SketchUp – program, který stojí za to vyzkoušet

SketchUp je modelář určený pro zpracování jakéhokoli 3D prostoru, použitelný pro interiéry, exteriéry, zahrady, architekturu i design. Program, který dodává společnost 3E Praha Engineering, a.s., přinesl zcela nové pojetí tvorby v prostoru.

Jeho masové rozšíření a oblíbenost už opravdu není jen přáním prodejce, ale nesporným faktem. Zřetelně je to znát i z reakcí našich uživatelů, z nichž jsme pro vás vybrali aspoň dvě – v tomto případě z pozice studenta a z pozice vyučujícího.

Proč v DesignŠkole požíváme SketchUp

Jak říká Dorotea Landová, jednou z prvních otázek, kterou studenti v DesignŠkole kladou je, jak se to má s 3D softwarem ve tvorbě interiérového designéra. Nepochybně je to vlivem fotorealistických vizualizací, se kterými se často setkáváme v developerských projektech a vizualizací, které nám vyrábějí koupelnová a kuchyňská studia – 3D vizualizace je něco, co většina klientů v dnešní době očekává.

Chce-li designér sdělit svou ideu klientovi, musí ji nutně nějak vyjádřit – to může učinit buď ručně, nebo právě v 3D programu. Do Designškoly přicházejí studovat již dospělí jedinci, pro něž je volná kresba někdy až příliš obtížná – pak přichází ke slovu právě SketchUp, který jsme si zvolili za vlajkový 3D program, který studentům doporučujeme a v rámci nejkomplexnějšího studia i vyučujeme.

SketchUp považujeme za program, který je z dostupných programů nejsnáze osvojitelný při zachování možnosti vymodelovat prakticky cokoliv – od interiéru po celou budovu. Již po tříhodinovém školení SketchUpu, je zdatnější jedinec schopen vymodelovat celý interiér včetně kusů na míru.

I studenti, kteří nejsou právě počítačově nadaní, oceňují komfort, který přináší možnost vymodelovat si půdorysy, pohledy a perspektivní zobrazení v programu a vytištění v měřítku. Vzhledem k tomu, že studenti pracují s free verzí, oblíbili si zejména umělecké zobrazení pomocí čar, budících dojem volné kresby.

Profesionální verze SketchUpu je samozřejmě jiná kapitola – za pomoci dodatečných funkcí umožňuje animaci, exporty a importy do a z jiných programů, případně i zpracování prezentačního tiskového výstupu vyskládaného přímo ze SketchUpu a doplněného vlastními popisy, logem, tabulkou apod. Věříme, že díky vztahu, který si studenti DesignŠkoly vytvořili k free verzi, budou-li volit profi program, sáhnout opět po SketchUpu.

SketchUp – ovládaný myší studenta

A co říká o práci s tímto softwarem Tomáš Goga, student 5. ročníku fakulty stavební VUT?

Někdy v roce 2006 jsem chtěl kvůli rekonstrukci našeho domku vizualizovat schodiště. Vzpomněl jsem si na kamaráda, který „v čemsi” jednoduše skicoval. Zeptal jsem se a zjistil, že se jedná o program SketchUp. Stáhl jsem si osmi hodinovou trial verzi a nestačil se divit - tomu, jak malou má „instalačku” (jen něco kolem 35 MB), tomu, že po čtvrthodině kamarádova „školení” jsem odcházel s dojmem, že znám všechny funkce programu (toto se časem ukázalo jako liché, ale na vizualizaci schodiště mi to bohatě stačilo).

A dnes po dvou letech? Jsem programu stále „věrný” a naopak klasické modeláře už používám velmi výjimečně (vlastním studentskou verzi SketchUpu 6 v češtině). Dost jsem se naučil z výukových videí, ale díky rychlé a příjemné práci (to když vidíte, jak model roste pod rukama) jsem si kolikrát i sám od sebe zkoušel nové a nové věci (což velmi usnadnilo kompletní české prostředí). Po chvíli jsem si v programu věřil natolik, že jsem začal vypomáhat se zhotovením vizualizací. Poznal jsem díky tomu různé potřeby lidí v odlišných oborech a vždy jsme se s tím spolu se SketchUpem úspěšně „poprali”. To hlavně díky rychlosti a jednoduchosti celého programu. Tak jako dříve mě kamarád, i já Vám teď představím přednosti a užitečné funkce SketchUpu.

Přednosti SketchUpu

Tak předně, modeluje se nejčastěji prostým chycením a tažením určité stěny nebo bodu a to buď „od ruky”, nebo přesně, se zadáním délky tahu. Kolikrát se dá u první skici modelovat pouze na cit se zachováním proporcí bez přemýšlení o každém konkrétním rozměru, ostatně stejně jako bychom kreslili tužkou.

Naopak pokud chceme propracovat vi>zualizaci a nechceme se vykreslovat s něčím, k čemu již například půdorys nebo pohled existuje, jednoduše to do SkeutchUpu importujeme a již zmíněným tažením rychle převedeme z 2D na 3D objekt. Pro větší celkovou přehlednost lze vše klasicky řadit do hladin a ty volitelně zobrazovat/skrývat, z prvků vytvářet bloky nebo opakující se komponenty.

Poté můžeme na objektu vypracovat detaily přesně podle své představy ať už se jedná o štukovou výzdobu, ohranění dvířek u kuchyňské linky, nebo vyfrézování drážek do kovového profilu. Velmi užitečná je k tomu funkce „tažení po dráze”, kdy nakresleným profilem dokážeme ubrat/přidat hmotu okolo celého objektu/místnosti/nebo jen na námi určené dráze. Možná to tak nevypadá, ale za minimum práce máme opravu hodně „muziky”.

Budeme pokračovat dotvořením celé scény – nanesením textur, okótováním, popisy, nebo přidáním již hotových modelů k dokreslení nebo napojení na náš model. Vybírat můžeme z široké nabídky knihovních prvků jak v samotném programu, tak i ze stovek nahraných modelů na webu. Z modelů, barev i textur můžeme vytvářet vlastní knihovny a tím si SketchUp individualizovat podle svých potřeb (jiné knihovny využije architekt, truhlář, filmař, zahradní architekt...). Kdykoliv lze nastavit způsob zobrazení, který nám nejvíce vyhovuje – změna kamery na přednastavené kolmé pohledy, změna z perspektivy na paralelní projekci, změna na čárový poloprůhledný nebo plně otexturovaný model, vytvoření skici z hotového modelu, vložení vodoznaku a mnoho dalšího...

Autor:
Foto: Archiv firmyGalerie 3E Praha Engineering.a.s.