První národní konference ČK LOP

Ve spolupráci s renomovanými odborníky v oboru lehkých obvodových plášťů proběhla pro pozvanou odbornou veřejnost dne 15. května 2008 v Praze první národní konference České komory lehkých obvodových plášťů (ČK LOP) na téma lehké obvodové pláště.

Konference se zúčastnilo nejméně 300 pozvaných lidí (investoři, architekti, projektanti, zástupci stavebních společností, zpracovatelé, kteří se podílejí na realizaci lehkých obvodových plášťů), kteří si vyslechli řadu zajímavých přednášek. Hlavními partnery konference byly společnosti Promat Praha s.r.o., Izolas s.r.o., Hochtief Development a.s., Průmstav a.s., partnery byly společnosti Hueck+Hartmann Aluminium s.r.o., Hydro Building Systems – Wicona, Reynaers Systems, spol. s r.o., Schüco International org. složka.

Přednášky byly na následující téma

  • Budoucnost posuzování shody stavebních výrobků v rámci členských států EU (Ing. Jiří Sobola, ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha a.s.)
  • Energetické vlastnosti obvodových plášťů (Ing. Jaroslav Šafránek, vedoucí divize tepelné techniky – Centrum stavebního inženýrství, a.s.)
  • Neprůzvučnost obvodových plášťů (RNDr. Josef Vrána, CSc., vedoucí divize akustiky – Centrum stavebního inženýrství, a.s.)
  • Napojení otvorových výplní a obvodového pláště na stavební konstrukci (Doc. Ing. Václav Hájek, CSc. fakulta stavební ČVUT, katedra konstrukcí pozemních staveb)
  • Požární ochrana budov (plk. Ing. Zdeněk Hošek, vedoucí oddělení technické prevence MV, GŘ hasičského záchranného sboru)

Závěr

Na závěr akce následovala diskuze. Zúčastnění hosté dostali slib, že v dohledné době po konferenci vyjde i sborník, který jim bude zaslán a kde budou všechny přednášky zaznamenány.

Krátce o ČK LOP

Česká komora lehkých obvodových plášťů vznikla v červnu 2007 a založilo ji 18 významných firem1 z řad výrobců prosklených plášťů a jejich dodavatelů. Činnost zahájila na konci srpna. Již od počátku se snaží podporovat kvalitu výrobku a vysokou odbornou úroveň dodavatelů lehkých obvodových plášťů. Spolupracuje s nejlepšími českými i zahraničními odborníky a zároveň sleduje úroveň navrhování a provádění konstrukcí členy ČK LOP. Spolupracuje s nimi při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti, dbá na informovanost svých členů v oblasti předpisů, nařízení, norem a novinek v oboru. Snaží se řešit konkrétní úkoly s LOP spojené. Informuje širokou odbornou veřejnost o změnách v legislativě, nových výrobcích. Pomáhá s nastavením jasných pravidel výběrových řízení a kontroly kvality dodávek. Přijímá nové členy2.

Sekce společnost ČK LOP

ČK LOP má tři sekce a ty mají za úkol pomoci členům ČK LOP s řešením problémů, s nimiž se při realizaci svých zakázek setkají a na jejichž řešení jim nestačí vlastní síly.

  • Technická sekce – vedoucí technické sekce Ing. Milan Zápotocký
  • Sekce posuzování shody – vedoucí sekce posuzování shody Ing. Zdeňka Bláhová
  • Právní sekce – vedoucí právní sekce: JUDr. Alena Chmelíková

Dalším úkolem všech tří sekcí je být nápomocny při přípravě dokumentů ČK LOP.

1 ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o., ALUFRONT, s.r.o., BR-INVEST spol. s r.o., FENESTRA WIEDEN s.r.o., Hueck+Hartmann Aluminium s.r.o., Hydro Building Systems spol. s r.o., KOVOVÝROBA JAROŠ, a.s., MECHANIKA, a.s., NEVŠÍMAL, a.s., OK mont – STM, spol. s r.o., PRŮMSTAV, a.s., PS BRNO, s.r.o., REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o., SCHÜCO International KG, organizační složka, SIPRAL a.s., SKANSKA CZ a.s., VEKRA, spol. s r.o., VJAČKA spol. s r.o.
2 11.12.2007 byli přijati dva noví členové – společnost Hella stínící technika s.r.o. za řádného člena, společnost Tremco-Illbruck s.r.o. za přidruženého člena. 6.2.2008 přibyl nový přidružený člen – společnost Pulco a.s. Dále za řádného člena byla dne 2.4.2008 přijata společnost Sapa, s.r.o a dne 16.4.2008 společnost Dafe Plast Jihlava.
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Helena Hejhálková