Paropropustné lité a nátěrové syntetické podlahy Remmers – řešení pro vlhké podklady

Voda si vždycky hledá svou vlastní cestu – to je přirozená věc. Působivý příklad můžeme pozorovat na Novém Zélandu u tzv. „blowhole“, díry vytvořené mořským příbojem ve skalisku. Voda se zde tlačí póry v hornině nahoru a jemně rozptýlená uniká ven. Aby tento přírodní úkaz nezpůsobil zásadní problémy při řešení podlahy, vyvinula firma Remmers inovativní systém Remmers Epoxy BS 2000/3000, difúzně otevřený pro odpařování vodní páry a určený pro pokládání bezespáré lité a nátěrové syntetické podlahy také na vlhké podklady.

Nátěrový systém VISCACID BS si se vzlínající vlhkostí – např. kvůli absenci vhodného nebo neintaktního utěsnění – lehce poradí. Díky jeho paropropustnosti (nátěr umožňuje difúzi vodní páry) mohou po nanesení klidně spát nejen architekti a investoři, ale také i samotné podlahy. Paropropustné nátěrové systémy zabraňují tvorbě vzduchových bublin a praskajících povrchů. Aplikace je naprosto bezpečná a jde „jako po másle”. To ušetří čas, peníze i nervy.

Voda nebo vodní páry jsou skoro u všech poškození stavebních hmot:

 • karbonizace betonu,
 • koroze výztuží,
 • hydratace složek vyrovnávacích potěrů (např. sádry),
 • osmotické procesy.

Nabízené systémy jsou vhodné pro všechny vlastnosti okolí a všechny požadavky, které investor klade na podlahy: od hladkých podlah nebo podlah odvádějících elektrostatický náboj přes podlahy s vysokou mechanickou zatížitelností nebo s protiskluzovou úpravou až po absolutně individuální dekorativní řešení. Zároveň poskytují elegantní a spolehlivé řešení u podkladů, které obsahují nebo jsou do určité míry zatíženy vlhkostí (poznámka: tyto nášlapné vrstvy nenahrazují hydroizolaci proti negativnímu hydrostatickému tlaku!).

Vhodné případy pro použití paropropustných syntetických podlah:

 • čerstvé betony (zkrácení doby výstavby nanesením nátěru na poměrně čerstvý beton),
 • podlahové plochy, jež jsou v kontaktu s půdou a jsou s nefunkční či chybějící izolací (vzlínající vlhkost),
 • na samonivelační anhydritové či magnezitové podlahy,
 • podzemní parkovací budovy, podlahy ve sklepích, dílny,
 • garáže, balkony a venkovní plochy,
 • veškeré vnitřní hygienické a dekorativní plochy (např. výstavní a prodejní plochy, kancelářské prostory, školní a dětská zařízení, nemocnice, obytné místnosti).

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro systém VISCACID BS. Zde je šest nejdůležitějších:

 • vzlínající vlhkost v podkladu nebo poměrně čerstvý beton nemusí znamenat komplikace,
 • osvědčená bezpečnost v souladu se směrnicí OS-8,
 • inspirace a umění u dekorativních řešení,
 • systémy zkracující čas pokládky,
 • nátěrové systémy s nízkým obsahem emisí podle přísných směrnic VOC,
 • kvalifikovaná analýza před návrhem správného systému.

Spolehlivý systém u vzlínající či zbytkové vlhkosti

Extrémní podmínky vyžadují extrémně dobré výkony. Paropropustné nátěrové systémy VISCACID BS (hodnota Sd = 0,3 až 4 m v závislosti na tloušťce) jsou slučitelné i s podklady, které jsou kriticky zasaženy vzlínající vlhkostí. Tyto systémy totiž ukazují své silné stránky právě při použití na místech, kde je nutno kvůli plochám, které jsou v přímém styku s půdou, nebo kvůli chybějícímu těsnění počítat se vzlínající vlhkostí. Stejně dobře poslouží u podkladů se zbytkovou vlhkostí (např. u novostaveb). Jejich paropropustnost zajišťuje, aby se vlhkost odpařila a zamezilo se tvorbě vzduchových bublin.

Mechanické zatížení v souladu se směrnicí OS-8

Při plánování každé podlahy je nejdůležitější spolehlivost a bezpečnost povrchu v době používání podlahy. Kromě vlastních vysokých požadavků na kvalitu byly systémy VISCACID BS otestovány nezávislým zkušebním ústavem podle nejpřísnějších kritérií směrnice OS-8. Tato směrnice mimo jiné upravuje nejvyšší možnou míru zatížení u provozu v parkovacích a podzemních garážích.

Podlaha by měla být optimálně přizpůsobena individuálním podmínkám, jakými jsou podklad a požadovaný stupeň zátěže podlahy. Od nízkého, ale velmi frekventovaného pochůzného zatížení přes vysoké mechanické zatížení až po extrémní bodové zatížení. Pro všechny tyto typy mechanického zatížení lze navrhnout paropropustný nátěrový či stěrkový systém VISCACID BS.

Všechno, jen ne monotónnost:

32 742 individuálních možností úpravy povrchu

Vládnou zde nápady bez hranic a kreativní možnosti úprav! Ať už si chce zákazník novou podlahu vymalovat jakkoliv. Zcela podle individuálních přání a představ. Design je volitelný – a možnosti téměř neomezené (s kolekcí dekorů od firmy Remmers lze volně kombinovat velké množství barevných odstínů: 1 688 odstínů RAL, 1 950 odstínů NCS a několik barevných škál posypových medií). Uměním je zde pouze umět se správně rozhodnout!

Dekorativní podlahy REMMERS jsou k vidění všude jako unikáty. Jsou totiž univerzálně použitelné na téměř všechny typy podkladů a starých krytin: jak uvnitř budov, tak i venku. Odolné vůči světle a UV-záření, v matné či lesklé úpravě a s protiskluzovou povrchovou úpravou. A ještě jedno významné plus: dodržování směrnice VOC zaručuje zdravé klima v místnosti.

Zkrácení doby výstavby pomocí systému

Inovativní systémy VISCACID BS lze rychle a jednoduše nanášet uvnitř i vně na téměř všechny podklady. Díky možnosti nanesení dvou vrstev během jednoho dne se doba výstavby zřetelně zkracuje. Tyto systémy dále zaručují velmi dobrý rozliv a čisté vytvrzování - a to i při nízké cirkulaci vzduchu.

Vzorový případ 1: rychlé nanesení i přes nepříznivé podmínky - podzemní garáž v Singapuru

Komplikovaná situace: Na velkém staveništi vládne stres a shon. V této horké chvilce při teplotě 30 °C ve stínu a 90 % vlhkosti vzduchu není zcela jednoduché zachovat si chladnou hlavu. Není možné splnit čekací doby. Je nezbytně nutné použít takový podlahový nátěr, který je možno nanést i na čerstvý beton.

Požadavek: Očekávaná vzlínající vlhkost nesmí vést k tvorbě vzduchových bublin, které by později musely být nákladně odstraněny sanací. Kromě toho je nutné, aby podlaha bez problémů vydržela budoucí silné zatížení způsobené čilým dopravním ruchem.

Konečný výsledek: Zde se ukazuje skutečná síla systému. Bylo možné splnit všechny požadavky a opět dohonit ztracený čas. Každodennímu zatížení odolává paropropustný systém VISCACID BS už několik let.


Vzorový případ 2: optimální průběh – a to i při nízkých teplotách – skladovací hala tiskárny v Dortmundu s přímým kontaktem se zemí

Špatné vyhlídky: stavební fáze se natahuje, okna ještě nejsou namontována, u podlahových nátěrů této haly, jejíž podlaha je přímo v kontaktu se zemí, je nutné počítat i s výraznou zbytkovou vlhkostí v podkladu. A teď to nejhorší: Každou chvíli přijde zima, času je málo, musí se jednat!

Požadavek: Aby krytina vykazovala optimální rozliv – a to při teplotě podkladu a při okolní teplotě jen 10 °C.

Konečný výsledek: Optimálním systémovém řešení je zde paropropustná litá vrstva v systému VISCACID BS. Tak bylo možné zkrátit dobu výstavby a ušetřit náklady.


Vzorový případ 3: bezpečně v nejkratší možné době a s cenově výhodným výsledkem – velké parkovací garáže v Dublinu, Irsko

Nadlidský úkol: na plochu této parkovací budovy o velikosti 10 000 m2 by měl být nanesen nátěr v co nejkratším čase a s minimální spotřebou materiálu. Ekonomické úvahy a tlak termínů vyžadují alternativu ke klasické posypové krytině s křemenným pískem.

Požadavek: Nátěr s protiskluzovou úpravou (R12), který je možno nanést pohodlně pomocí válečku. Nákladný posyp křemenným pískem a následné zametání by tak mělo odpadnout!

Konečný výsledek: Firma Remmers dodává optimální systémové řešení. K tomu není nutné nákladně zpracovávat tři celá nákladní vozidla křemenného písku. Žádný div, že je tak možné dodržet časový plán a rozpočet při současném snížení vynaložené práce.

Systémy velkého významu nejen pro děti:

Dodržování předpisů směrnice VOC

Podlaha by měla být nejen odolná vůči vzlínající vlhkosti či velkému zatížení, ale také by měla být nezávadná pro okolní vzduch v místnosti. Emise těkavých organických sloučenin (VOC) totiž mohou zatěžovat okolní vzduch, a tím i naše zdraví. Firma Remmers nabízí jako výrobce kompletní sortiment výrobků testovaný podle směrnice VOC, která odpovídá přísným požadavkům německé Komise pro zdravotní posouzení stavebních výrobků (AgBB).

Tato skutečnost je důležitá zejména při použití ve všech interiérech, jako jsou kanceláře, obytné prostory, zařízení pro děti nebo školy, nemocniční a farmaceutické prostory, ale také různé skladovací místnosti a výrobní haly.

Vzhledem k tomu, že dodržování směrnice VOC bude patrně v blízké budoucnosti patřit k zákonným podmínkám, představuje volba výrobků Remmers z hlediska bezpečnosti a dlouhodobosti rozhodnutí zdravého rozumu. Tak lze ušetřit vysoké budoucí náklady na nákladné sanace a získat více pro kvalitní život.

Analýza stavu podlahy včetně návrhu řešení bez nákladů pro zákazníka

Podlahové nátěry – to je věda sama pro sebe. Kdo to ví lépe než odborníci na podlahy? Proto firma Remmers vybudovala servis, který pomůže každému při výběru podlahového řešení. Nabízené systémy jsou šité na míru, perfektně padnou do každého prostředí a zohlední individuální požadavky. Proto je nejdůležitější se nejprve dostat k podstatě věci: pomocí podrobné a fundované analýzy zjistit stav podlahy přímo na místě. Bez nákladů pro zákazníka.

Na tomto principu se zákazníkem vypracuje odborný poradce Remmers kontrolní seznam. V něm jsou zaznamenány všechny důležité klíčové údaje, jako je povaha podkladu, možné schéma poškození a kritéria budoucích požadavků na podlahový nátěr. V laboratoři jsou zkoumány případné vzorky z podkladu pomocí nejmodernější analýzy. Na základě výsledků a s přihlédnutím k systémovým požadavkům je vždy navržen vhodný systém a ideální způsob postupu.

1 Ing. Stefan Stanev, vedoucí technické skupiny společnosti Remmers CZ s.r.o., tel.: +420 602 157 821, stanev@remmers.cz, podlahy@remmers.cz, www.remmers.cz
Autor: Ing. Stefan Stanev
Foto: Archiv firmy