Foto: badahos

Sochy na Čechově mostě po letech ožijí: Z pochodní světlonošů budou šlehat plameny a hydry budou chrlit vodu

Jediný ocelový obloukový most v Praze z počátku dvacátého století projde v následujících několika letech částečnou obnovou architektonické výzdoby, která jej přiblíží k původnímu návrhu a dodá slavnostnější ráz. Rekonstrukce osvětlovacích a efektových systémů přinese i zajímavou podívanou pro kolemjdoucí – chrlící vodu ze soch hyder a šlehající plameny z pochodní světlonošů.

Ačkoli je Čechův most nejkratším silničním pražským mostem, má pozoruhodnou uměleckou hodnotu. Revitalizace slavnostního a efektového vybavení podtrhne jeho estetické vnímání a panorama mostu bude ještě působivější. Zároveň to bude znamenat návrat ke starým časům a Pražané budou moci zavzpomínat na dobu, ve které první ocelový most přes Vltavu vznikal,“ uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Během revitalizace budou modernizována svítidla veřejného a slavnostního osvětlení. Obnovy se dočkají i bronzové sochy ženských světlonošů držících pochodně a také tříhlavých draků – hyder –, které jsou umístěny na čtyřech pilířích po stranách mostu. Právě u nich budou obnoveny původní efektové systémy z dob vzniku mostu. Draci by měli v pravidelných intervalech chrlit proudy vody do říčního koryta, světlonoši zase držet pochodně s plápolajícím ohněm.

Foto: pyty

Z dochovaných informací se zdá, že se uvažovalo o osazení soch potrubím pro rozvody vody a plynu. Zároveň je ale patrné, že se tento záměr nepodařilo realizovat. Dnes se chystáme tuto unikátní památku oživit a poskytnout všem nezapomenutelnou podívanou,“ přiblížil Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologií hlavního města Prahy (THMP).

Celý systém osvětlení, spouštění a zapalování plynu a také ovládání tlakové vody bude vybaveno vlastní kontrolou a možností vzdáleného dohledu a ovládání z centrály THMP. Městská společnost, pověřená rekonstrukcí, využije rozsáhlé zkušenosti ze scénického osvětlení na Petřínské rozhledně. Práce potřebné k revitalizaci osvětlovacích a efektových systémů budou zahájeny na jaře příštího roku a dokončeny v závislosti na postupu restaurátorských prací na sochách, moderní technika se na most dostane spolu s jejich návratem.

Foto: Alexandr Junek Imaging
Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně zkráceno, zdroj: www.praha.eu