Založení první vrstvy zdiva (ilustrační foto).

Sokl bez zateplení? Nová zakládací cihla přímo vyhoví požadavkům pasivních domů

Sokl, který je trvale v interakci s terénem, patří mezi nejvíce namáhané části stavby. Působí na něj jak mechanické vlivy, tak vlhkost či mráz. Sokl musí být proto vysoce odolný, přičemž v posledních letech je kvůli splnění nároků energeticky úsporných domů většinou vyžadováno, aby byl opatřen tepelnou izolací. Není-li však tato provedena korektně, dochází k následným potížím za provozu budovy, jež ústí v dodatečné vícenáklady.

K novému roku byla odborné i laické veřejnosti představena soklová cihla Porotherm 44 TS Profi, která v kombinaci s 500mm zdivem umožňuje realizaci jednovrstvého zdiva kompletně bez potřeby dodatečných vrstev zateplení. Tedy i s dovnitř odsazeným soklem dovolujícím obložení kamenem, pískovcem, marmolitem i nejrůznější dlažbou. Velkou výhodou pro stavebníky je fakt, že toto řešení vyhovuje i požadavkům na pasivní domy.

Soklové cihly určené pro první řadu zdiva jsou již z výroby ošetřeny a to hydrofobizačním přípravkem, který zabraňuje vsakování vlhkosti do zdiva a následnému vzlínání ze spodní strany, tedy od základové desky. První řada cihel se zakládá na vyrovnávací vrstvu zakládací malty, následující řady jsou už většinou zděny na tenkovrstvou maltu nebo lepidlo pro zdění. Jak již bylo zmíněno, takto impregnované cihelné broušené bloky s minerální izolací uvnitř jsou elegantním a efektivním řešením pro založení jednovrstvého zdiva bez potřeby dodatečných vrstev zateplení, které by v opačném případě tvořil například polystyren či pěnové sklo.

Broušená soklová cihla Porotherm 44 TS Profi tloušťky 440 mm.

Hlavní funkcí soklových cihel je zajistit přechod mezi zdivem a základovou nebo stropní deskou. Minimalizují vzlínání vody v patě zdiva v případě nepříznivého počasí v průběhu stavby. Umožňují provádět ustupující sokly, které je pak možné dále izolovat, například s ohledem na případné pronikání radonu a vlivu vlhkosti z vnějšího prostředí. Charakteristická hydrofobizovaná vrstva do výšky cca 4 cm zamezuje nasáknutí vody do cihelného střepu, ale přitom nesnižuje přídržnost malty ani omítky,“ shrnuje výhody cihly Martin Tichý, produktový manažer společnosti Wienerberger.

Vybrané parametry cihly Porotherm 44 TS Profi

  • Rozměry (d × v × š): 248 mm × 249 mm × 440 mm
  • Rovinnost ložných ploch: 0,3 mm
  • Rovnoběžnost rovin ložných ploch: 0,6 mm
  • Přibližná hmotnost: 18,4 kg/ks
  • Součinitel tepelné vodivosti (λ) bez omítek: 0,066 W/mK
  • Pevnost: P8

Eliminace tepelných mostů

Nová soklová cihla Porotherm 44 TS Profi je určena pro zdivo tloušťky 440 mm a více. Používá se pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Pro správné zazdění je hydrofobizovaná část cihel barevně označena. Samozřejmostí je dobrá pevnost v tlaku a výborné akustické parametry. Použití soklových cihel plněných minerální vatou je navíc ideální i z hlediska tepelných vlastností ve svislém směru, netvoří totiž tepelný most mezi základem a interiérem.

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: Wienerberger

1) Zdroj: tisková zpráva Wienerberger