Šikmá střecha – střešní okno nebo vikýř

Obytné místnosti musí mít denní světlo, které je zabezpečeno okny. Okno je velmi problematickým místem ve stavebních konstrukcích z hlediska tepelných ztrát v zimě a tepelných zisků tepla v létě. Okny se přivádí v létě největší množství tepla, ale zároveň se jimi v zimě nejvíce tepla odvádí.

Splnit tyto požadavky je velmi obtížné, a proto vyvstává již při projektovém návrhu otázka – čemu dát přednost? Aplikovat střešní okno do roviny střechy, nebo aplikovat vikýř se svislým oknem. Každé řešení má své pro a proti.

Střešní okno

Střešní okno v rovině střechy je rychlé a jednoduché řešení, jak prosvětlit podkrovní prostory. Je pravdou, že při montáži střešních oken se objevuje nejvíce chyb v napojení parozábrany na rám okna s následnou kondenzací. V letním období je střešní okno vystaveno extrémní sluneční expozici, čímž dochází k přehřívání interiéru. Při použití minerální izolace je poměrně hluboké ostění, z důvodu velké tl. minerální izolace, a do místnosti dopadá málo světla. Okno vykazuje výrazné tepelné mosty, a proto není doporučeno pro pasivní domy a není ideálním řešením pro nízkoenergetické domy.

Obr. 1: Tepel.most ul. Šikmá
Obr. 2: Střešní okno vada parozábrana

Střešní vikýře

Střešní vikýře mají okno ve svislé poloze a fungují stejně jako okna ve fasádě. Svislá okna umí zajistit lepší tepelnou stabilitu v interiéru, než okna střešní. Splňují požadavky pro zimní i letní období. Montáž je složitější, ale z hlediska řešení detailů napojovacích spár je méně rizikovým řešením. Pro nízkoenergetické a pasivní domy jsou vhodné vikýřové sendvičové systémy.

Společnost Puren se zabývá problematikou zateplování budov a součástí výrobního programu jsou i střešní sendvičové vikýřové systémy pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vikýře jsou vyráběny jako stavebnice, složené z jednotlivých dílů umožňující snadnou přepravu. Na stavbě se vikýře smontují do požadovaného tvaru.

Obr. 3: Vikýř ul. Mánesova

Požadavky ČSN 73 0540: 2011 – Tepelná ochrana budov a tepelná stabilita místností

Norma požaduje, aby vnitřní prostor na konci své doby chladnutí vykazoval pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období max. o 3 °C. V letním období je požadována nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti +27 °C. Rodinné domy, bytové domy a ostatní budovy k pobývání osob (např. internáty, domovy důchodců apod.) se mají navrhovat tak, aby nebylo potřebné zabezpečovat tepelnou pohodu během letního období klimatizací.

Z hlediska intenzity slunečního záření a prohřívání interiéru jsou svislá okna výhodnější. Správný návrh umístění okna je vidět na obr. 3. V létě je slunce vysoko na obloze, a proto je vhodné využít střešních říms. V zimě je slunce nízko na obloze a jeho tepelný tok je žádoucí.

Vikýřové systémy

Střešní prefabrikované vikýře umožňují lepší využití podkrovního prostoru bez ohledu na sklon střechy. Okna nám poskytují přirozený výhled, můžeme pod nimi stát vzpřímeně, poskytují snadnou údržbu a obsluhu. Sendvičová lepená konstrukce je složená z vnitřního PIR jádra a OSB desek na obou stranách. V závodě se vyrobí prefabrikované samonosné panely, které se na stavbě smontují do požadovaného tvaru. Díky vnitřnímu izolačnímu jádru PIR mají stěny a střecha vikýře vynikající tepelně izolační vlastnosti při malé tloušťce stěny. Při tloušťce stěny 184 mm je součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K.

Detail osazení vikýře

Provedené měření chování zateplené šikmé střechy s nadkrokevní izolací puren PIR Protect s oboustranným hliníkovým povrchem, větranou vzduchovou mezerou pod pálenou skládanou krytinou v letním období a při laboratorním testu ukázalo velmi příznivé chování PIR izolace z hlediska průběhu teplotní křivky a vnitřní teploty. Byly splněny normové požadavky.

Autor: Ing. Luděk Kovář
Foto: Archiv firmy