Profesionální montáž oken systémem TORAL

Výběr správně navrženého a vyrobeného okna je prvním, ale zdaleka ne jediným krokem při stavbě nebo rekonstrukci domu či bytu. Jako možná ještě důležitější etapa se stále častěji ukazuje vlastní zabudování oken a dveří do stavby.

Bohužel se stále setkáváme s přežitým způsobem montáže oken pouze pomocí montážní pěny. Současná dokonale těsná okna (v kombinaci s nedostatečným větráním), špatné vyřešení stavebních detailů, neřešené tepelné mosty – to vše často způsobuje kondenzaci vody a růst plísní.

Nevhodný způsob montáže

Tento problém samozřejmě graduje, jestliže je připojovací spára zvenku uzavřena proti zatékání (parotěsným) tmelem a z vnitřní strany se provede běžné (paropropustné) začištění. Výsledky jsou často fatální – hromadění vlhkosti v připojovací spáře, ztráta schopnosti izolovat, degradace izolantu. Nezastavitelný růst plísní je nejen častým důvodem reklamací, ale přímo ohrožuje zdraví zákazníků. Neměli bychom zapomínat na to, že nárůst vlhkosti v tepelněizolační výplni připojovací spáry o 5 % snižuje její schopnost izolovat o 50 %!

Argumenty proč některé firmy takto okna montují, jsou známé:

 • Děláme to tak už léta a funguje to.
 • Nikdo to nechce.
 • Byli bychom dražší než konkurence a zakázku bychom nezískali.
 • Je to pomalé.

Ano, věříme, že to takto děláte již dlouho. A nepochybujeme o tom, že i v dobré víře, že postupujete správně. A jak potom řešíte reklamace zákazníků, kteří si stěžují, že jim připojovací spára vlhne, drolí se, roste jim tam plíseň a po několika letech kolem rámů táhne?

Ani to, že „to” nikdo nechce už dávno není pravda. Nepodceňujme zákazníky. Tak, jako se naučili pomocí internetu vyhledávat ty nejvýhodnější nabídky, naučili se také hledat informace o tom, jak se má správně provádět montáž oken a dveří.

Ano, budete dražší. Ale jen do té doby, než se vyloží karty na stůl. A pak jste rádi, že jste vše správně nacenili. Protože ti druzí najednou musí vysvětlovat, proč na zákazníkovi chtěli ušetřit.

Je to pomalé? Není. Jestliže použijete správné materiály a postupy, nemůžete být pomalejší než vaše konkurence, která stejně jako vy pracuje na profesionální úrovni.

Podokenní profil TORAL kromě správné montáže také eliminuje tepelné mosty

Technická norma

Pro naši práci máme jeden účinný nástroj. Je jím TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. (Mimochodem – jedná se o modifikaci slovenské STN 73 3134.)

Tato technická normalizační informace mj. detailně řeší všeobecné požadavky návrhu a zásady zabudování, konstrukci připojovací spáry, samotné stavební otvory, jejich správné rozměry, rozměrové tolerance, kotvení, požadavky na jednotlivé materiály, požadavky na provedení atp.

Je to norma – není to zákon. Nemusíme se jí držet. Můžeme ji ignorovat. Ale jen do té doby, než dojde na lámání chleba. Jakmile nastane problém, věřte tomu, že si na ni vzpomeneme. Nespokojený zákazník se obrátí na soudního znalce a ten tento nástroj použije proti nám.

A při případném soudním sporu není lepšího argumentu žalující strany, než že strana žalovaná nedodržela ten či onen předpis, normu...

Úspora s podokenním profilem TORAL

Roční tepelné ztráty v případě běžného panelákového okna (2 100 × 1 500, vnější vyložení 200 mm) v oblasti parapetu činí:

 • 305,13 MJ/m, tzn. 640,78 MJ, tzn. 358,83 Kč při běžné montáži.
 • 30,96 MJ/m, tzn. 65,01 MJ, tzn. 36,41 Kč při provedení s podokenním profilem TORAL.
 • Při ceně tepla 560 Kč/GJ tak váš zákazník ročně ušetří 322 Kč na každém okně!

Jak a čím správně zabudovat okno do stavby

Ale dost nepříjemných představ, věnujme se naší práci. Jak a čím správně zabudovat okno či dveře do stavby. Jestliže víme vše o tom jak, zbývá udělat si představu čím. Na trhu je několik dobrých systémů pro tuto tzv. RAL montáž. Vycházejí ze společných principů, používají podobné materiály, výběr je jen na vás.

Naše společnost má vytvořen vlastní kompaktní montážní systém profesionálů TORAL, který nabízí řešení prakticky pro všechny varianty osazení oken. Zde jako příklad uvádíme nejčastější:

 • zalomené ostění,
 • zalomené ostění v alternativě s tmelovým uzávěrem,
 • rovné ostění,
 • správné ošetření v oblasti parapetů (což je zřejmě nejnáročnější a nejdůležitější).

Podokenní profil TORAL

Systém TORAL má pro vás jeden benefit, třešničku na dortu. Něco navíc, co nemají ostatní. A to je podokenní profil TORAL.

Jedná se o ryze český výrobek určený pro eliminaci tepelných mostů v oblasti parapetu. Je vhodný pro všechny objekty včetně těch, u kterých je důležitá energetická náročnost stavby.

Podokenní profil TORAL přináší řadu výhod:

 • vytváří bariéru proti prostupu tepla směrem dovnitř a především ven,
 • zabraňuje zbytečným tepelným ztrátám,
 • potlačuje možnost vzniku oblastí s nízkou povrchovou teplotou, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti,
 • chrání vnitřní parapet a ostění před poškozením vlhkostí,
 • působí jako zvukový izolant, účinně tlumí zvuk deště na vnějším parapetním plechu,
 • vytváří nosný profil stabilního a pružného rámu okna,
 • zabraňuje prohýbání rámu okna,
 • vyhovuje všem běžným typům oken a balkonových dveří,
 • řeší tepelné zaizolování vnějšího parapetního plechu, prostoru pod rámem, vnitřní parapetní desky.

Podokenní profil TORAL eliminuje drobné nerovnosti podkladu, zrychluje a zefektivňuje montáž oken a dveří, a to jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích starších objektů. Podokenní profil zároveň usnadňuje montáž vnitřních a vnějších parapetů.

Dle výpočtu autorizované expertní kanceláře má montáž oken s použitím podokenního profilu TORAL z hlediska zateplení desetkrát lepší výsledky než standardní montáž s podpěněním.

V současné době je podokenní profil TORAL již vytvořený pro tyto profily: GEALAN S8000, REHAU GENEO, REHAU BRILLANT, TROCAL 88+, KÖMMERLING CLASSIC, KÖMMERLING 88+, INOUTIC EFORTE, GEALAN S9000, VEKA ALPHALINE 90, Europrofil IV78, 88, 92.

Více informací včetně podrobných technických parametrů a videa s popisem montáže s použitím podokenního profilu TORAL naleznete na stránkách www.podokenni-profil.cz.

Autor:
Foto: Archiv firmy