Software pro návrh a analýzu denního osvětlení

VELUX Daylight Vizualizer 2 je velmi jednoduchý nástroj pro každodenní práci architektů a projektantů při navrhování budov z hlediska denního osvětlení. Může být také vhodným doplňkem modelovacích a vizualizačních nástrojů používaných při navrhování, které obvykle neumožňují analýzu konkrétních fotometrických veličin.

Denní osvětlení budov je jedením z nejdůležitějších aspektů, se kterými musí architekti a projektanti při své práci počítat. Pro člověka má denní světlo zcela nenahraditelný význam a proto musí být vnitřní prostory budov navrženy v souladu s celou řadou předpisů a norem.

Velmi užitečnou a přitom jednoduchou pomůckou pro návrh a analýzu denního osvětlení budov je program VELUX Daylight Visualizer, který umožňuje architektům a projektantům vytvářet vizualizace a fotometrické analýzy, stanovit činitel denní osvětlenosti a zpracovat celoroční bilance a studie oslunění.

Ověřovat lze vlastnosti denního osvětlení jak v počáteční fázi návrhu samotného architektonického prostoru, tak i při návrhu konkrétních osvětlovacích otvorů nebo při ověřování již navržené budovy.

Ukázka katalogu střešních oken s řadou možností nastavení nejrůznějších parametrů

Prostorový model za několik okamžiků

Práce s VELUX Daylight Visualizerem 2 je snadná. Probíhá v několika na sebe logicky navazujících krocích a díky velmi intuitivnímu ovládání je možno dosáhnout prvních výsledků již během několika málo minut.

S pomocí základních modelovacích nástrojů lze vytvořit virtuální prostorový model místnosti či celého objektu. V porovnání se samostatnými modelovacími programy jsou možnosti VELUX Daylight Visualizeru 2 sice poněkud omezené, nicméně architekti a projektanti mohou velmi rychle vytvořit základní model, který odpovídá jejich návrhu a je pro potřeby fotometrické analýzy plně dostačující.

Po dokončení půdorysu jsou k dispozici tři typy zastřešení – plochou, pultovou nebo sedlovou střechou. Kromě sklonu střech lze nastavit jejich přesah, který může mít vliv na denní osvětlení uvnitř objektu.

Program zobrazuje pomocné kóty a hlídá polohu okna – zasahuje-li okno mimo střechu, jeho symbol zčervená, je-li poloha v pořádku, je zelený

Knihovna střešních a fasádních oken

Do hotového modelu je možno umístit osvětlovací otvory a poté upravovat jejich polohu a rozměry. Program obsahuje rozsáhlou knihovnu střešních a fasádních oken a dveří. Knihovna střešních oken zahrnuje sortiment produktů společnosti VELUX s možností volby rozměrů a nastavení tvaru ostění. Rozměry fasádních oken a dveří lze zadávat libovolně.

Nemalý vliv na denní osvětlení místnosti samozřejmě mají povrchy stěn, podlahy, stropu a parametry zasklení osvětlovacích otvorů. VELUX Daylight Visualizer 2 nabízí možnost využít některý z přednastavených materiálů či v jednoduchém editoru vytvořit materiály další. Do modelu lze doplnit několik základních zařizovacích předmětů a nasimulovat tak prostředí bytu, kanceláře nebo školní učebny.

Důležitým krokem před samotným výpočtem je výběr konkrétní lokality a orientace vůči světovým stranám.

Hotová vizualizace s jasovými izočárami

Fotometrické analýzy pro každého

Analýzu jasu lze provést v perspektivním pohledu, řezopohledu nebo půdorysu. Zvolit lze libovolné datum, čas a nastavení exteriérových světelných podmínek.

Základem pro další práci je výpočet fotorealistické vizualizace. Rychlost výpočtu je možno ovlivnit nastavením požadované kvality. Pro potřeby orientačního výpočtu hodnot fotometrických veličin lze nastavit kvalitu nižší, při které je výpočet vizualizace otázkou několika vteřin.

V hotové vizualizaci je možno zobrazit jasové poměry s pomocí izočár nebo celou vizualizaci převést na jasový snímek s barevným vyznačením průběhu hodnot. Po kliknutí se zobrazí přesná hodnota jasu v konkrétním místě snímku. Díky těmto funkcím lze snadno vyhodnotit uspořádání jasů v zorném poli či v celém navrženém prostoru a následnou vhodnou úpravou návrhu předcházet nebezpečí vzniku oslnění. Obdobně je tomu i při vyhodnocení osvětlenosti místnosti.

Analýzy lze zpracovat i jako animace či celoroční bilance a získat tak průběh veličin v čase. Při zvolení jasné oblohy je animací možno vytvořit jednoduchou studii oslunění.

Vyhodnocení činitele denní osvětlenosti na srovnávací rovině

Poslední, ovšem neméně důležitou funkcí, je vyhodnocení činitele denní osvětlenosti (Daylight Factor) v libovolném bodě předem zvolené srovnávací roviny nebo stanovení průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti celé místnosti.

Opět je možno zobrazit izočáry a nastavit je na minimální požadovanou normovou hodnotu dle charakteru předpokládané zrakové činnosti a tím ověřit, zda je požadavek normy v posuzovaném prostoru splněn.

Software VELUX Daylight Vizualizer 2 je k dispozici na www.velux.cz zcela zdarma.

Autor: Radka Strachotová
Foto: Archiv firmy