S group holding – rok od vzniku a představení developerské divize

Společnost S group holding, a.s. pořádala v Praze dne 31. července 2008 tiskovou konferenci. Na ní se přítomní novináři z celé ČR měli možnost dozvědět zajímavé informace o realizovaných a připravovaných developerských projektech a dále o stavební společnosti SYNER, s.r.o.

Na řadu otázek odpovídali Martin Borovička, generální ředitel S group holding, a.s., a Robert Špott, výkonný ředitel SYNER, s.r.o.

S group holding, a.s.

Developerská, investiční a stavební společnost S group holding, a.s., vznikla k 1. říjnu 2007 odštěpením ze společnosti SYNER, s.r.o., která ale nadále zůstává vlajkovou lodí stavební divize holdingu. Divize v S group holding, a.s., tvoří vedle již zmiňované stavební také developerská, správy majetku, zahraniční a filantropie. S group holding, a.s. v současné době pracuje na realizaci projektů v hodnotě 2,5 miliardy korun a další připravuje v zahraničí. „V prvním roce existence holdingu se podařilo nastartovat slibnou budoucnost, kterou reprezentují miliardové projekty,” řekl generální ředitel S group holding Martin Borovička.

Základní informace o třech připravovaných projektech

Následně jsme se dozvěděli více o třech nejzajímavějších projektech, které S group holding, a.s. rozjíždí. „Jeden projekt se nachází krátce před zahájením, stavět začneme už letos v listopadu. U dvou ostatních jsme zatím vykoupili pozemky a máme zpracované urbanistické i architektonické studie,” uvedl Borovička. Zaměření projektů bude podobné, ale pro nové nájemce či vlastníky bytů to neznamená, že v republice naleznou tři stejné komplexy.

Malý Vinohrad (20 km na jih od Brna)

Lokalita: Pohořelice

Doba realizace: 4.Q 2008–4.Q 2010

Rozloha projektu: cca 15 000 m2

Popis: Projekt počítá s výstavbou deseti bytových domů s celkovou kapacitou 120 jednotek a 127 garážových a parkovacích stání. Výškové osazení domů je řešeno jako bezbariérové, tzn. úroveň vstupního podlaží je ve výšce do 0,5 m nad terénem. Zastavěná plocha všech objektů zaujímá z celkové plochy pozemku 28,5 %. Všechny bytové domy budou vybaveny osobními výtahy, které tak zlepší kvalitu bydlení nejen pro starší obyvatele domů. Objekty mají moderní a kompaktní architektonický design a budou zasazeny do zeleně, která bude oživena vzrostlými stromy.

Malý Vinohrad

Královský Hrádek

Lokalita: Hradec Králové (poblíž továrny PETROF – poznatek redakce)

Předpokládaná doba realizace: 2009–2011

Rozloha projektu: cca 41 000 m2

Popis: Projekt počítá s výstavbou zhruba 400 bytových jednotek včetně příslušných garážových stání a parkovacích stání na pozemku. Součástí komplexu jsou i komerční plochy, ale ty tvoří pouze malé procento z celkové výstavby. Hmotově jsou obytné bloky navrženy tak, aby se jejich výška plynule snižovala k jihovýchodu směrem do zelené části Hradce Králové. Na západní a severní straně pozemku budou situovány spíše deskové domy, uvnitř obytné zóny projekt umístil solitérní objekty. V přízemí těchto domů budou vybudovány předzahrádky.

Třída 1. máje

Třída 1. máje

Lokalita: Liberec

Předpokládaná doba realizace: 2009–2011

Popis: Navrhovaná dostavba vytváří požadovanou uliční frontu směrem do jedné z dopravních tepen města. Nové domy mají klasické trojdělení na parter, čtyři typická patra a úroveň střechy se střešními nástavbami. Návrh v maximálně možné míře respektuje stávající zeleň.

Umístění parkování pod terén nabízí možnost vytvoření kvalitního, zeleného vnitrobloku mezi navrhovanými a stávajícími domy. Nová zeleň je umístěna nejenom v prolukách mezi domy, ale dostává se i do různých výškových úrovní, porůstá fasádu podélných průběžných balkónů a je umístěna mezi lofty formou střešních zahrad.

Pražský kvartál v Nižním Novgorodu

Jedním ze zajímavých developerských projektů je výstavba projektu Pražský kvartál v Nižním Novgorodu, jehož první etapa čítající 120 bytů bude dokončena letos v říjnu. Další část výstavby tohoto projektu byla již zahájena a třetí startuje v příštím roce. Celkový objem této zakázky činí 2,1 miliardy Kč

Z otázek vybíráme

Proč jste vybrali výše zmíněné lokality?

Stejně jako konkurence vidíme příležitost ve vlastní bytové výstavbě, která je doplněna o komerční nebo kancelářské prostory. Po takových je největší poptávka ve velkých městech a v jejich okolí, proto jsme zvolili široký záběr od Brno, přes Hradec Králové až do Liberce.

Budete zde budovat i malometrážní by ty?

Ano. Stavíme takové byty, po kterých je poptávka.

V projektech věnujete mnoho čtverečních metrů parkovacím plochám. Proč?

Vycházíme z reality. Dnes není výjimkou, aby v rodině byly dva i více vozů a s těmi je potřeba někde parkovat.

Zmínili jste, že řadu projektů stavíte mimo ČR. Jak řešíte skutečnost, že koruna vůči dolaru tzv. posiluje?

Při developerském projektu se musíme jistit. Financování běží v místní měně, abychom rizika minimalizovali.

Diplom 100 Nej

SYNER – člen TOP 10 stavebních firem v ČR

Stavební společnost SYNER, s.r.o., se podle nejnovější ukazatele projektu 100 Nej.../největší a nejúspěšnější firmy v ČR/ zpracované sdružením Toppress umístila na osmém místě v odvětví stavebnictví v ČR a dlouhodobě je SYNER největší stavební firmou Libereckého kraje. „Je to pro nás zatím největší úspěch. Zatím jsme se v naší sedmnáctileté historii nejčastěji pohybovali v první patnáctce. Současná osmá příčka je pro nás výzvou do dalších let,” řekl výkonný ředitel SYNER Robert Špott.

1 Zpracováno z tiskových podkladů společnosti S group holding, a.s.
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv firmy