Slunce nechce ani DPH (Sluneční kolektory Rolizo)

Počet slunečních kolektorů, které slouží jako zdroj tepla pro vytápění domů a ohřev vody, se u nás rozšířil přes fakticky klesající podporu státu. I v místech, které jsou pokládány za relativně chudé. Pro maximální efekt je vhodné kombinovat různé alternativní zdroje energie a v jedné konstrukční jednotce sdružovat víc funkcí, např. kolektory, tepelná čerpadla, biomasu a pasivní prosvětlovací systémy.

Na rozdíl od našich oficiálních politických představitelů, kteří na pozadí mohutné verbální podpory ekologickému chování uvalili loňskou aktualizací 19 % daň z přidané hodnoty na solární zařízení (dříve 5 %) a k tomu ještě letos skrečovali dotace, Slunce po nás nechce nic. Pokud nedojde ke zpoplatnění sluneční energie (k čemuž Evropa a horlivé Česko dost možná rychle spěje), máme tento zdroj stále zadarmo. Zpočátku to vypadalo, že se solární technika využívá pouze v dotovaných, výjimečných případech a jen lidmi, kteří mají „hodně peněz“. Praxe však ukazuje, že kdo přemýšlí a ví „že peníze jsou důležité až na prvním místě“, má na slunce stejný názor jako naši prapředkové.


Trubicové vakuové kolektory - TUV pro restauraci a zemědělský objekt Fy Agens

Počet nedotovaných kolektorových soustav narůstá včetně instalací u „chudých zemědělců“, kteří si rovněž zakoupili kalkulačky. Poučeni Aztéky, předky, Thorem Heyerdalem a oficiálními institucemi jsme vyvinuli téměř dokonalá zařízení, kterými dokážeme zachytit a následně zpracovat sluneční energii. Praxí a měřením prokazujeme, kolik lze od slunce získat. Otázkou zůstává, zda umíme získat maximum a jestli umíme se získanou energií hospodařit.


Kolektor - přístřešek garážových vrat

Martinov – solární kolektor jako střecha nad prostorem pro zpracování a uložení biomasy. Kombinace v létě kolektor, v zimě nasušená biomasa.

MŠ Proskovice – jižní část střechy účelově upravena pro vestavbu půdních bytů je tvořena kolektory. I zde je využívána biomasa v zimě.

Proto si dovolím zdůraznit pojem optimalizace velikosti a postavení slunečního kolektoru ve vztahu k možnému maximálnímu využití získané tepelné energie v reálném čase.

{Spočítejte si Úhel dopadu slunečních paprsků sklonitou rovinu kolektoru v zadaném čase anebo Účinnou část sklonité plochy kolektoru při celodenním slunečním záření - pozn. redakce}


Trubicové vakuové kolektory - přímý ohřev bazénové vody.

Zastřešení bazénu s vloženými kolektory

Finančně nezanedbatelným faktorem je také schopnost využít sluneční kolektor k dalším účelům. Následné fotografie dokládají některé možnosti.


Největším kolektorem pro pasívní ohřev bazénové vody je polykárbonátový kryt, řeší teplou, čistou vodu i potřebnou intimitu.

Střecha kolektorem vytvořené kůlny

Fasádní kolektor fit centra řeší současně zateplení budovy

Teplo a teplá voda pro výrobu a administrativu Dalším příkladem je střecha administrativní budovy společnosti Rolizo. Kolektor, který využívá přímé záření, difuzní záření a částečně i tepelnou energii vzduchu, funguje v kombinaci s tepelným čerpadlem. Obestavěný prostor je 3600 m3. Potřebný výkon pro vytápění 17 kW/h, měřený příkon tepelného čerpadla 3 - 5,5 kW. Roční prokazatelně využívaný zisk z 1 m2 kolektoru s vloženým tepelným čerpadlem (po odečtení příkonu čerpadla) je 1141,5 kWh. Náklady na výstavbu objektu byly cca 6 mil. Kč. Náklady na kolektory, zásobníky a tepelné čerpadlo byly 600 000 Kč. Objekt byl vystavěn a uveden do provozu za 5 měsíců. Měření, které provedli pracovníci Technické Univerzity Ostrava, VŠB v zimním období od 21. 12. 2004 do 12. 1. 2005, dokládá schopnost získat z popsané soustavy až 1,6 krát více energie, než skutečnost zachycená solarimetrem.

Z podrobného rozboru plynou tyto závěry:

  • 100 % zabezpečení tepelné energie ze slunce pro výrobu teplé užitkové vody a centrální vytápění (bez tepelného čerpadla) v období od 10. 3. do 11. 11. 2004;
  • Topný faktor tepelného čerpadla pro nesluneční dny 1,953, pro sluneční dny 2,8 - 4,5;
  • Potřebné roční množství tepelné energie (UT a TUV) 88 400 kWh/rok je solárními kolektory pokryto z 54 %;
  • Návratnost vztažená k ceně energie 3,5Kč/kWh je po započtení dotace 1,8 roku.

Nizkoenergetická hala firmy Rolizo kombinace slunečních kolektorů s tepelným čerpadlem.

1 Zpracoval Ing. Jaroslav Vlk, jednatel Firmy ROLIZO spol. s r.o.
Autor: Jaroslav Vlk
Foto: Archiv ROLIZO