Propojení centra Ostravy s Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice aneb Pod Žofinkou

Jsou města, která se rozšiřují směrem do volné přírody, a jsou města, jež využívají proluky, industriální i jiné budovy a velké prázdné plochy k smysluplné obnově a zástavbě. Mezi ty druhé patří Ostrava, která v tomto směru postupuje cílevědomě. O dalších plánech s městem hovořili v polovině června v sále bývalého plynojemu Gong s veřejností přední architekti a politici. Šlo konkrétně o propojení centra krajské metropole s Dolní oblastí Vítkovice (DOV).

Každá lokalita města má svůj místní název. V tomto případě to je Pod Žofinkou, protože zde dříve stály SofienHütte, pojmenované po Sophii, arcivévodkyni rakouské, celým jménem Sophie Friederike Dorothee Wilhelmine. Lidovější název Žofinka se rozšířil mezi hutníky ve druhé polovině 20. století.

Strůjci současné i budoucí podoby industriální Dolní oblasti Vítkovice jsou architekt Josef Pleskot a Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding. K osobě Pleskota si dovolujeme připomenout udělenou cenu Architekt roku 2014 za návrh vítkovického Světa techniky a letošní Cenu města Ostravy za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti architektury. Je až neuvěřitelné, jaký má tento tělem a duší jihočeský rodák vztah k Ostravě. Vyjadřují to i jeho slova v pamětní knize: "Ostrava se stala městem mé profesní dospělosti a zároveň se tím proto obtiskla v mém srdci". Na jednom z panelů nové výstavy v přízemí Gongu čteme další jeho vyjádření: "Nežasnu nad tunami železa, jako romantičtí obdivovatelé industriálních staveb, stejně tak nežasnu nad zdivem, ze kterého je utvořen například barokní klášter. Obdivuji a uctívám všechny historické stavby, které neopustil život."

Zřejmě první novou stavbou, která coby součást zmíněného propojení bude letos postavena a potěší chodce, cyklisty i bruslaře, je lávka z pravého břehu řeky Ostravice do areálu dvacetileté národní kulturní památky DOV. Má tyto technické parametry: délka 550 metrů, šířka čtyři metry, přemostění zavěšené na ocelových lanech, střední vetknutý pilon výšky 28 metrů, zábradlí z nerezové sítě, horní madlo doplněno vodicí tyčí pro nevidomé, nasvícení připomínající měsíční svit. Dodejme, že z bočního pohledu má mít tvar písmene A.

Navržená struktura zástavby nyní téměř pustého území Pod Žofinkou, reflektuje výraznou horizontálu obvodových budov a výškové stavby. Tramvajová síť bude prodloužena až do Slezské Ostravy. Nová městská osa od pavilonu A výstaviště Černá louka k BMW Ostrava ve Vítkovicích bude měřit přesně jednu míli – 1,609 km. Najdete zde veškerou občanskou vybavenost, služby, sportoviště, zeleň..., vše pro život a práci několika desítek tisíc nových obyvatel. Výstavba bude zahájena po roce 2031, kdy končí smlouva s pořadateli obřího čtyřdenního hudebního festivalu Colours of Ostrava s denní návštěvou i přes padesát tisíc lidí, konaného každého července právě v prostorách DOV.

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: archiv Města Ostrava