SIOPOR - lehké řešení Vašeho bydlení

Stavební veletrhy 2006 v Brně potvrdily rostoucí poptávku po kvalitních, trvanlivých a hlavně ekologických materiálech, které zajistí požadovaný komfort bydlení. Jeden z hlavních požadavků klienta, ať už na stavbu nebo rekonstrukci, tepelná pohoda v jednotlivých obytných místnostech pokud možno bez kompromisů. Jak se ukázalo, s tímto problémem se dokáže lehce vypořádat materiál SIOPOR, jež je na našem trhu stále pro řadu investorů novinkou.

Tento materiál dokáže zateplit konstrukce bez tzv. „vedlejších nežádoucích účinků". Mezi tyto, pro nás nepříjemné vlastnosti, patří nedostatečná prodyšnost zateplené či tepelně izolační konstrukce a také větší či menší samovolné vylučovaní jedovatých a zdraví škodlivých látek do okolního prostředí. Tyto látky v konečném důsledku působí na obyvatele a mohou až poškozovat jejich zdraví. Další nežádoucí jev je vznik kondenzátu v jednotlivých vrstvách konstrukce a následná tvorba plísní. To, co naopak vítáme, je stálost všech tepelně technických a mechanických vlastností tvaru materiálu a nejlépe po celou dobu životnosti stavby.

Siopor je přírodní materiál vyrobený z křemičitého písku a při výrobě není nijak obohacován toxickými či zdraví nebezpečnými látkami, takže je ani nikdy v budoucnu nemůže vylučovat. Jde o granulát, jež je dodáván ve třech základních frakcích, přičemž ke stavebním účelům nejpoužívanější je frakce 2,5 – 6 mm.

Jelikož jde v podstatě o písek, je z něj možno vyrábět lehčené betony různých pevnostních tříd. Postup při výrobě Siopor-betonu se nijak neliší od výroby klasického betonu. Jen se nahradí písek SIOPORem, smísí se s cementem požadované třídy a vodou. Směs se mísí cca 3 5 minut. Objemová hmotnost betonu začíná na neuvěřitelných 200 kg/m3.

Siopor beton do stropů a podlah

Výborné využití je kromě hurdiskových stropů, také jako podklad pro podlahové vytápění. Místo klasické vrstvy betonu a vrstvy tepelné izolace, nahradíte tyto dvě položky jen jednou a to tepelně izolačním SIOPOR betonem. Ušetříte tím nejen nemalé náklady na konstrukci podlahy, ale i možné technologické potíže, které mohou vzniknout při zhotovování podlahy. Ušetříte někdy cenné milimetry světlé výšky místnosti, ale také spoustu drahocenného času - porovnání technologických lhůt klasické tepelně izolované vrstvené podlahy a podlahy ze Siopor betonu je více než jednoznačné.

Siopor beton má z hlediska zpracování, ošetřování a údržby stejné podmínky, jako známe u standardního betonu. Využívá se jak u stropů, střech, soklů a podlah, ale i jako zahradní dekorativní a dobře tvarovatelný materiál.

Siopor jako zásypový materiál

Siopor je lehoučký materiál s objemovou hmotností od 60 do 80 kg/m3. Proto se hojně využívá jako tepelně a zvukově izolační zásypový materiál. Do vodorovných sendvičových konstrukcí (trámové stropy, šikmé a ploché střechy) svislé stěny (rekonstrukce, novostavby – nízkoenergetické a pasivní domy).

Součinitel tepelné vodivosti je 0,042 až 0,044 W/(mK). Prodyšnost pro vodní páru je u SIOPORU více než dobrá, neboť faktor difúzního odporu je μ = 2 – 4. Při požáru se nemusí zákazník, který si tento materiál vybral k výstavbě svého objektu, obávat, že uvízne či snad uhoří. Siopor je nehořlavý přírodní materiál, který v případě požáru, ze sebe neuvolňuje jedovaté látky, neskapává a nepodporuje tak roznášení a šíření hoření na jiné konstrukce nebo dokonce k zamezení úniku osob z budovy. Dokonce má jedinečné vlastnosti v tom, že při vysokých teplotách uvolňovaných při požáru, začíná absorbovat tuto energii na sebe. Proto nedovolí šíření obrovské tepelné energii na ostatní konstrukce. Třída hořlavosti je A1 čili absolutně nehořlavý a nevylučuje žádný dým.

Kvůli vysokému počtu lidí náchylným k alergiím a různým bolestem hlavy je nutno přizpůsobovat stavby požadavkům lidského zdraví a pohodlí. Proto se dá předpokládat, že se lidé budou o kvalitní výrobky jako je 100 % ekologický materiál SIOPOR zajímat v čím dál větší míře.

Autor: Ing. Petr Novák
Foto: Archiv firmy