Ruukki na cestě k nejžádanějšímu poskytovateli řešení na bázi kovů ve stavebnictví a strojírenství

Současným cílem Ruukki je stát se dodavatelem řešeních pro stavební a strojní inženýrství. Hlavními trhy jsou pro společnost Skandinávské země, Pobaltí a Středovýchodní Evropa. Na podzim roku 2003 Ruukki změnila svou strategii. Cílem bylo rozšíření aktivit společnosti z výrobce tradičních produktů z oceli na poskytovatele komponentů, systémů a řešení na klíč na bázi kovů, šitá pro potřeby zákazníka ve stavebnictví a strojírenství.

Společnost dříve operovala pod různými korporátními a produktovými značkami, jako například Rautaruukki, Rannila, Asva nebo Gasell. Dnes Ruukki sjednotila své zkušenosti pod jedinou značku na všech trzích.

Společnost Ruukki operuje ve 22 zemích a zaměstnává 11 000 lidí. Vloni vykázala vynikající výsledky. Čistý obrat vzrostl meziročně o 21 % na euro 3.6 mld. a operativní zisk byl 475 mil. Zisk před mimořádnými náklady a zdaněním byl 430 mil. Operativní zisk dosáhl rekordních čísel a i ziskovost Ruukki se meziročně zvýšila.

Od komponentů k systémům a řešením

Ruukki dodává svým zákazníkům komponenty, systémy a kompletní řešení; širokou škálu oceli, nerez oceli, hliníku a dalších materiálů ve standardních a prefabrikovaných výrobcích. Společnost též poskytuje služby v logistice a skladování. Rozsáhlé zkušenosti svých zákazníků a široká škála produktů a služeb tvoří pevný základ pro rozvoj a poskytování řešeních.

Ve stavebnictví Ruukki poskytuje systémy a komponenty jako jsou například fasády, nosné profily, střešní systémy, základy budov; kompletní řešení jako kompletní základy, konstrukce a opláštění pro jedno a vícepodlažní budovy nebo zvukové bariéry pro dopravu. Ruukki má hluboké poznatky a zkušenosti s dodávkami komponentů, systémů nebo kompletních dodávek pro logistická centra, maloobchod a průmyslové budovy, kanceláře a hotely ve Skandinávii, Pobaltí, Středovýchodní Evropě, Rusku a Ukrajině.

Hlavní důraz ve strojním inženýrství je na zdvihací a manipulační technologii či dopravní zařízení, kde Ruukki dodává například kabiny pro mechanické stroje. V rámci strojírenství Ruukki operuje též v sektoru lodní a námořní dopravy a dále v průmyslu dřeva papíru a celulózy.

Nedávný vývoj

Rychle se měnící trh vyžaduje jak flexibilitu, tak sílu. Tajemství Ruukki spočívá v jejích profesionálně školených zaměstnancích a ve vlastních materiálních zdrojích. Ruukki též využívá širokou síť subdodavatelů.

Akvizice a restrukturalizace činností v letech 2004 - 2005 jsou důsledky implementace nové strategie. Například na poli stavebnictví Ruukki zvýšila svůj podíl v polském Metalplast na 99,8 % v červnu 2005. Díky transakci se Ruukki stala jedním z leaderů v dodávkách sendvičových panelů s jádrem ze skelné vlny v Evropě. Akvizice též posilnila dodávky Ruukki a služby zejména v komerčním stavebnictví, ve strategicky důležitých trzích Středovýchodní Evropy, Pobaltí a Ruska.

More with metals

Příslib značky vykrystalizoval v heslo Ruukki - more with metals. Ruukki je více než dřívější nezávislé korporátní a produktové značky. Je více než pouhým součtem svých částí. Ruukki je především více než výrobce kovů nebo dodavatel materiálu. Příslib reflektuje závazek a postoj, protože Ruukki aktivně vyhledává nové role v hodnotovém řetězci svých zákazníků. Způsob tvorby věcí v podání Ruukki je ve své podstatě snahou konkurovat materiálům, přeměnit své know-how na řešení a úzce spolupracovat společně se zákazníkem.

Skutečnosti, které jste o Ruukki nevěděli

  • Výjimečná rychlost instalačních pracích u střešních řešeních Ruukki je ilustrována skutečností, že 1 400 m2 střešního opláštění může být realizováno během jediné noci. Toto či další řešení Ruukki založená na kovech byla použita například na letištích Heathrow, Gatwick (Londýn), Vnukovo (Moskva).
  • Ruukki zachránila staré Královské divadlo Carré v Amsterdamu před potopením: staré dřevěné pilíře byly nahrazeny pilířovým řešením Ruukki. I přes omezené pracovní prostory, Ruukki dokázala uskutečnit práci v poloviční době než je obvyklé u podobných projektů s alternativními materiály.
  • Díky smlouvě s Rolls-Royce Marine se Ruukki stává strategickým dodavatelem jednoho z vedoucích světových dodavatelů designu a komponentů pro lodní a offshore průmysl. Ruukki dodává například komponenty pro loďařství.
Pro více informací www.ruukki.com nebo Ing. Lucie Vecková, Marketing coordinator, 257 311 040.
Autor: Ing. Lucie Vecková
Foto: Archiv firmy