Foto: Zdeněk Svoboda

Rekonstrukce bývalé ředitelské vily na Landeku

Každý podle názvu vytuší, že jde o honosné sídlo hodné ředitelů, ale ne každému je srozumitelný název Landek. To hned stručně objasníme: v ostravské čtvrti Petřkovice, nad soutokem řek Odry a Ostravice, se vypíná vrch Landek. Jde o národní přírodní památku s největším hornickým muzeem, značenou naučnou stezkou, sportovišti a dřevěnou rozhlednou. Právě zde, u silnice vedoucí ke kapli hornické patronky Barborky a havířské hospodě Harenda, stojí zmíněná vila.

K samotnému jejímu původu, rekonstrukci a následnému využití máme tyto technické poznatky: z vnějšího pohledu na plášť budovy je patrný palácový novoklasicimus, vyvážená kompozice bočních rizalitů, symetrie sloupoví a vstupního dvojramenného schodiště splňující její stylový reprezentativní charakter.

Vila byla postavena v roce 1919. Je zděná, má střechu krytou falcovaným plechem, stříšky s pálenou bobrovkou, klempířské prvky z pozinku, okna dřevěná špaletová, omítku klasickou. Zatímco exteriér budovy na rekonstrukci čeká, interiéry mají generální obnovu za sebou. K tomu můžeme sdělit:

Foto: Zdeněk Svoboda

V prvním NP byla odstraněna betonová mazanina včetně polystyrenu až na základovou desku, zavedena nová ležatá kanalizace v podloží, vybetonovány pásy po výkopech. Dále byla instalována nová tepelná izolace EPS 100S a cementový potěr Clemvel 25 Mpa. Ve druhém NP zůstala částečně stávající podlaha z OSB na dřevěném roštu, v dalších místech přibyla stejná, leč nová podlaha, a v koupelnách betonová mazanina včetně KARI.

V celém objektu jsou nové rozvody, přípojka plynu, vody, dešťové i splaškové kanalizace. Centrální vytápění zajišťují desková otopná tělesa plynovým kotlem (ta slouží i pro ohřev vody). Hlavní rozvaděč elektrické energie je v technické místnosti, bytový rozvaděč se svým měřením má každý apartmán včetně požárních čidel. Došlo i na výměnu pojistkové skříně.

Ze zásahů do svislých a vodorovných konstrukcí: Dozdívky po otvorech jsou z betonových tvárnic, nové dělící konstrukce z SDK, opláštění je většinou dvojité a s vatou, podhledy sádrokartonové a dřevěný trámový strop je s násypem. V obvodovém zdivu, kterému původně chyběla dostatečná tloušťka, se zateplovalo pomocí SDK předstěny s vatou. Větrání je provedeno na fasádu a nad střešní rovinu pomocí radiálních ventilátorů s klapkou, potrubí spiro. Okna se pouze repasovala, do jejich vnějších křídel byla vložena izolační dvojskla. Střešní okna jsou nová.

Takto bylo rekonstruováno 11 apartmánů, každý s koupelnou a kuchyňkou, rozlohy od 37 do 55 m2. Veřejnosti budou prostory otevřeny v červenci 2021. Ubytovaní se mohou vžít, při pohledu na blízkou těžní věž dolu Anselm - Eduard Urx a sfárání, do role ředitelů řídících těžbu černého uhlí v celém ostravskokarvinském revíru. Nevěříte? Věřte! Těšíte se? Přijeďte!

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda