Z bývalé barvírny moderní industriální prostory

Konverze průmyslového objektu v Rožnově pod Radhoštěm vyústila ve vznik velkorysých prostor s vysokými stropy, velkoformátovými okny, přiznanými betonovými a ocelovými konstrukcemi či repasovanými svítidly.

Společnost STROZA zabývající se vývojem a výrobou složitých jednoúčelových strojů, jež sídlí v jednom z objektů v areálu bývalé Brillovy továrny v Rožnově pod Radhoštěm, před časem investovala do přilehlého halového objektu bývalé barvírny ze sedmdesátých let. Potřeba rozšířit výrobu vedla k modernizaci prostor a vzniku Barevny.

Hlavním východiskem realizace byla výrazná forma konstrukce objektu. Její průmyslový estetický rámec byl společně se syrovostí některých částí budovy ponechán na odiv. Architekti při navrhování usilovali o to, najít správnou míru mezi novým a starým. Prostorové uspořádání je proto podřízeno rámci staré budovy. Budova nezískává úplně novou tvář. Zvenčí se jen mírně přizpůsobuje novými otvory ve fasádách. Hlavní scéna se odehrává uvnitř.

Barevna

Průčelí domu s rampou a ocelovým sloupovím nesoucím její zastřešení tvoří venkovní nástupní prostor z ulice do nové Barevny s dílnami, ateliéry, kancelářemi a bytem. Hlavní provozní část je umístěna v prvním podlaží. Ze společného foyeru a chodby vizuálně komunikující s výrobou velké haly jsou přístupné jednotlivé ateliéry a byt v zadní části.

Barevnu navíc tvoří dvě samostatně přístupné jednotky: velká a malá. Malá jednopodlažní je určena k využití jako obchodní jednotka nebo kancelář. Velká převýšená dvoupodlažní poslouží jako dílna, kancelář, bistro a tak podobně. Samotné ateliéry a byt s mezipatrem jsou mimo fasádních oken nasvětleny také měkkým světlem ze střešních světlíků. Jejich mezipatra umožňují přímý kontakt s ocelovou konstrukcí příhradových vazníků nesoucích prefabrikované betonové panely střechy. Interiérová část je vestavěna do stávající výrazné konstrukce průmyslové haly, přímo využívající estetický a prostorový potenciál zastřešení. Nosná konstrukce je svou fyzioplastickou formou přirozenou dekorací prostoru interiéru.

Materiály

Nové stěny byly vyzděny z betonových tvárnic, využity byly také železobetonové střešní panely. V objektu se výrazně uplatňuje ocel, například jako nosná konstrukce původní haly nebo v podobě sloupů, příhradových vazníků. Ocelové je rovněž schodiště (s pozinkovaným pororoštem) a ze stejného materiálu jsou i stropní nosníky. Na podlahách z PVC a čedičové dlažby je umístěn nábytek dle autorského návrhu z dřevěné překližky. Původní svítidla byla repasována.

Shrnutí:

  • Architektonické studio: Henkai architekti
  • Dokončení: 2020
  • Zastavěná plocha : 1710 m2
  • Užitná plocha: 2775 m2
  • Rozměr: vestavba podlaží na půdorysu cca 530 m2

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: BoysPlayNice

1) Zdroj: LINKA NEWS s.r.o.