Dekorativní lité podlahy ACOLAN firmy Remmers

Německá firma Remmers, založená v roce 1949 v Löningenu, působí v současné době kromě mateřské země ve Velké Británii, Nizozemsku, Belgii, Singapuru a mnoha východoevropských zemích včetně České republiky.
Je zaměřena na vývoj a výrobu materiálů pro použití ve specifických oblastech ve stavebnictví. Jedním z nich je dekorativní litá podlaha ACOLAN.

Průmyslové a dekorativní podlahy mohou sice používat chemicky podobných materiálů, ale zpracování se poněkud odlišuje: U průmyslové podlahy jsou se klade důraz na zátěžové parametry – odolnost oděru, rázu, protiskluzné vlastnosti, chemickou odolnost. Specifickým požadavkem bývá rychlost zpracování – při rekonstrukcích za provozu je nejdražší odstávka provozu, kterou je proto potřeba minimalizovat.

Dekorativní podlahy vyžadují precizní zpracování, rovinnost ploch, možnost barevných efektů, schopnost čistých přechodů mezi stěnou a podlahou a při napojení různých konstrukcí a materiálů. Na dekorativní podlahy nelze klást požadavky vysoké mechanické ani chemické zátěže.

Materiály, které chceme nyní představit, poněkud překlenují mezeru mezi dekorativními podlahami s nízkou zátěží a průmyslovými bez dekorativního povrchu. Firma Remmers v oblasti dekorativních podlah není žádným nováčkem. Může se pochlubit i mamutími referencemi jako je Westfalenhalle v Dortmundu, kde po ochozech (každý o čtyřech tisících metrů) šlapou denně tisíce návštěvníků, špičkově i desítky tisíc za večer. Jinou dekorativní podlahou je hala překladiště na letišti v Kuala Lumpuru o rozloze několika desítek tisíc metrů čtverečních.

Podobného materiálu bylo ale využito i pro provoz závodu na zpracování ryb ve Skotsku: pro rekonstrukci podlahy v mokrém provozu bylo třeba použít materiál tuhnoucí i při nízké teplotě a vysoké vlhkosti za několik hodin, převrstvený pouze protiskluzným povrchem.

Acolan Fill

Řada samonivelačních epoxidových hmot o výjimečných vlastnostech:

Acolan HardFill pro standardní úkoly vyrovná nerovnosti od 1,3 mm. Nad 3 mm tloušťky vrstvy je možno snížit spotřebu přidáním plniva SelectMix 05, nad 5 mm nerovnosti je výhodnější plnivo SelectMix 08. Balení plniva jevždy přiměřeno balení Acolan Fill – celé balení se míchá s celým balením.

Kromě výše zmíněného Acolan HardFill se nabízí alternativní Acolan FlexFill pro úkoly, kde se očekává ohebnost a tažnost povlaku, a rychle tuhnoucí varianta Acolan QuickFill. Rychle tuhnoucí hmota se používá v kombinaci s kotvicí přísadou Add 01 pro převrstvení pevně držících podlahových dlažeb, například v průmyslových provozech čipři sanaci lodžií panelových domů.

Novum řady Acolan Fill je zkrácený postup - po aplikaci samonivelační hmoty přichází již přímo dekorativní vrstva. Touto vrstvou mohou být:

Polyesterové vločky ve třech různých velikostech, poskytujících tři různé efekty:

  • GranoFlake s efektem napodobeniny hrubozrnné žuly (GranoVlor).
  • Sediment Flocken s efektem arkózy či hrubozrnného pískovce (SediCo).
  • ArtiFlakes střední velikosti, efekt mezi výše uvedenými (ArtiCo).
  • Křemenný písek různé granulometrie.
  • Barevné křemenné písky.

Při zásypu hmot řady Acolan Fill nedochází k propadání křemenného písku do samonivelační vrstvy. Spotřeba je nižší (cca 2 kg/m2, jako u posypu tenkovrstvých povlaků), ale hlavně po ometení vytvrdlého povlaku získáme hladký povrch, který není nutno srovnávat broušením, frézováním nebo tmelením.

Fixační vrstva transparentní pryskyřice Acolan FM Decor dodává dekorativní vrstvě lom světla, zvýrazňující barevný odstín. Jelikož tato pryskyřice nežloutne, jsou i bílé a modré odstíny v trvalých a původních barvách.

Vlastní pochozí vrstvou je polyuretanový lak Acolan ArtiTop. Nabízí se ve třech variantách:

  • Sametově lesklý Acolan ArtiTop sg.
  • Matný Acolan ArtiTop m.
  • Matný s protiskluzovou úpravou Acolan ArtiTop m plus.

Rozdíl mezi úpravou ArtiTop m a ArtiTop m plus spočívá v malém množství přísady Add 250, zajišťující protiskluznost povrchu. Tento jemný elastomerový granulát způsobuje zbrzdění skluzu jakékoli plochy po povrchu laku. Nejedná se o ostrohranné krystaly písku či drti, ale o oblé a měkké částečky ulpělé v povrchu laku. Esteticky se projevuje úprava při pohledu podél vrstvy laku drobnou krupičkou. Při nátěru vrstvy posypané vločkami nebo pískem není rozdíl patrný. Protiskluzné účinky jsou na suchém laku stejné jako pod vodou či pod olejem.

Lak ArtiTop se nenabízí v lesklém provedení: lesk vždy zvýrazní lehké zakřivení podkladu (samonivelační hmoty jsou husté, na sklonech pod 2 % nestékají), jakékoli nerovnoměrnosti zpracování apod. Z hlediska výroby není lesklý lak problémem, pouze o něj není mezi zpracovateli podlahových systémů pro výše uvedené příčiny zájem.

Autor: Remmers
Foto: Archiv autora