desky FERMACELL jsou nehořlavé, staticky zatížitelné, nosné, dokonale hladké, homogenní a difúzně otevřené. Díky posledně jmenované vlastnosti jsou vhodné i do vlhkého prostředí, regulují klima a vlhkost a výborně akumulují teplo. Uživatel ocení i několikanásobně nižší bobtnání a sesychání oproti deskám na bázi dřeva (jako např. OSB) a tím i zamezení tvorbě trhlin ve spárách. FERMACELL navíc neobsahuje žádné lepidla a nebezpečné látky.

O

Bez certifikátu to nejde

FERMACELL má jako první sádrovláknitá deska v Evropě certifikát ETA, díky jemuž můžete bez národních certifikátů používat desky v celé Evropě. Navíc je to materiál prokazatelně ekologicky nezávadný, což dokladují certifikáty z německého IBR Rosenheim a rakouského IBO Vídeň. I ostatní parametry mají své „zkoušky a certifikáty", prokazující statické, požární a akustické vlastnosti desek FERMACELL. Výrobce desek je díky evropským zkušenostem připraven spolupracovat i při tuzemské certifikaci, což dosvědčuje např. úzká spolupráce při certifikaci vícepodlažních bytových domů s naším největším výrobcem montovaných dřevostaveb, společností RD Rýmařov.

O

Závěrem

Sádrovláknité desky FERMACELL patří k ověřeným a technicky dokonalým materiálům naší doby. Dokonalý materiál je ale pouze jednou polovinou úspěchu. Sebedokonalejší materiál nevhodně použitý nebo neodborně zpracovaný je v konečném důsledku jen k zlosti. Je nutné zároveň vyžadovat od montážních firem doklad o proškolení a o způsobilosti montovat zpracovávaný materiál. V každém případě se neváhejte obracet na pracovníky firmy Xella, kteří vám poradí jak s výběrem vhodné konstrukce a řešením detailů, tak s výběrem odborné montážní firmy. Jen tak bude tento systém sloužit k vaší spokojenosti.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy