Sanace plísní napadených fasád na sídlišti Brno-Líšeň

Přestože kontaktní zateplovací systém (ETICS) je znám v Evropě již od 70. let minulého století, s jeho používáním v ČR se započalo až o 20 let později. Mezi průkopníky tehdy patřil i pan Luděk Holík. Dnes majitel firmy Holík Stav s.r.o., který ve spolupráci s panem Janem Drdlou provádí řadu kvalitních stavebních prací . Firma DMG obchodní a stavební s.r.o., jejímž majitelem je pan Jan Drdla se úspěšně zabývá stavební činností již od roku 1988.

Jednou z nich je rekonstrukce panelových domů v Brně-Líšeň. Do Brna jsme se tedy vypravili, abychom se od uvedených odborníků dozvěděli, na čem všem záleží, aby se rekonstrukce povedla, a jak má kvalitní rekonstrukce vypadat.

Pan Holík nám uvedl několik nejdůležitějších faktů. Předně je potřeba pracovat s řemeslníky s odbornou dlouholetou praxí, kteří se pravidelně školí na nové technologie a materiály. Rekonstrukce fasádního systému se provádí za použití kvalitního a uceleného systému, který je zárukou funkčního a vzhledného díla.

Dalším důležitým požadavkem na provádění kvalitního díla je i kvalitní partner. Ať se jedná o spolehlivého subdodavatele nebo solventního objednatele.

Sanace plísní na bytových domech Brno-Líšeň

Investor: Správa majetku Líšeň
Adresa objektu: ul. Popeláková, Brno Líšeň (zde rekonstrukce probíhá od dubna 2013); ul. Puchýřova, Brno Líšeň (rekonstrukce proběhla v termínu 5–11/2012)
Realizační firmy: DMG OBCHODNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Holík Stav s.r.o.

A co se týká materiálů a systémů? Když pan Holík se zateplováním začal, pracoval s různými materiály. A nebyly špatné. Časem však přešel na materiály od firmy Český Caparol. Důvod byl prostý. Má široké technické zázemí a dlouhodobou zkušenost ze svého více než 50tiletého působení v Německu a později v jiných zemích vč. České republiky.

Caparol nabízí ucelený a kvalitní systém, který je důkladně otestovaný před uvedením na trh a prověřený i ostrou praxí. Konkrétně Český Caparol nám také pomáhá včas dodat veškeré materiály na rekonstrukci a před zahájením rekonstrukcí také zpracuje důkladnou objektovou analýzu. To nám šetří mnoho času a my se tak můžeme věnovat tomu, co umíme.

Celkový vzhled jednoho z domů před regenerací

Co má klasická objektová analýza za úkol a co obsahuje

Objektová analýza má za úkol na základě informací vlastníků o bytovém panelovém domě navrhnout rozsah oprav a modernizací a je podkladem pro zpracování projektu. Výsledkem analýzy je následný seznam opatření, která budou zohledněna v projektu pro ohlášení stavebnímu úřadu, v prováděcím projektu, popřípadě pro zabezpečení úvěru v souladu s Nařízením vlády č. 468/2012 Sb. Objektová analýza obsahuje základní charakteristiku objektu, popis výchozího stavu, zevrubný popis stavby.

Zašpiněná omítka s biotickým napadením řasami a plísněmi, soudržná

Jak vypadala objektová analýza domů v Líšni

Panelové domy v Brně Líšeň byly již regenerovány před více než deseti lety. Od té doby se ale na mnohých místech objevily plísně, lidem do balkonů zatékalo, místy došlo k poškození fasád a barva na fasádách dávno ztratila svůj „lesk”. Před opravami domů č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 v Brně Líšeň, v ulici Puchýřova, byl vypracován podrobný posudek s názvem „Znalecký posudek na hodnocení plísní ve vzorku omítek domů”. A výsledky pro obyvatele nebyly dobré. Kultivační analýzou se zjistilo, že všechny domy měly na omítkách bakterie, kvasinky a plísně. Dominantními plísněmi se staly plísně rodů Cladosporium a Penicillium. Proto bylo doporučeno mikroorganismy z omítek odstranit vhodným přípravkem s ověřeným baktericidním, fungicidním a algicidním působením. Při práci dodržovat bezpečnostní pravidla (respirátor, rukavice a ochranný oděv).

Poškození až po základní vrstvu s tkaninou, nesoudržná omítka, odpadávající ze základní vrstvy

Jak plísně rodu Cladosporium a Penicillium působí na lidi

Všichni víme, že plísně a řasy na fasádách nepůsobí vzhledně a zdraví obyvatel nikterak nepřispívají. Estetický důvod však není tím nejdůležitějším. Největším rizikem je, že plísně vdechujeme. Konkrétně spory, což jsou mikroskopické rozmnožovací částice plísní, které se při růstu uvolňují a šíří se vzduchem stejně jako prach. Spory se usazují v dýchacích cestách a u mnohých lidí způsobují alergické a následně astmatické záchvaty. Uvedené druhy plísní mohou příležitostně způsobovat i některá další onemocnění lidí. Například nemoci kůže, rohovky oka nebo záněty vnitřních tkání oka. Výskyt zdravotních obtíží vždy závisí na imunologickém stavu člověka a na dávce (množství spor v prostředí) mikroskopických vláknitých hub. A mezi nejznámější alergeny patří právě plísně rodů Cladosporium a Penicillium, které byly zjištěny ve vzorcích omítek domů v ulici Puchýřova v Brně.

Detailní pohled na dodatečné zateplení ostění v průběhu rekonstrukce

Jak a čím se plísně a řasy z fasády odstraňovaly

Nejdříve se fasáda při dodržování všech pravidel bezpečnosti a ochrany životního prostředí omyla tlakovou vodou – max. 60 bar a 60 °C a nechala se dostatečně vyschnout. Následovala likvidace plísní a řas 1× neředěným biocidním nátěrem Capatox a opět se nátěr nechal řádně vyschnout. Potom se provedl základní nátěr – Amphisilan LF koncentrát. První nátěr fasádní barvou AmphiSilan Plus (výrobce doporučuje špičkovou renovační barvu Carbosol Compact1), na základě dohody s investorem zde byla zvolena ekonomičtější varianta kvalitní čistě silikonovou barvou AmphiSilan s obdobnými vlastnostmi), závěrečný nátěr opět fasádní barvou AmphiSilan.

Rekonstruované domy dostaly atraktivní vzhled

Použité výrobky na rekonstrukci od firmy Český Caparol

  • Capatox – biocidní přípravek s dlouhodobou účinností pro likvidaci plísní a řas,
  • AmphiSilan LF koncentrát – penetrace pod silikonové barvy,
  • AmphiSilan Plus – silikonový nátěr s nanostrukturou na bázi silikonových pryskyřic, nízká citlivost vůči špinění, velmi vysoká vodoodpudivost (w << 0,08 kg.m2.h0,5) a současně paropropustnost (sd cca 0,05), velmi dobrá kryvost a zpracovatelnost.

Poškozené části zateplení byly opraveny systémově stěrkovými tmely Capatect 186M s vložením odpovídající systémové skelné tkaniny a následně po provedení penetrace pod omítku natažení silikonovými omítkami Capatect Reibeputz SH (opět čistě silikonové produkty na bázi silikonových pryskyřic).

Celkový pohled na dům po rekonstrukci

Závěr

Fotografie dokumentují, jak se rekonstrukce vydařily. Určitě je dobré pochválit, že se kolem všech oken provedlo dodatečné zateplení ostění a tím se do budoucna eliminoval výskyt poruch v těchto partiích. Za zmínku stojí i barevné řešení objektů, jež nelze přehlédnout. Jak jsme se dozvěděli, původně měla být provedena oprava podle původních barev. Stavební firma ve spolupráci se zástupcem objednatele dospěla ke společnému názoru o vhodnosti zvýraznit okenní ostění. Tím se vzhled panelového domu změnil na stavbu moderní a architektonicky výraznou. A na to některé neopravené domy v Líšni ještě čekají.

Zvýrazněné ostění zcela změnilo vzhled objektu

Nutno však podotknout, že nestačí jenom kvalitní materiály a provedení, aby rekonstrukce dlouho vydržela. Důležitá je i následná péče o opravený objekt, tedy jeho průběžné ošetřování a údržba. A nelze opomenout ani prevenci před poničením. Mezi základní, časově a finančně nenáročnou, patří například ořezání všech stromů a keřů v přiléhavé blízkosti fasád objektů.

1 Carbosol Compact je fasádní barva na bázi silacryl-silikonové emulze s nanostrukturou, plněná uhlíkovými vlákny, extrémně hydrofobní, schopnost překrýt trhliny, vysoce paropropustná, dlouhodobá ochrana fasády.
Autor:
Foto: Josef Černý, Helena Hejhálková