Proměna suterénů na zdravé a užitné prostory

Krásné, čisté, obytné a po dlouhou dobu plně využívatelné místnosti pod úrovní terénu je možné získat pomocí sanačně izolačního systému KIESOL, který vyvinula společnost Remmers.

Jeden z nejpoužívanějších výrazů ve spojení se starým zdivem je „sanace vlhkého zdiva”. Takto koncipovaný výraz je ale příliš obecný, často až zavádějící, a ne vždy přesně vystihuje daný problém.

První slovo ve výrazu – sanace – totiž vytváří asociaci s pojmem „sanační omítka”. Hlavně u neodborné veřejnosti je tento pojem poté často spojován s univerzalizací sanační omítky jako nejlepšího prostředku pro léčbu vlhkého zdiva. Pokud je třeba sanovat sklepní prostory, vede tento sebeklam k zainvestování značných finančních prostředků do nesprávného řešení.

Sanace sklepního zdiva

Ve sklepích je zdivo většinou vlhké. To nám dává právo přeložit problematický výraz „sanace vlhkého zdiva” pro oblast sklepa na „sanace sklepního zdiva.” Nejde nám zde o slovní hříčku, ale o to, zda ten či onen bohužel nejen komerčně používaný výraz vystihuje problematiku.

Sanačně izolační systém

Jak již bylo uvedeno na počátku, otázka kvalitního využití sklepních místností vedla před několika desítkami let firmu Remmers k vyvinutí sanačně izolačního systému KIESOL. Tento systém slouží k utěsnění spodní stavby zevnitř tak, aby nemuselo dojít k zásahu do nosného zdiva a odhalení vnějšího líce základového zdiva. Pro využití suterénních prostor jsou podmínkou:

 • suché vnitřní prostředí,
 • suchý a teplý povrch stěn.

Sanace obvodového suterénního zdiva se skládá z těchto prací:

 • očištění konstrukce od nefunkčních poškozených omítek,
 • vyškrabání spár ve zdivu (do hloubky 2–3 cm),
 • zastavení vzlínání zemní vlhkosti,
 • provedení izolační vrstvy za pomoci speciální stěrky,
 • vyrovnání vnitřního líce zdiva do zvlněné plochy,
 • provedení dalších vrstev speciální izolační stěrky,
 • nanesení sanačního omítkového souvrství: sanačního podhozu, sanační jádrové omítky, sanační jemné (štukové) omítky, nátěru na sanační omítku.

Celé souvrství je difúzně propustné pro vodní páru – prodyšné. Speciální izolační stěrka je porézní, obsahuje však pouze mikropóry, které nejsou kapilárně aktivní (nasákavé). Sanační omítka naproti tomu obsahuje velký podíl makropórů, ve kterých také nedochází ke vzlínání – jsou příliš široké. Nutná tloušťka vrstvy speciální izolační stěrky se stanoví dle stupně namáhání vlhkostí:

 • pro zemní vlhkost a nezadrženou prosakující vodu 2 mm (ve dvou vrstvách),
 • pro tlakovou a zadrženou prosakující vodu 3 mm (ve třech vrstvách).

Vnitřní zdivo je možno rovněž pouze opatřit izolační stěrkou a sanačním omítkovým systémem bez vyřešení vzlínající vlhkosti. Zůstane ale tak stále vlhké a přes oba líce bude do prostoru vydechovat vzlínající vlhkost. Ekonomicky výhodnější je vnitřní zdivo nad úrovní podlahy injektovat a oddělit vlhkou část pod podlahou od suché nad podlahou. Tímto opatřením se značně sníží náklady na vytápění – odpadá odpařovací teplo.

K injektáži používá Remmers siloxanový krém Injketionscreme s jednoduchou aplikací: Vodorovné vrty ve spáře zdiva se naplní krémovitou hmotou, která se rozprostře ve spáře zdiva, zreaguje a následně zastaví vzlínání.

Pro izolaci starého zdiva zevnitř vyvinul Remmers systém KIESOL se stěrkou Sulfatexschlämme. Stěrka je na bázi sulfatostálých cementů, netvoří tedy prostředí sádry za vlhka ettringit („cementový mor”).

Silikátový roztok Kiesol:

 • brání přeschnutí vrstvy izolační stěrky – omezuje savost podkladu,
 • zpevňuje podklad (cihly, porézní kámen, cementovou maltu),
 • urychluje tuhnutí cementových směsí – tedy i stěrky Sulfatexschlämme.

Vlastnosti a výhody systému

Výhodou systému KIESOL je omezení čekacích dob na minimum. Po penetračním nástřiku silikátovým roztokem Kiesol ředěným 1:1 s vodou jde vše v rychlém sledu, první nátěr izolační stěrky Sulfatexschlämme, vyrovnání a vytmelení spár zdiva těsnicím tmelem Dichtspachtel, druhý nátěr izolační stěrky Sulfatexschlämme (třetí je vyžadován v případě tlakové vody nebo při jejím působení z negativní strany) a sanační omítkový podhoz Vorspritzmörtel. Čekací doba mezi vrstvami je několik minut, respektive do matného zavadnutí. Po nanesení omítkového podhozu je třeba vyčkat standardní dobu tuhnutí – tedy tři dny. Další vrstvy sanační omítky Sanierputz Altweiss tuhnou již standardně – dva týdny, jemný sanační štuk Feinputz tři dny. Pak může následovat výmalba.

Vysoká porozita (60 %) sanační omítky Sanierputz Altweiss dodá izolovanému vlhkému zdivu tepelněizolační protikondenzační, avšak prodyšný povrch. Nanáší se v minimální požadované tloušťce 30 mm ve dvou krocích (15 + 15 mm). Má několik odlišných funkcí oproti klasické vápenné omítce:

 • je prodyšnější – propouští více vodní páry z vlhkého zdiva,
 • nenasáká kapalnou vodou – její póry jsou nesmáčivé,
 • je schopna ukládat ve svých rozměrných pórech soli,
 • velký obsah vzduchu ve vrstvě jí dává i příznivější tepelně – izolační vlastnosti.

Barva Sanierputzfarbe na sanační omítku korunuje výsledek esteticky a lze ji tónovat do celé palety barevných odstínů. Uvedeným postupem lze z nevábného interiéru získat plnohodnotný obytný prostor, a to i v případě zdiva silně namáhaného vodou.

Důležité je nezapomenout: povrchová úprava stěn je prodyšná, omítkou proudí do prostoru vodní pára – nesmíme tedy na stěnu „nalepit” nábytek. A musíme zajistit dostatečné a dokonalé provětrání prostoru.

Autor: Radim Lovětínský
Foto: Archiv firmy