Remmers Crete PU – Beton. Nejodolnější průmyslové podlahy všech dob

Průmyslové podlahy, včetně chemicky silně namáhaných podlah v potravinářství a ve výrobě nápojů, kde zároveň platí přísné hygienické požadavky a jsou teplotně namáhané, bývají velmi tvrdým testem. Vyžadují extrémní odolnost a trvanlivost s minimem „kosmetických“ vad, jako jsou vlasové trhliny a podobné jevy, vynořující se s časem. REMMERS CRETE PU-Beton v tomto ohledu překonal horizont požadavků klientů.

Podlahy musí každodenně odolávat různorodým zátěžím, k nimž patří:

  • těžké nárazy a silné údery,
  • vysoké třecí síly,
  • agresivní chemické látky,
  • vysoké teploty, včetně tepelných šoků.

Druh a intenzita zátěže přitom závisí na daném průmyslovém a zpracovatelském odvětví. V potravinářském průmyslu dochází často zároveň k silným mechanickým zátěžím a extrémním teplotám způsobeným použitím horkých kapalin, z nichž mnohé obsahují agresivní látky, např. kyselinu mléčnou nebo octovou.

REMMERS CRETE, tzv. polyuretanový beton (PU-beton) se již mnoho let osvědčuje jako velice vhodný podlahový systém pro různé druhy zátěže. Tento třísložkový systém chrání ideálně podklad před vysokými tepelnými, mechanickými, chemickými a biochemickými zátěžemi. Neobsahuje žádné škodlivé látky pro člověka a zvířata a splňuje tak veškerá platná ustanovení pro podlahové nášlapné vrstvy z nařízení EU a Českých zákonů o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech. REMMERS CRETE PU-Beton je silným a spolehlivým ochranným štítem pro podlahy nejen v potravinářském průmyslu, výrobnách nápojů a velkokuchyních, ale také v dalších průmyslových odvětvích a všude tam, kde je potřeba, aby podlaha spolehlivě čelila většímu zatížení.

Přehled systémů REMMERS CRETE

Název systémuDruh systémuPenetraceZákladní vrstvaPosypový materiálPečetící vrstvaTloušťka vrstvyTepelná odolnostTřída R faktor V
TF Floor CR 60Pečetící nátěrCRETE TF cca 0,4 kg/m2CRETE TF 0,5 mm min. 0,4 kg/m2<0,5 mm60 °CR 9
SR Floor CR 60Sypaný pečetící nátěrCRETE TF cca 0,4 kg/m2Křemičitý písek 0,3–0,8 mm cca 4 kg/m2CRETE TF min. 0,8 kg/m2cca 1 mm60 °CR 11 * V 04
SL Floor CR 80Litá stěrkaCRETE TF cca 0,4 kg/m2CRETE SL cca 6 kg/m2cca 3,5 mm80 °CR 9
SC Floor CR 90Ručně hlazená stěrkaCRETE TF cca 0,4 kg/m2CRETE RT cca 12 kg/m2cca 6 mm90 °CR 10
SR Floor CR 100Sypaná stěrkaCRETE SL cca 0,3 kg/m2CRETE SL cca 6 kg/m2Křemičitý písek 0,3–0,8 mm cca 4 kg/m2CRETE TF min. 1 kg/m2cca 6 mm100 °CR 12 * V 04
SR Floor CR 120 Varianta 1Sypaná stěrkaCRETE TF cca 0,4 kg/m2CRETE BL cca 14 kg/m2Křemičitý písek 0,3–0,8 mm cca 4 kg/m2CRETE TF min. 1 kg/m2cca 9 mm120 °CR 13 * V 04
SR Floor CR 120 Varianta 2Sypaná stěrkaCRETE TF cca 0,4 kg/m2CRETE BL cca 14 kg/m2Mandurax Brite 0,3–0,8 mm cca 4 kg/m2CRETE TF min. 1 kg/m2cca 9 mm120 °CR 13 * V 04
SC Floor CR 130Ručně hlazená stěrkaCRETE TF cca 0,4 kg/m2CRETE RT cca 18 kg/m2cca 9 mm130 °CR 10
* V závislosti na posypovém materiálu a spotřebě pečetícího nátěru můžeme dosáhnout různých tříd protiskluznosti (třída R) a volných prostorů v reliéfním povrchu (faktor V).

Speciální vlastnosti pro individuální požadavky

Každé průmyslové a zpracovatelské odvětví klade individuální požadavky na podlahy. Produkty REMMERS CRETE jsou perfektním ochranným systémem povrchu pro četné extrémní požadavky.

Odolnost vůči teplotám

První motivací pro použití podlahy REMMERS CRETE je požadovaná odolnost vůči vysokým teplotám a teplotním šokům. Podle ní se určuje skladba a hlavně tloušťka vrstvy podlahového systému.

Odolnost vůči chemikáliím

Ocet, horký olej, horka voda nebo kyselina mléčná – každé odvětví pracuje s jinými chemikáliemi, které velmi namáhají podlahu. Podlahy REMMERS CRETE spolehlivě zaručují nejvyšší odolnost vůči agresivním chemikáliím.

Mechanická odolnost

Mechanická odolnost je důležitým kritériem pro výběr správné podlahy. Aby podlaha trvale sloužila, je třeba v silně namáhaných oblastech použít správnou podlahu, jaké poskytuje systém REMMERS CRETE.

Potravinářská nezávadnost

Produkty systémů REMMERS CRETE nevylučují žádné složky ohrožující zdraví lidí a zvířat. Při pokládání nemusí být přerušeny výrobní a zpracovatelské procesy ve vedlejších prostorách.

Chuť a vůně potravinářských výrobků

Chuť a vůně potravin a krmiv přicházejících do styku se systémy REMMERS CRETE nejsou nijak narušeny.

Nařízení EU a českých zákonů o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech

Systémy REMMERS CRETE odpovídají platným ustanovením nařízení EU a zákonů o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech, jakož i vyhlášce o spotřebních předmětech.

Hygiena a čištění

Hygienické standardy v potravinářské výrobě se stále zpřísňují. V důsledku toho se „zostřují” i účinky čisticích prostředků. Díky vysoké odolnosti vůči chemikáliím lze systémy REMMERS CRETE čistit i vysoce účinnými čisticími prostředky.

Protiskluznost

Mokré prostory, tak časté v potravinářských provozech, ohrožují bezpečnost pracovního prostředí. Na základě požadavků směrnic o pracovištích ASR A1.5/1.2 je třeba definovat potřebné třídy protiskluznosti, případně potřebný prostor pro odvod vody. Systémy REMMERS CRETE nabízejí vhodné profily silně matných povrchů, od hladkých až po strukturované.

Časová náročnost a trvanlivost

Přerušení výroby v důsledku nově nanášených podlahových krytin je časově i nákladově náročné. Velkou část systémů REMMERS CRETE lze provést i během víkendu. Prostoje se tak redukují na minimum při zachování co nejvyšší trvanlivosti.

Všechny produkty REMMERS CRETE jsou třísložkové a skládají se z polyuretanové pryskyřice, představující polyolovou emulzi na vodní bázi (složka A), polymerního tužidla (složka B) a suché směsi speciálních plniv (Složka C).

Každá směs speciálních plniv obsahuje kromě reaktivních plniv (mj. cement), urychlujících reakce mezi složkami A a B, také různé podíly a zrnitostí nereaktivních plniv. Polyolová emulze reaguje jednak s reaktivními plnivy, jednak s polymerním tužidlem a vytváří tzv. polyuretan-beton. V důsledku této komplexní reakce vzniká mimořádně odolná hmota.

Struktura povrchu je určována typem stěrky, způsobem zpracování a volitelným posypovým materiálem, který se sype na čerstvou vrstvu. Vzácností těchto systémů je, že od penetrace až po pečetící vrstvu se užívá stejný systém pojiv s reaktivními plnivy. Použitá nereaktivní plniva se liší v závislosti na tloušťce vrstvy a postupu nanášení a jsou vždy plně vázána v matriční mřížce. Obdobně to platí i pro posypový materiál, který klesne do základní vrstvy a je trvale fixován následně provedeným pečetícím nátěrem.

Použití a zatížitelnost vytvořeného systému jsou charakterizovány velmi vysokou chemickou, mechanickou a tepelnou odolností, která však závisí rovněž na celkové tloušťce výsledné vrstvy, která musí odpovídat velikosti zátěže.

Autor:
Foto: Archiv firmy