Vítězem první ceny se stal David Husár.

Slavnostní ocenění vítězů soutěže Xella – P/Rezidentská rezidence

Mezinárodní studentská architektonická soutěž Xella, vyhlášená v roce 2019 pod záštitou slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a na téma „P/Rezidentské rezidence“, měla za cíl přinést nápady a inspiraci pro potenciální realizaci obnovy prezidentské vily na bratislavském Slavíně. Letos se dočkala oficiálního slavnostního předávání cen.

Autoři tří vítězných návrhů a tři nositelé speciální odměny se sešli, aby si převzali ocenění, které je nejen užitečnou referencí budoucích architektů, ale také obohacením o vzácné zkušenosti z práce na unikátním projektu.

Předávání cen jubilejního 25. ročníku soutěže se kvůli pandemické situaci muselo odložit o více než rok, ale odměnou vítězům byla adekvátní ocenění, které věnují vyhlašovatelé soutěže, společnost Xella CZ a Xella Slovensko. Vítězná práce získává 4000 EUR, druhá cena činí 2 000 EUR a třetí cena je honorována částkou 1 000 EUR. Vítězové získávají i předplatné odborných médií z oblasti architektury a stavitelství.

Druhá cena přísluší Robertu Provazníkovi.

Vyhodnocení

Porota ve složení Juraj Benetin (předseda), Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Ľubomír Králík, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Miroslav Stach a Lucie Štasselová vybírala z 56 odevzdaných prací tři vítěze a udělila také tři speciální odměny projektům, které ji zaujaly svým originálním provedením nápadu.

Zasedání poroty trvalo celkem dva hodnoticí dny, ve druhé fázi se k porotě složené z architektů přidala i porota expertů z Kanceláře prezidenta SR a Odboru diplomatického protokolu MZV SK, jejichž čestná funkce v soutěži spočívala v diskusi s porotou v kontextu bezpečnosti a protokolárních záležitostí prezidentské rezidence.

Třetí místo obsadil společný projekt Samuela Ciglera a Matěje Hoffmanna.

Specifický prostor – vysoké nároky

Prezidentská vila je velmi specifickou stavbou. I prezident je rezident, což znamená, že vila musí mít nejen adekvátní reprezentativní funkci, ale také poskytovat útočiště, soukromí a bezpečnost hlavě státu. „Při pohledu na prezidentské bydlení ve světě se naskýtá i otázka – jak do architektonického projektu zakomponovat i národní rovinu a přinést unikátní design. Smutné je, že prezidentská vila na bratislavském Slavíně dosud neprošla rekonstrukcí, býval v ní zatím jen jeden slovenský prezident a od té doby víceméně chátrá. Proto jsme si vilu vybrali jako objekt pro zadání studentské soutěže, jako výjimečné zadání pro výjimečný jubilejní 25.ročník. Vítězné práce tak mohou jednoho dne napomoci k přijetí rozhodnutí o možnostech dalšího využití stávající budovy a dané lokality,“ říká doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., odborná garantka soutěže z Fakulty architektury a designu Slovenské technické univerzity v Bratislavě (STU).

Jednu ze speciálních odměn obdrželo trio ve složení Petra Jablonická, Jana Kubicová a Matúš Hudec.

Rezidence pro protokolárně nejvýše postaveného představitele Slovenské republiky má být po dobu trvání funkčního období prezidenta jeho domovem a místem, kde se bude cítit komfortně a bezpečně. Zároveň musí splňovat protokolární a reprezentativní atributy pro formální i neformální setkání. Měla by respektovat genia loci dané lokality a naplňovat požadavky na její účelnost, funkčnost a estetiku.

Vítězné návrhy:

  • 1. cena: David Husár, Stavební fakulta STU v Bratislavě, vedoucí práce: Ing. arch. Pavol Paňák
  • 2. cena: Bc. Robert Provazník, Stavební fakulta STU v Bratislavě, vedoucí práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
  • 3. cena: Samuel Cigler a Matěj Hoffmann, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Speciální odměny:

  • 1. odměna: Bc. Petra Jablonická, Bc. Jana Kubicová, Bc. Matouš Hudec, Fakulta architektury a designu, STU Bratislava, vedoucí práce: Ing. arch. Martin Kusý
  • 2.odměna: Kateřina Košutová, Fakulta architektury, České vysoké učení technické, Praha, vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
  • 3.odměna: Bc. Tomáš Perďoch, Fakulta architektury a designu, STU Bratislava, vedoucí práce: Ing. arch. Pavol Paňák
Také tento návrh – od Kataríny Košutové – obdržel speciální odměnu poroty.

Slavnostní oceňování odloženo

Těšíme se, že jsme mohli 25. ročník, který zasáhla pandemie, slavnostně uzavřít. Vítězové si zaslouží uznání. Obecně můžeme říci, že letošní ročník byl velmi plodný, co se týká nápadů a jsme velmi rádi, že soutěž stále vzbuzuje u mladých nadějných architektů zájem. Z našeho pohledu má stále význam přinášet nové úhly pohledu do současné architektury,“ říká Ing. Peter Markovič, generální ředitel společnosti Xella, vyhlašovatele soutěže.

Speciální odměnu získal také Tomáš Perďoch.

O soutěži

V současnosti je zahájen další ročník soutěže, jejímž cílem je podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí. Nabízí příležitost k zamyšlení, tvůrčí praxi, ale i zpětnou vazbu od předních respektovaných odborníků. Zároveň je jednou z příležitostí pro start úspěšné kariéry.

Vítěze doprovází i velký mediální ohlas v odborném tisku. Studenti architektury a pozemního stavitelství z České republiky a Slovenska se mohou samostatně nebo v kolektivech přihlásit do aktuálně se konajícího ročníku urbanisticko-krajinářské a architektonické soutěže s názvem „Intervence – jak dál Kopčany?“, jejímž cílem je formou intervencí v urbanizovaném i přírodním prostředí podpořit regionální a přeshraniční turismus na území, které dýchá historií Velké Moravy a dob Marie Terezie v přeshraniční lokalitě Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Více informací zde.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv společnosti Xella